;

Lípa Cantantes 2022 – 9. ročník

9. ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes

foto: MHF Lípa Musica a ZUŠ Česká Lípa