Když mistrovský klavír mistrovsky tančí

V pondělí 27. září zařadil 20. ročník MHF Lípa Musica na svůj program druhé setkání s jedinečným klavíristou Borisem Giltburgem. Program s titulem Když klavír tančí měl příznačný společný jmenovatel v tanečních formách. Od bouřlivého, místy až děsivého Prokofjeva sklenul oblouk vstříc přívětivějším romantickým tónům Schumannovým a barevně impresionistickým valčíkům Ravelovým. Společným jmenovatelem večera nebyl jen tanec, ale také fenomenální klavírní umění, které tento izraelský klavírista předvedl. Giltburg je výjimečným zjevem na současné světové klavírní scéně opěvovaným po celém světě. Jeho technická dokonalost, hloubka a škála výrazu jiskřící od oduševnělých pianissim až po vervně tvořená forte byla dechberoucí a strhující. Soustřeďděné publikum Giltburga odměnilo frenetickými ovacemi vstoje a do festivalové mozaiky tak přibyl jedinečný mistrovský klenot. Bravo!