Hudební pouť do barokní krajiny

Hudební pouť do barokní krajiny se souborem Ad vocem arciloutnisty Přemysla Vacka se v úterý 24. května v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě stala třetím letošním zastavením 5. ročníku Českolipského komorního cyklu. Hudební pouť mezi nebem a zemí nabídka návštěvníkům poutavé putování po málo známých hudebních lahůdkách období pozdní renesance a zejména baroka, kdy se hudba rozkvetla v pestré paletě barev pozemského i nebeského světa. Z důvodu indispozice sopranistky Anny Hlavenkové se soubor Ad vocem představil ve své ryze instrumentální podobě a nadchl českolipské publikum svou erudovaností a virtuozitou. Další pokračování cyklu nabídne 21. června oblíbený letní open air v městském parku ve společnosti Lípa Musica Jazz Quartet, který bude i letos přístupný zcela zdarma.