;

Lípa Musica 2013

14.03.2013 - 18:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 250/200,- Kč
 
Program: Houslové koncerty slavných mistrů baroka 

Festival otevřou tóny houslových koncertů mistrů pozdního baroka – Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha – a concerta grossa vrcholně barokního skladatele Arcangela Corelliho. Do Itálie 18. století vás tímto zvou Václav Hudeček a soubor Barocco sempre giovane.

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra.
 
Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích ( Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera ), s nejlepšími světovými orchestry ( Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další ) jakož i na světových festivalech ( Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky ). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon.

Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky.

Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).

Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích , tak představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech. v rámci tradičních vánočních turné, nebo na Hudečkem pořádaných Svátcích hudby v Praze. 

www | wikipedia

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Soubor byl založen v roce 2004.
Soubor má za sebou již stovky významných koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Brno, The Ohrid Summer Festival, Festival Mitte Europa, Festival Concentus Moraviae, Mladé pódium, Svátky hudby v Praze, Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni, IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický podzim, Theatrum Kuks, Čarovné tóny Macochy, Klášterní hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní cykly koncertů.

www | Facebook

 • Jitro

Cena vstupenky: 120,- Kč

Jiří Skopal - sbormistr
Michal Chrobák - klavír

Program: V dobrým sme se sešli

První polovina latinská, druhá česká, aneb něco pozdní renesance a baroka, ale především průřez českou sborovou tvorbou od Antonína Dvořáka po Petra Ebena – to je charakteristika programu, s nímž světově úspěšný dětský sbor zavítá na svůj první festivalový koncert na Lípě Musice. 

Sbor působící ve městě Hradec Králové (od r. 1973) řídí od roku 1977 sbormistr Jiří Skopal, který během dvou let uplatnil dlouhodobé sborové zkušenosti, studium pedagogiky a psychologie přivedl Jitro k opakovanému vítězství na národní soutěži v Olomouci (Zlatá palma - 1979, Zlatý vavřín - 1980).

Od roku 1980 sbor uskutečňuje koncertní turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie). Z deseti mezinárodních soutěží, kterých se zúčastnil, se sbor devětkrát vrátil jako vítěz. K největším zahraničním úspěchům patří vítězství v konkurenci 36 sborů z celého světa na prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988) a 1. cena v konkurenci 19 vynikajících sborů z celé Evropy na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989).
Od roku 1990 je Jitro každoročním účastníkem amerických turné. Vrcholem těchto cest byla účast na Národní konferenci Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu (Texas, USA, 1993): “Členové naší Asociace si budou dlouho pamatovat vaše koncerty, protože byly hlavním vrcholem konvence 1993. Nadšení vybraného auditoria sbormistrů a jejich vytrvalý aplaus tento fakt potvrzuje.” (dr. J. B. Haberlen, president ACDA). Profesorka Doreen Rao, Toronto University, pronesla při této příležitosti vizionářskou tezi: “Víte vy vůbec, že jste právě navždycky změnili charakter a styl celého amerického sborového zpěvu?” (více viz reference níže) Do rámce oslav třicetileté činnosti sboru spadá i koncetrní cesta do Tokya a Hong Kongu v srpnu 1993, 2001 a 2004.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony. Vzácného partnera má sbor i sbormistr v klavíristovi Michalu Chrobákovi.

www | facebook

22.09.2013 - 16:00 | Česká Lípa, Kino Crystal
 • Carmen - Georges Bizet

Cena vstupenky: 300,- Kč

Dirigent: Yannick Nezet-Séguin
Režie: Richard Eyre

O sexu, násilí, rasismu a jejich protipólu – svobodě. Je to jedno z největších uměleckých děl vůbec. Je smyslné a přitažlivé. Vášně tak mistrně Bizetem převedené do tónů ukazují, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.

Osoby a obsazení :
Barbara Frittoli (Micaëla), Elina Garanča (Carmen), Roberto Alagna (Don José), Ted Tahu-Rhodes (Escamillo).
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
Nastudováno ve francouzském jazyce. V záznamu jsou použity české titulky.

