Lípa Musica našla uplatnění pro klienty chráněného bydlení

V pátek 16. září v Kulturním domě Crystal v České Lípě začal zahajovacím koncertem 10. ročník mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Závěrečné tóny festivalu zazní v sobotu 15. října v Městském divadle v Novém Boru. 

Poprvé v historii festivalu se na jeho propagaci budou podílet i účastníci projektu Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení Dolmen, o. p. s., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Organizátoři festivalu vytipovali společně s realizátorem projektu tři českolipské koncerty, před jejichž zahájením budou rozdávat festivalové katalogy účastníci projektu, a to ve středu 28. září v Jiráskově divadle při Visegrádské noci, v sobotu 1. října v Kulturním domě Crystal před vystoupením skupiny Bratři Ebenové a 6. října v kostele Narození Panny Marie při koncertě žáků umělecké školy.
V průběhu projektu se klienti učili rozvíjet své dovednosti k získání a udržení vhodného pracovního místa. Při zapojení se do nového pracovního prostředí a po dobu zácviku na pracovištích využili klienti s ohledem na své individuální potřeby a plány podpory pracovních asistentů. Ti jsou samozřejmě i partnery pro zaměstnavatele, kteří nemají zkušenost se zaměstnáváním zdravotně postižených lidí.
Nabídka organizátorů na pracovní uplatnění našich klientů při festivalu Lípa Musica je nejen velmi zajímavá, ale jistě i motivační pro ostatní zaměstnavatele v České Lípě, kteří tak mají možnost posílit svou společenskou odpovědnost i uplatnit daňová zvýhodnění, která zaměstnávání zdravotně postižených osob přináší.

Realizátorem projektu je Dolmen, o. p. s. Agentura pro chráněné bydlení, která poskytuje klientům s mentálním postižením, kteří přešli v rámci transformace z ústavních zařízení v Libereckém kraji do služby chráněného bydlení v Liberci, České Lípě a Sosnové.