Narozeninový galakoncert uvede světovou premiéru skladby Domov/Heimat

Oslavy 20. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vypuknou mimořádným večerem v sobotu 4. září v České Lípě. Na programu je připraven speciální narozeninový galakoncert, který předchází samotnému zahajovacímu koncertu a který nabídne výjimečnou událost v podobě uvedení světové premiéry skladby napsané na objednávku festivalu právě při této příležitosti. Dlouholetá ústřední linka festivalové dramaturgie, kterou je česko-německý dialog a snaha o prohloubení vzájemné kulturní spolupráce, se díky nové umělecké garanci festivalu respektovaným tělesem Pavel Haas Quartet zhmotní do kantáty pro komorní sbor a smyčcové kvarteto nazvané Domov/Heimat, kterou pro festival zkomponovala úspěšná slovenská skladatelka mezinárodního renomé Ľubica Čekovská. Vedle této skladby na koncertu zazní díla Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, Johannese Brahmse a Benjamina Brittena, vokálního partu se pod taktovkou Lukáše Vasilka zhostí sbor Martinů Voices. Večer, nad nímž převzali záštitu významní reprezentanti českého i německého veřejného života, proběhne v sobotu 4. září v bazilice Všech svatých v České Lípě. Vstupenky jsou ještě k dostání ve festivalovém předprodeji či online.  

Nejvýznamnějším počinem výroční dramaturgie a splněním dlouholetého festivalového snu je světová premiéra skladby zkomponované přímo na objednávku festivalu, která ve shodě s hlavní dramaturgickou linií Lípy Musicy akcentuje česko-německý dialog. Díky nové umělecké garanci respektovaného Pavel Haas Quarteta, která se tímto večerem otevře, byla práce na tomto úkolu svěřena renomované slovenské skladatelce Ľubici Čekovské a českolipskému historikovi a novopečenému libretistovi Tomáši Cidlinovi. Společně budeme hledat východisko z doby, která necitlivě zasáhla do života národů, rodin i jednotlivců, rozdělila je a připravila o hlavní životní jistotu – domov. Nebudeme hledat vinu, ani soudit, budeme hledat dialog a smíření, budeme prostřednictvím všeobjímající a univerzálně srozumitelné hudby hledat domov jako místo, řečeno slovy spisovatelky Kateřiny Tučkové, „kde Tě vítají, když vstoupíš…“.

„Je to vážné téma našich dějin, které není „zahojené“ a žádá si svoji pozornost. Uvědomuji si, jak jsme jako lidstvo jeden na druhém závislí, jak je potřebné pěstovat porozumění, respekt, odpuštění… jak je důležité hledat v nás lidech to, co nás spojuje, a ne to, co rozděluje, jak je důležité mít morálně čisté hodnoty, být lidský a charakterní a rozpouštět nenávist láskou… Když člověk komponuje skladbu, měl by mít jasno, co v té skladbě chce z hlediska (stavebního) kompozičního povědět. Jen samotnými emocemi se dá skladba těžko zkomponovat. Důkladně jsem si prostudovala dostupnou literaturu, pojednávající o tomto citivém tématu… bylo to místy hrůzostrašné čtení, když si uvědomíte, že se takové křivdy děly „jen přednedávnem“… po osvobození… když si svět konečně vydechl po útrapách druhé světové války… Pracovala jsem s hloubavým textem Tomáše Cidliny, který mě emocionálně vedl při samotném procese psaní,“ uvádí skladatelka Ľubica Čekovská a dodává: „Domov/Heimat jsem začala psát v létě minulého roku, Tomáš Cidlinami poslal svoje texty, a pustila jsem se do komponování. Každá část tohoto cyklu má svoji poetiku, svůj temporytmus, a tak jsem každé části věnovala vlastní charakterový hudební portrét. Kantáta má ale z hlediska kompozičního svého společného jmenovatele, který se odvíjí od začátku do konce. Hlavním hudebním „hostitelem“ a průvodcem Kantáty je smyčcové kvarteto, Pavel Haas Quartet, které uvádí posluchače do hudebního děje, pak se přidává vlídné „slovo“ v podaní Martinů Voices pod vedením dirigenta Lukáše Vasilka, které ve spolupráci se smyčcovým kvartetem promítá příběh ve čtyřech částech.“

Záštitu nad tímto mimořádným večerem převzali: J. E. Christoph Israng, t.č. velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, J. E. Dr. Tomáš Kafka, velvyslanec České republiky v Berlíně, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky, Barbara Klepsch, ministryně kultury a turismu Saska, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup Diecéze litoměřické , Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje,  Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa, Státní ministerstvo justice a pro demokracii, Evropu a zrovnoprávnění Svobodného státu Saska a Dr. David Michel, ředitel saské Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko. Narozeninový galakoncert přivítá řadu významných osobností českého i německého veřejného života a současně i osobnost skladatelky Ľubice Čekovské.