;

Městský park - Česká Lípa

Městský park v České Lípě se nachází téměř v centru města, asi 500 severozápadně od náměstí T.G. Masaryka, směrem k vlakové zastávce Česká Lípa - Střelnice. Park byl založen v březnu roku 1875 českolipským Okrašlovacím spolkem na místě zavážky a rybníčku, vzniklých cihlářskou výrobou. Konšelé města požádali o vybudování parku známého zahradníka Johanna Klimesche. Ten dle vlastního projektu vybral a vysázel vhodné stromy a okrasné keře, vybudoval spleť chodníčku a stezek, do toho začlenil i fontány, postavil hudební pavilón a několik pomníků. Později přejalo město zcela park pod svou záštitu, zvláště po náročné finanční stránce. K vylepšení parku se přidal i vlastivědný spolek Excursions club, který nechal vybudovat skalku s názvem Císařské Sloupy, ku příležitosti návštěvy České Lípy následníkem trůnu arcivévody Ferdinandem d´Estem. Skalku tvořilo celkem 52 kamenů z významných míst Čech. Dominatní mezi ními byl 5,2metrů dlouhý čedičový sloup z Panské skály u Kamenického Šenova. Tento unikátní exponát byl okrasou skalky více než 100 let, aby nakonec padl za oběť vandalovi. Park se postupně rozrůstal, doplňoval se o další vzácné dřeviny a zajímavá místa. V hudební pavilónku se pořádaly pravidelné koncerty a další kulturní akce, byla dobudována kaskádovitá tzv. Mohauptova fontána a přes problémy s prameny byly zprovozněny i dva rybníčky. Městský park se stal důležitým návštěvním místem, promenáda po hlavních cestách se patřila k tradici mnoha měšťanů. V roce 1927 byl do prostoru parku vhodně začleněn Evangelický kostel, který byl později předán do užívání Československé církvi husitské. V roce 1977 došlo k některým urbanistickým úpravám parku, které náštěstí jeho vzhled příliš nenarušily. V parku bylo vybudováno Letní kino a Dětská hřiště. V roce 2005 prošel celý areál městského parku důkladnou revitalizací, což byl poslední velký zásah do jeho stavu. Dnes se park rozkládá na ploše téměř 100hektarů, najdeme zde více než 80 druhů dřevin, jako například habr obecný, topol bílý, jasan ztepilý, či vrbu bílou. Hnízdí zde na 45 druhů ptáků, z fauny lze jmenovat veverky, divoké králiky, ježky apd. Městský park je i v dnešní době vyhledávaným odpočinkovým místem, nejenom občanů České Lípy. V blízkosti parku se nalézá historická památka Židovský hřbitov a nebo zábavní centrum Střelnice.