CSFD | www

23.09.2013 - 07:30 | Česká Lípa, Kino Crystal
 • koncert - ilustrační obrázek

Pohádkový příběh baletu začíná na Štědrý večer, kdy je vše tiché a tajemné a kouzlo Vánoc dokáže dokonce proměnit lidi v pohádkové bytosti toužící po idylickém dobrodružství. Na večírku věnuje mladé dívce Kláře její strýček figurku Louskáčka. Když Klára tu noc usne, ocitá se ve světě oživlých hraček, kde Louskáček bojuje s Myším králem a jeho armádou. Louskáček v bitvě zvítězí, promění se v krásného prince a vydává se s Klárou na cestu do velkolepého království sladkostí, kde cukrová víla uspořádá na jejich počest oslavu.

Filmový záznam představení Mariinského divadla v Petrohradu je vůbec prvním 3D zpracováním slavného baletu. Okouzlí velkolepou výpravou, bohatými kostýmy i skvělými tanečními výkony. 

CSFD

23.09.2013 - 17:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 200,- Kč

Program: Fragments

Program koncertu mimořádné umělkyně vychází ze stejnojmenného CD. Obsahuje její jedinečnou autorskou tvorbu, která je v tomto případě skutečně „fragmentární“ – pracuje s útržky melodií, rytmů a nálad, které se vzájemně proplétají a jako celek vytvářejí neopakovatelný zážitek.

"Housle jsou zrcadlem mých snů a představ," říká Iva Bittová v souvislosti s vydáním nového sólového alba, nahraného a produkovaného Manfredem Eicherem ve švýcarském Luganu. Vyjadřuje podstatu jedinečné a mimořádné sólové práce umělkyně. Skladby, skromně pojmenované "Fragmenty I-XII" odolávají definicím. Svérázný "folk", moderní kompozice, improvizace – to vše se proměňuje a navzájem prolíná každým okamžikem. Hudba Bittové je živá, měnící se věc.

Mnichovští ECM platí už několik desetiletí za jedno z nejvýznamnějších vydavatelství zaměřených na jazz, soudobou vážnou hudbu a nejrůznější seriózní experimenty. Dostat se do společnosti, kterou vydává ECM, jež je do značné míry vnímáno jako "podnik jednoho muže", totiž svého zakladatele a producenta Manfreda Eichera, je pro hudebníka zásadní okamžik. Z českých jazzmanů se to zatím podařilo jedinému, kontrabasistovi Miroslavu Vitoušovi. Jemu zejména díky tomu, že dlouhá desetiletí své americké emigrace dostal šanci spolupracovat s největšími jmény jazzové scény.
Nyní se mezi interprety objevuje Iva Bittová, věčná hledačka a experimentátorka, která jako by se pro prostředí, jehož je ECM zrcadlem, narodila. Na této značce se objevila vůbec poprvé už v roce 2007, tehdy ovšem "pouze" jako interpretka na albu slovenského skladatele Vladimíra Godára Mater. Teď debutuje sama za sebe jako tvůrkyně. Album nese v titulu pouze jméno interpretky, ale klidně by se mohlo jmenovat Fragments. Tak, s římskými číslicemi, je totiž nazváno všech dvanáct skladeb, respektive improvizací. Je to docela přesné: hudba Ivy Bittové, tak jak se zde představuje, je skutečně v nejlepším slova smyslu fragmentární.
Útržky melodií, rytmů a nálad se vzájemně proplétají, a přitom dohromady tvoří jeden zážitek, předávaný i přijímaný. Je to podobné jako na sólových koncertech Bittové, zvlášť když se konají v prostorech příznivých z hlediska akustiky i atmosféry, a tudíž se povedou nad běžný standard. I z nich posluchač odchází okouzlen, jakoby omámen, ale emočně obohacen.
Bittová k předání sdělení tentokrát téměř vůbec nepotřebuje slova: i jediné dva zhudebněné texty od Gertrudy Steinové a od Chrise Cutlera mají v kontextu desky spíš zvukomalebný než obsahový význam. Dialog hlasu a houslí je rozhovorem dvou nástrojů, každý z nich má nepřeberně barev i významů. Oproti minulosti je však výrazně klidnější a zcela se vyhýbá jakýmkoli klišé, tedy klišé, která si v některých případech vytvořila Bittová sama.
Iva Bittová se obohacena dvacetiletými zkušenostmi na albu vrátila k výrazu, který byl kupodivu zatím na studiové nahrávce zachycen jen jednou. Totiž na sólovém debutu z roku 1991. Naprostou většinu diskografie Ivy Bittové tvoří spolupráce s jinými hudebníky a tělesy, byť převážně na bázi jejích vlastních skladeb.

