Krásná, kostel sv. Josefa

Stavba kostela probíhala v letech 1756 – 1760. Půdorys kostela je velmi neobvyklý – do tvaru kříže. Na východní stranu od hlavního oltáře směřují  Svaté schody. Tento unikát najdeme pouze v pěti kostelích v celé České republice. Pod těmito schody jsou uložené ostatky svatých přivezených z Říma v roce 1762 a věřící mají možnost jednou ročně po schodech vystoupat. Tento barokní kostel má velmi cenný hlavní oltář sv.Josefa a dva postranní oltáře ( momentálně se restaurují ). Výzdoba nástěnnými malbami je z konce 19.a začátku 20.století, vitráže a varhany jsou také z tohoto období. O další vzácnosti vám poví naše průvodkyně. Více informací o kostele a o životě doktora Kittela můžete získat při uceleném a profesionálním výkladu. Více zde