Kryštofovo údolí, kostel sv. Kryštofa

Kostel svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí je římskokatolický farní kostel postavený jako roubená stavba v raně barokním slohu v letech 1683-1686. Společně s přilehlou farou a márničkou tvoří uzavřený celek uprostřed církevního areálu v prostředí starého hřbitova. Je citlivě zasazen do krajiny na východní straně stráni nad nedalekým centrem obce Kryštofovo Údolí v Libereckém kraji. Kostel od doby svého vzniku neprodělal větší architektonické úpravy a zůstal zachovaný tak, jak jej stavitelé zamýšleli. Od roku 1966 je kostel spolu s farou chráněn jako kulturní památka.