Nadechněte se, je tu další ročník Lípy Musicy...

Dýchat znamená žít, každý nádech nás přibližuje věčnosti...

Podívejte se na úvodní slovo umělecké garantky Hany Blažíkové.

Každý nádech a výdech je metaforou začátku a konce, přijetí a odevzdání, metaforou věčné obnovy a projevem snahy o dosažení rovnováhy. Zpěvák se nadechuje mezi frázemi, aby zrcadlil ve zpěvu svoji duši. Dech je aktivní tvůrčí princip i tichá píseň srdce.

Nádech a výdech přicházejí ve vlnách. Každý jednotlivý nádech a výdech vzniká jako vlna na oceánu, pohybuje se a pak se opět rozpouští. Člověk se tak spojí se životem, je s ním v souladu a nebojuje s ním. Být schopen být v tomto proudu znamená být schopen být přítomen v okamžiku teď, nechat minulost odejít a netlačit na budoucnost. Znamená to žít s důvěrou v život, v proudu života, jako surfař jedoucí na vlně na oceánu. Na vlně, která je vlnou existence a pohybem je proud života.

Prodlužme nádech i výdech, zpomalme běžný dechový cyklus na optimálních 5,5 vteřiny. Většina starých modliteb a manter od hinduistického Óm mani padmé húm až po Ave Maria je prý vytvořena tak, že uvádí své recitátory právě do tohoto dechového rytmu. Hluboký nádech může být příjemným a očišťujícím zážitkem ovlivňujícím stav naší mysli, náladu a pocity. Může nám ukázat, jak se zbavit starého (ve výdechu) a otevřít se novému (v nádechu) v pravidelném rytmu střídání energii jin a jang, negativních a pozitivních tendencí.

Dýchací proces, nadechování a vydechování, je jedním z velkých zázraku existence, který spojuje náš vnitřní svět s rozsáhlým světem vnějším. Plně se nadechnout znamená naplnit se životní energií. Plně vydechnout znamená vyprázdnit se, otevřít se všemu neznámému. Dýchat znamená žít. Plně dýchat znamená plně žít, realizovat svůj vrozený potenciál ve všem, co cítíme, myslíme a děláme…

Nádech se v souladu s hlavním tématem letošní dramaturgie – zaměřením na krásy lidského hlasu v nejrůznějších podobách stává hlavním leitmotivem letošního ročníku. Jeho grafickým znázorněním je cézura, se kterou se budeme setkávat na všech našich vizuálech.