;

KPH - Cappella Mariana

15/1/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Cappella Mariana
Quinta essentia: Pocta franko-vlámské polyfonii a její recepce v renesančních Čechách
představení osobnosti: RESINARIUS, Balthasar 

foto: Martin Špelda