;

KPH - Jiří Bárta

14. 5. 2019 | kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa
Jiří Bárta – violoncello
foto: Martin Špelda