;

Lípa Cantantes 2023 – 10. ročník

10. ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes

pořádá: MHF Lípa Musica a ZUŠ Česká Lípa

17. 3. 2023 – foyer ZUŠ Česká Lípa

foto: Lípa Musica