Magdalena Kožená

Magdalena Kožená - MHF Lípa Musica 2018
zahajovací koncert 17. ročníku MHF Lípa Musica, Koncert pro Liberecký kraj
17/9/2018 - Jablonec nad Nisou
Magdalena Kožená - mezzosoprán
Collegium 1704
Václav Luks - dirigent
foto: Lukáš Marhoul