;

Lucile Richardot zpívá Vivaldiho

16/9/19.00
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Lucile Richardot zpívá Vivaldiho

Lucile Richardot – mezzosoprán
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

(c) Martin Špelda