Koncerty Českolipského komorního cyklu se do konce roku ruší

Následkem prodloužení nouzového stavu a přijatých vládních protiepidemických opatření jsme nuceni zrušit zbývající letošní koncerty Českolipského komorního cyklu. V České Lípě se tedy neuskuteční plánovaný varhanní recitál Ireny Chřibkové dne 10. listopadu, ani z jara již přeložený koncert Královéhradeckého dětského sboru Jitro, který se měl odehrát 24. listopadu, či předvánoční koncert legendárního souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka, jenž se měl uskutečnit 8. prosince. Všechny koncerty měl hostit kostel Mistra Jana Husa v České Lípě. Vstupné za zakoupené vstupenky bude návštěvníkům vráceno.

S ohledem na prodloužení nouzového stavu a přijatých opatření zůstává festivalová pokladna pro veřejnost do odvolání uzavřena. Vstupné bude vraceno bezhotovostně na základě vyplnění formuláře dostupného ZDE, držitelé vstupenek budou kontaktování individuálně. Případné dotazy ke vstupenkám a programu jsou vyřizovány telefonicky (+420 608 917 973) či e-mailem (info@lipamusica.cz). Děkujeme za pochopení!