Přitom ten nejprůzračnější, ale zároveň určitě nejtěžší výraz, tedy jen ona sama s houslemi, respektive africkou drnkací "skříňkou" kalimbou, prezentuje vlastně paralelně po celou svoji kariéru. A právě v tomto "posazu" je bezpochyby nejsilnější a nejoriginálnější.

Úspěch, kterým už samotné vydání alba na značce ECM pro Ivu Bittovou je, napovídá nejen to, že v ní česká kultura má jednu z mála umělkyň, které skutečně zajímají kulturní svět, ale je vlastně i jakýmsi vzkazem těm, kteří by chtěli "do světa" také vyrazit. Klíč k němu není v co nejpřesnější nápodobě angloamerických trendů a v naplnění snahy co nejlépe zapadnout do nastavených klišé, nýbrž v pravém opaku. V originalitě a cílevědomé cestě za vlastním uměleckým instinktem.
Autor: Ondřej Bezr 

www | facebook

24.09.2013 - 17:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 200,- Kč

Program: Nevyřčené ticho, Hádej kolik je hvězd, Mono No Aware
Choreografie: Tomáš Rychetský, Hana Turečková
Hudba: L. Janáček, A. Pärt, G. F. Händel a Štěpán Polanský

Tři krátká představení legendárního baletního souboru nabízejí originální choreografie nesoucí příběh a poselství. Vznikly na hudbu tří velikánů – Leoše Janáčka (Nevyřčené ticho), Arvo Pärta (Hádej, kolik je hvězd) a Georga Friedricha Händela (Mono No Aware).

www | facebook

25.09.2013 - 06:30 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
 • koncert - ilustrační obrázek

Program: Kocour Modroočko
představení pro MŠ dle literární předlohy Josefa Koláře 

Dramatizace a režie: Jiří Untermüller
Hudba a texty písní: Marek Eben
Scéna a kostýmy: Miloslav Sajler, Jiří Untermüller
Choreografie: Jiří Untermüller. Zdeněk Tomeš

Divadelní adaptace slavné dětské knížky Josefa Koláře vypráví o kotěti Modroočkovi, které sbírá první zkušenosti, pozoruje svět zvířat i lidí a poznává, jak je zajímavý, trochu krutý, ale především krásný. 

Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět!
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten "opravdový" kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Na svém prvním výletě potkává různá zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády. On i děti tak mohou poznávat jejich zvyky, chování, místa,kde žijí, čím se živí ale také jak se k nim chová člověk.

www

 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 200,- Kč

Program: B. Martinů, A. Dvořák, B. Smetana, F. Chopin, C. Debussy

Debussyho Dívka s vlasy jako len, Dvořákova Humoreska, Smetanův Furiant, Chopinova Mazurka či Motýli v květinách Bohuslava Martinů lákají v programu recitálu mladého českého pianisty s mezinárodním renomé.

V 16ti letech natočil jako první Čech slavné Bachovy Goldberg variationen, zvítězil v řadě mezinárodních soutěží, za nahrávku Bachova koncertu s Jiřím Bělohlávkem a Prague Philharmonia získal cenu Talent roku. Spolupracoval dlouhodobě koncertně a v nahrávacích studiích s legendárním houslistou Josefem Sukem, jeho nahrávky Beethovenova „Císařského“ koncertu a Martinů recitálu byly několikrát mezinárodně oceněny. Světovou kritikou je srovnáván s Rudolfem Firkušným a je jedním z mála umělců, který spolupracuje s hudebním vydavatelstvím EMI classics a klavíristou patřícím do „rodiny“ Steinway Artist.

www | facebook

 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 250,- Kč

Svatováclavský koncert
Program: Mariánská moteta
                C. Monteverdi, A. Grandi, Carissimi - sólová moteta pro virtuózní soprán s doprovodem continua

Mužský soprán. Dnes obor, kterému se věnuje úzká skupina zpěváků, v baroku ovšem zcela obvyklá záležitost. Americký virtuos představí repertoár právě z raně barokní doby – mariánská moteta Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho a Giacoma Carissimiho. 

