Kruh přátel hudby startuje už v úterý s Kalabis Quintetem

MHF Lípa Musica pro milovníky klasické hudby připravil pro první polovinu roku zpestření v podobě obnovy Kruhu přátel hudby. V jeho rámci bude uvedeno od zimy do začátku léta šest komorních koncertů. Leitmotivem připravovaného koncertního cyklu by mohlo být heslo Lípa Musica České Lípě. Všech šest hudebních zastavení se totiž uskuteční v České Lípě, v Centru textilního tisku a Městském parku, a navíc každý koncert připomene i významnou osobnost, která se zapsala do historie města a jeho okolí, a to díky spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska. 

První zastavení se uskuteční v úterý 23. ledna, kdy v Centru textilního tisku vystoupí úspěšný mladý dechový kvintet, který ve svém názvu nese jméno skladatele Viktora Kalabise, tedy Kalabis Quintet. Ryze dámský ansámbl přednese díla Rejchy, Haase a Arnolda. Soubor byl založen studentkami Akademie múzických umění v Praze v roce 2012 pod pedagogickým vedením Štěpána Koutníka. V srpnu 2014 se zúčastnil mezinárodních hudebních kurzů International Sommer Academy v Rakousku, na kterých získal dvě 1. ceny v interpretačních soutěžích „Viktor Kalabis Prize“ a „Czech Contemporary Music Prize“. Součástí ocenění bylo vystoupení v rámci slavnostního koncertu ve vídeňském rozhlase ORF. V říjnu 2014 získalo kvinteto 1. cenu a titul laureáta na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě, jedním z jeho největších úspěchů je 3. cena a titul laureáta na mezinárodní soutěži dechových kvintetů v Marseille (Concours International de Quintette à vent) v únoru 2015.

Regionální osobností, jíž je toto první hudební setkání příštího roku věnováno, je Bohumil Kinský (1898-1987). Tento učitel a později ředitel měšťanské školy přišel do České Lípy v roce 1924. Angažoval se jako muzejní pracovník, fotograf a autor turistických průvodců. Nadšený badatel stál u založení pobočky Klubu československých turistů, Českého muzejního spolku pro kraj českolipský a poté i Českého muzea.

Chcete-li se nejen zaposlouchat do krásné hudby v podání pětice talentovaných muzikantek, ale současně se dozvědět více o osobnosti Bohumila Kinského, neváhejte a 23. ledna navštivte Centrum textilního tisku. Vstupenky na tento koncert jsou ještě v prodeji, a to ve festivalové pokladně MHF Lípa Musica v Žižkově ulici 528/6 nebo online na www.lipamusica.cz. V těchto dnech máte také poslední možnost zakoupit zvýhodněné abonmá na celý koncertní cyklus, který bude probíhat až do 19. června. Abonentky je možné rovnžě zakoupit na výše uvedených možnostech. Festivalová pokladna je od ledna otevřena v pondělí a středu od 15 do 18 hodin.