Arbor

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu je od roku 2015 hlavním pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Spolek (tehdy ještě jako občanské sdružení) vznikl již v roce 2000 a od svého počátku byl spolupořadatelem festivalu (tehdy ještě Festivalu duchovní hudby Česká Lípa). Jeho hlavním účelem je zprostředkovávání vysokých kulturních a duchovních hodnot, především v oblasti hudby. Spolek se soustřeďuje zvl. na provozování nekomerčních a okrajových žánrů a to zejména v Libereckém a Ústeckém kraji. Usiluje v této oblasti také o účinnou spolupráci s německými sousedy, se kterými nás spojují souvislosti historického vývoje. V souladu s významem názvu spolku (arbor, lat. strom, též stěžeň, veslo, loď) je krédem spolku „společná Evropa jako strom, jenž ví o svých kořenech v celé jejich šíři a hloubce a vědomě je ctí“. Kromě pořádání koncertů v rámci festivalu se spolek snaží podpořit také činnost dalších neziskových organizací na poli kulturním (Klub Progres, Divadelní klub Jirásek a další).

 

Členové:

Martin Prokeš, předseda spolku

Rudolf Živec, místopředseda spolku

Mgr. Atila Vörös

Ing. Marta Knauerová

MgA. Marek Šulc