Robert Crowe
soprán (USA)

Robert Crowe po získání titulu master of music na Boston School University zakončil své hudební vzdělání na Manhattan School of Music. V roce 1995 byl teprve druhým kontratenoristou, který zvítězil v národním soutěži Metropolitní opery – na základě toho získal profesionální debut jako "Cherubino" v Des Moines Metro Opera v létě tohoto roku. Robert Crowe zpíval na mnoha operních pódiích v USA a v Evropě: "Goffredo" (Händel – Rinaldo) v Bayerische Staatsoper, "Acomate" (Hasse – Solimano) na Staatsoper Unter den Linden v Berlíně či hlavní roli ve Scarlattiho Massimo Puppieno s Theatro Massimo v Palermu. Během své kariéry se představil v hlavních rolích na Händelově festivalu v Halle, Göttingenu a Karlsruhe, Nationaltheater Mannheim, Darmstadt Staatstheater, Festivalu staré hudby v Utrechtu, Mozart Festival ve Varšavě, Festival staré hudby v Connecticutu, Stadtstheater Basel, Landestheater Eisenach, Virginia Opera, Lake George Opera Festival, Millenial Arts Productions v New Yorku aj.  Spolupracoval s takovými dirigenty, jakými jsou René Jacobs, Ivor Bolton, Fabio Biondi, Andreas Spering, Michael Hoffsteter, Julius Rudel, Rheinhard Goebel, Marcus Creed a režiséry Nicholas Broadhurst, David Alden, Peer Boysen, Axel Köhler a mnoho dalších. V květnu 2008 Robert Crowe vydal své první sólové CD “Virtuózní sopránové moteta” Giacoma Carissimiho, které získalo uznání mezinárodní kritiky. Vzhledem k úspěchu tohoto debutového CD se Bavorský rozhlas a vydavatelství Hänssler Editions dohodli na vydání další nahrávky “Mariánské moteta” Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho, Giacoma Carissimiho a dalších autorů počátku 17. století (vydáno 2010). Robert Crowe je koncertní pěvec, který prováděl Händlova Mesiáše (altový i sopránový part), Bachovu h moll mši (oba sólové sopránové party) stejně jako mnoho dalších oratorií z období baroka až po současnost. Debutoval v Avery Fischer Hall a Kennedy Center jako sólista – kontratenor v Bernsteinově “Chichester Psalms”. V září 2009 zakončil úspěšné turné po Spojených státech, kde zpíval Mozartovy a Haydnovy písně. Realizoval také své první mistrovské kurzy u jeho “alma mater”, Millsaps College, v Jacksonu (Mississippi). Na podzim roku 2009  Robert Crowe debutoval v sále Berlínské filharmonie s Berlin Classic Players (koncert k 350 letům od narození Henryho Purcella) a zároveň jeho první provedení 9 Deutsche Arien G. F. Händela v Darmstadtu v Německu.

Michael Eberth
varhany (Německo)

Narodil se v roce 1959 v Mnichově. Nejprve studoval pod vedením Karl Maureena a Hedwig Bilgram a poté pokračoval ve studiích na prestižní Schola Cantorum v Basileji (Jean-Claude Zehnder – varhany a cembalo, Jean Goverts – kladívkový klavír). V roce 1984 mu byl udělen "Diplom staré hudby" v oboru cembalo a o rok později v oboru hra na varhany. Své hudební vzdělání si rozšířil u věhlasných umělců, jakými jsou např.: Jos van Immerseel, Kenneth Gilbert, Luigi Ferdinando Tagliavini, John Gibbons, Harald Vogel, Michael Radulescu, Johann Sonnleitner a Gustav Leonhardt. Od roku 1988 vyučuje Michael Eberth hru na cembalo, komorní hudbu a generálbas na konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově, kde také od roku 2001 vede oddělení staré hudby. Kromě sólistické činnosti jako cembalista a varhaník Michael Eberth působil jako hráč continua s různými sólisty a soubory (Michael Schopper, Kobie van Rensburg, Robert Crowe, Gerhart Darmstadt, Sharon Weller, Trio Boismortier, L’Arpa festante, Salzburger Hofmusik, Berliner Lauttencompagney, The Bach Ensemble New York). Během své umělecké kariéry vystupoval na koncertech v Německu, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Francii, Švýcarsku, Jižní Koreji a USA. Od roku 2004 působí Michael Eberth jako pedagog koncertního cembalo na Universität Mozarteum v Salcburku.

