;

Informace o autobusech

MHF Lípa Musica vypravuje pro návštěvníky koncertů do všech lokalit mimo Českou Lípu festivalový autobus. Místa v autobuse je nutné rezervovat dopředu prostřednictvím webový ch stránek festivalu, kde jsou k dispozici formuláře pro přihlášení na jednotlivé cesty, nebo osobně ve festivalové pokladně. Jízdenky jsou prodávány až přímo na palubě autobusu. Předchozí rezervace míst v autobuse a na koncertu je nezbytná. Informace o časech a místech odjezdu jsou následně předávány přihlášený m cestujícím individuálně, případně je možné je ověřit na telefonu 725 843 104. Jízdné je stanoveno v závislosti na vzdálenosti festivalové lokality ve dvou pásmech, a to A za cenu 50 Kč a B za cenu 100 Kč. Pásma jsou uvedena u jednotlivých koncertů.