;

MHF Lípa Musica: Sladká krásná dáma

Sladká krásná dáma
koncert při svíčkách
18. září 2020
kostel sv. Barbory v Zahrádkách

iFlautisti Ensemble

foto: Martin Špelda