www Crowe | www Eberth 

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: Mariánská moteta
                C. Monteverdi, A. Grandi, Carissimi - sólová moteta pro virtuózní soprán s doprovodem continua

Robert Crowe
soprán (USA)

Robert Crowe po získání titulu master of music na Boston School University zakončil své hudební vzdělání na Manhattan School of Music. V roce 1995 byl teprve druhým kontratenoristou, který zvítězil v národním soutěži Metropolitní opery – na základě toho získal profesionální debut jako "Cherubino" v Des Moines Metro Opera v létě tohoto roku. Robert Crowe zpíval na mnoha operních pódiích v USA a v Evropě: "Goffredo" (Händel – Rinaldo) v Bayerische Staatsoper, "Acomate" (Hasse – Solimano) na Staatsoper Unter den Linden v Berlíně či hlavní roli ve Scarlattiho Massimo Puppieno s Theatro Massimo v Palermu. Během své kariéry se představil v hlavních rolích na Händelově festivalu v Halle, Göttingenu a Karlsruhe, Nationaltheater Mannheim, Darmstadt Staatstheater, Festivalu staré hudby v Utrechtu, Mozart Festival ve Varšavě, Festival staré hudby v Connecticutu, Stadtstheater Basel, Landestheater Eisenach, Virginia Opera, Lake George Opera Festival, Millenial Arts Productions v New Yorku aj.  Spolupracoval s takovými dirigenty, jakými jsou René Jacobs, Ivor Bolton, Fabio Biondi, Andreas Spering, Michael Hoffsteter, Julius Rudel, Rheinhard Goebel, Marcus Creed a režiséry Nicholas Broadhurst, David Alden, Peer Boysen, Axel Köhler a mnoho dalších. V květnu 2008 Robert Crowe vydal své první sólové CD “Virtuózní sopránové moteta” Giacoma Carissimiho, které získalo uznání mezinárodní kritiky. Vzhledem k úspěchu tohoto debutového CD se Bavorský rozhlas a vydavatelství Hänssler Editions dohodli na vydání další nahrávky “Mariánské moteta” Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho, Giacoma Carissimiho a dalších autorů počátku 17. století (vydáno 2010). Robert Crowe je koncertní pěvec, který prováděl Händlova Mesiáše (altový i sopránový part), Bachovu h moll mši (oba sólové sopránové party) stejně jako mnoho dalších oratorií z období baroka až po současnost. Debutoval v Avery Fischer Hall a Kennedy Center jako sólista – kontratenor v Bernsteinově “Chichester Psalms”. V září 2009 zakončil úspěšné turné po Spojených státech, kde zpíval Mozartovy a Haydnovy písně. Realizoval také své první mistrovské kurzy u jeho “alma mater”, Millsaps College, v Jacksonu (Mississippi). Na podzim roku 2009  Robert Crowe debutoval v sále Berlínské filharmonie s Berlin Classic Players (koncert k 350 letům od narození Henryho Purcella) a zároveň jeho první provedení 9 Deutsche Arien G. F. Händela v Darmstadtu v Německu.

Michael Eberth
varhany (Německo)

Narodil se v roce 1959 v Mnichově. Nejprve studoval pod vedením Karl Maureena a Hedwig Bilgram a poté pokračoval ve studiích na prestižní Schola Cantorum v Basileji (Jean-Claude Zehnder – varhany a cembalo, Jean Goverts – kladívkový klavír). V roce 1984 mu byl udělen "Diplom staré hudby" v oboru cembalo a o rok později v oboru hra na varhany. Své hudební vzdělání si rozšířil u věhlasných umělců, jakými jsou např.: Jos van Immerseel, Kenneth Gilbert, Luigi Ferdinando Tagliavini, John Gibbons, Harald Vogel, Michael Radulescu, Johann Sonnleitner a Gustav Leonhardt. Od roku 1988 vyučuje Michael Eberth hru na cembalo, komorní hudbu a generálbas na konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově, kde také od roku 2001 vede oddělení staré hudby. Kromě sólistické činnosti jako cembalista a varhaník Michael Eberth působil jako hráč continua s různými sólisty a soubory (Michael Schopper, Kobie van Rensburg, Robert Crowe, Gerhart Darmstadt, Sharon Weller, Trio Boismortier, L’Arpa festante, Salzburger Hofmusik, Berliner Lauttencompagney, The Bach Ensemble New York). Během své umělecké kariéry vystupoval na koncertech v Německu, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Francii, Švýcarsku, Jižní Koreji a USA. Od roku 2004 působí Michael Eberth jako pedagog koncertního cembalo na Universität Mozarteum v Salcburku.

