;

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou

Kostel postupně chátral tak, až byla ohrožena i statika stavby. V roce 1970, když do Hrádku přišel P. Tomáš Genrt, bylo v kostele ochranné lešení pro případ, že by padala omítka. V klenbě se objevily široké trhliny a objekt hrozil zřícením. V roce 1972 se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí, u jejíhož počátku stál nynější duchovní správce p. Tomáš Genrt. Nejprve bylo nutné provést statické zabezpečení stavby - zdivo nad klenbami kostela bylo po celém obvodu zpevněno železobetonovým věncem a betonovou injektáží. Nad hlavní klenbou byla zhotovena lehká ocelová konstrukce ke stažení stěn. Dále byla opravena vazba malé věžičky. V následujícím roce byla opravena fasáda - kromě věže, ta se jí dočkala v roce 1981. Rovněž byla opravena mozaiková okna.

Hlavní práce na rekonstrukci interiéru začaly v roce 1987. Byla zrekonstruována celá elektroinstalace a následně začaly restaurátorské práce nástropních fresek. Ty byly již velmi poškozené, místy zcela opadané, jinde téměř nečitelné. Restaurátorské práce probíhaly v několika etapách až do září roku 1991. Rovněž bylo ošetřeno a konzervováno celé vnitřní zařízení (oltáře, sochy, obrazy, varhany apod.). V přední části kostela byla zhotovena mramorová dlažba.

V roce 1991 byly zrekonstruovány věžní hodiny. Bohužel, funkční dlouho nezůstaly. Snad na dlouhou dobu se je podařilo uvést do provozu v srpnu v roce 2000, kdy Město zakoupilo rádiem řízený stroj. Hodiny nyní jdou s maximální přesností a jsou jedinými funkčními veřejnými hodinami ve městě. Jejich zajímavostí je, že jeden z ciferníků je umístěn i uvnitř kostela - v klenebním poli nad varhanami.

V letech 1995 - 1996 kostel získal novou fasádu a byla položena nová střešní krytina. V následujícím roce byla položena nová dlažba po celém kostele a do předních lavic namontováno topení. Na sklonku roku 1999 byla slavnostně nasvícena věž kostela.
Po více než půl století získal kostel vlastní zvony. Vysvěceny a zavěšeny byly 26. 8. 2000 litoměřickým biskupem Josefem Kouklem při příležitosti pouti sv. Bartoloměje. Nyní se ve věži nachází tři zvony - nejstarší z roku 1575 je převezen z kostela z Vítkova u Chrastavy, má hmotnost 390 kg a ladění ais. Dva nové zvony o hmotnostech 290 resp. 620 kg a ladění cis resp. gis nesou nápisy:
SV. BARTOLOMĚJ, ŽIVÉ SVOLÁVÁM A MRTVÉ OPLAKÁVÁM.
ZDRÁVAS MARIA, POKOJ A DOBRO VŠEM

Na nové zvony se složila římsko-katolická farnost, Město Hrádek nad Nisou a drobní dárci prostřednictvím sbírky. V roce 2000 začala restaurace hlavního oltáře, který je napaden červotočem. Postupně bude celý restaurován včetně obrazu Umučení sv. Bartoloměje. Restaurován by v budoucnu měl být i ostatní mobiliář.