;

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

Katolický kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou patří k nejvýznamnějším barokním stavbám v Trojzemí. Nachází se nedaleko Horního náměstí. Přesto, že byl budován postupně, působí dnes celistvým dojmem. Jeho výjimečnost podtrhuje i jedinečná malířská a sochařská výzdoba. Kostel sv. Bartoloměje je poprvé zmiňován v listině z roku 1288. O jeho původní podobě ale nic nevíme, v roce 1424 byl zcela zničen husity. Nový pozdně gotický kostel byl postaven v roce 1466. Další vzhled ovlivnila renesanční přestavba, dokončená v roce 1586 a dostavba věže v letech 1670–73. Současná podoba kostela pochází z 18. století. V první třetině 18. století byl kostel rozšířen o křížové lodi, presbytář a sakristii. V letech 1764-1766 pak přibyla klenutí, v celé ploše pokrytá freskami. Ze stejného období je i barokní vybavení kostela. více informací