www Crowe | www Eberth 

03.10.2013 - 17:00 | Großschönau - Waltersdorf, Kostel
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 150,- Kč

Jiří skopal - sbormistr
Michal Chrobák - klavír

Program: Proč bychom se netěšili

Slavný sbor ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta zazní ve společnosti Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, Liturgických zpěvů Petra Ebena či skladeb Otakara Jeremiáše a Césara Francka. Jitro podruhé na festivalu Lípa Musica. 

Sbor působící ve městě Hradec Králové (od r. 1973) řídí od roku 1977 sbormistr Jiří Skopal, který během dvou let uplatnil dlouhodobé sborové zkušenosti, studium pedagogiky a psychologie přivedl Jitro k opakovanému vítězství na národní soutěži v Olomouci (Zlatá palma - 1979, Zlatý vavřín - 1980).

Od roku 1980 sbor uskutečňuje koncertní turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie). Z deseti mezinárodních soutěží, kterých se zúčastnil, se sbor devětkrát vrátil jako vítěz. K největším zahraničním úspěchům patří vítězství v konkurenci 36 sborů z celého světa na prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988) a 1. cena v konkurenci 19 vynikajících sborů z celé Evropy na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989).
Od roku 1990 je Jitro každoročním účastníkem amerických turné. Vrcholem těchto cest byla účast na Národní konferenci Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu (Texas, USA, 1993): “Členové naší Asociace si budou dlouho pamatovat vaše koncerty, protože byly hlavním vrcholem konvence 1993. Nadšení vybraného auditoria sbormistrů a jejich vytrvalý aplaus tento fakt potvrzuje.” (dr. J. B. Haberlen, president ACDA). Profesorka Doreen Rao, Toronto University, pronesla při této příležitosti vizionářskou tezi: “Víte vy vůbec, že jste právě navždycky změnili charakter a styl celého amerického sborového zpěvu?” (více viz reference níže) Do rámce oslav třicetileté činnosti sboru spadá i koncetrní cesta do Tokya a Hong Kongu v srpnu 1993, 2001 a 2004.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony. Vzácného partnera má sbor i sbormistr v klavíristovi Michalu Chrobákovi.

www | facebook

04.10.2013 - 18:00 | Zahrádky, Kostel sv. Barbory
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 150,- Kč

tradiční koncert při svíčkách
Program: Dolcissimi sosprini

Díky programu Dolcissimi sospiri – Nejsladší vzdechy – zavítáme do Itálie počátku 17. století. Do prostředí, ve kterém vznikl nový styl plný emocí, technických fines a jemných detailů – baroko.

Tomáš Král vystudoval zpěv na JAMU u Adriany Hlavsové a dále se zdokonaloval na kurzech u Julie Hasler, Howarda Crooka, Petera Schreiera či Joela Frederiksena a formou konzultací u Ivana Kusnjera.
Od roku 2005 pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Capella Regia, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Ensemble Baroque a je zakládajícím členem souboru Collegium Vocale 1704, s nímž se představil v projektu Bach – Praha – 2005 a opakovaně na festivalech Pražské jaro, Dresdner Festspiele, Festival de La Chaise Dieu, Festival de Sablé, Festival d´Ambronay, Tage Alte Music Regensburg, Oude Muziek Utrecht, MA Brugge, na našem festivalu aj. Příležitostně spolupracuje také se soubory Collegium Vocale Gent, Doulce Memoire, Wrocłavský Barokní Orchestr, Musica Aeterna, Red Herring či L’Aura Soave di Cremona.
Tomáš Král se věnuje také opeře, představil se jako Uberto v komickém intermezzu La Serva Padrona od G. B. Pergolesiho se souborem Collegium Marianum (ČR, Francie, Finsko), Lisingo v Le Cinesi Ch. W. Glucka s Collegiem 1704, Ernesto v Il mondo della Luna J. Haydna s Ensemble Baroque či jako host v Moravském divadle Olomouc v operetní inscenaci Boccaccio (titulní role) a v Mozartově opeře Così fan tutte (role Guglielma).
Tomáš Král se podílel na řadě vysoce ceněných nahrávek především s díly Jana Dismase Zelenky (Missa Votiva, Requiem & Officium defunctorum, Responsoria pro hebdomada sancta aj.). Pravidelně spolupracuje s rozhlasem (ČRo, France Musique, Radio Clara) a televizí (Mezzo, Arte, Česká televize).

