Krásný večer s krásným zpěvem

Jiskřivý večer s belcantem - krásným zpěvem zažilo ve čtvrtek 13. 10. Statutární město Teplice. V sále místní Konzervatoře Teplice krásu lidského hlasu předvedli dva renomovaní pěvci - sólistka Lipské opery Olga Jelínková a mladý úspěšný tenorista Daniel Matoušek. Známé ukázky z oper Gaetana Donizettiho a Giuseppe Verdiho zazněly v náznakově scénickém provedení obou pěvců za doprovodu klavíristy Marcela Javorčeka. Krásné kantilény, brilantní koloratury, opojné výšky, vkusný jevištní projev a přímo hmatatelné emoce... to vše nabídl další z řady vokálních večerů 21. Lípy Musicy a nastavil opět zrcadlo lidské duši v široké paletě nejhlubších pocitů i citů...