Jan Krejča studoval hru na loutnu s předním českým loutnistou Rudolfem Měřínským. Další studium ho vedlo na mistrovské kurzy u legendárního profesora Hopkinse Smitha, u Lindy Sayce a Jakoba Linberga. Je zakládajícím členem ansámblu Les Voix Humaines Prague, ansámblu specializovaném na provádění francouzské hudby 17. a 18. století na dobové nástroje, považovaném za přední těleso v interpretaci francouzského baroka u nás. Pravidelně účinkuje na hlavních domácích i evropských festivalech a je častým hostem ansámblů specializovaných na starou hudbu, jako jsou např. Musica Florea, Collegium Marianum, Capella Regia, Collegium 1704, Hipocondria ensemble aj. Jako ansámblový hráč se podílel na více než 15 CD nahrávkách. Sólové CD vyšlo Janu Krejčovi před Vánoci minulého roku u labelu Arta records pod názvem Intavolatura di Tiorba.

 

05.10.2013 - 17:00 | Železný Brod, Kostel svatého Jakuba Většího
 • koncert - ilustrační obrázek

 

 

Vstupenky budou v prodeji v Informačním a kulturním středisku v Železném Brodě (odkaz), pro zájemce z České Lípy a okolí bude možné zakoupit i ve festivalové kanceláři v Klášterní ulici. Předprodej 190,- Kč a na místě 240,- Kč.

Program: Apokalypsa - Zjevení sv. Jana , duchovní hudba středověkého rukopisu španělského kláštera Las Huelgas jako inspirace pro jazzovou improvizaci 21. století.

Tiburtina ensemble - Barbora Sojková, David Dorůžka - kytara, Marcel Bárta - klarinet, basklarinet a sopránsaxofon, Martin Novák - perkuse

Duchovní hudba středověkého rukopisu španělského kláštera Las Huelgas pocházejícího z počátku 14. století je v tomto pořadu inspirací pro jazzovou improvizaci 21. století. Ženský vokální soubor s mužským jazzovým triem v jednom prostoru – a rozdíl epoch zde nehraje žádnou roli.

Codex Las Huelgas patří mezi základní referenční rukopisy vícehlasé duchovní hudby 12. a 13. století. Vznikl pro ženský cisterciácký klášter Las Huelgas ve španělském Burgos a obsahuje nejen skladby tzv. notredamské školy, reprezentované například osobností Magistera Perotina, ale můžeme zde nalézt i skladby unikátní, které jasně vykazují svůj vznik na Iberském poloostrově. Pro koncertní program jsme z obrovského bohatství tohoto rukopisu vybrali jednohlasé a vícehlasé kondukty a vícehlasá moteta zejména z této unikátní vrstvy repertoáru a na základě textové inspirace doplnila o chorální lekce a antifony na apokalyptické texty Zjevení sv. Jana a Daniela. Ženský vokální soubor se tak stává inspirací pro jazzové trio Davida Dorůžky, a společnou cestou se na základě improvizace na daná témata pokouší hledat paralely mezi skladebnými druhy středověku a jazzovou skladbou 21. století.

www | facebook

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: Im Himmel frei – písně německé renesance a moderny

Znáte Leonharda Pamingera, Maxe Beckschäfera, Conrada Rupsche nebo Caspara Othmayra? Někteří z nich žili v 16. století, jiní žijí dnes. Tvorbu neznámých skladatelů vám časově zařadí a především skvěle představí přední německý vokální ansámbl.

www | facebook
 

11.10.2013 - 17:30 | Bautzen, Maria und Martha Kirche
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 250,- Kč

Program: Antica e moderna - Gregoriánský chorál a „Suita liturgica“ Petra Ebena

Tento program je spojením dvou hudebních světů, které jsou sice časově značně vzdálené, zároveň však ale velmi blízké. Mají totiž společné poslání — zpěv při křesťanské bohoslužbě. První část koncertu je věnována gregoriánskému chorálu a rané polyfonii. Ve druhé části zazní Suita liturgica Petra Ebena pro jednohlas a varhany, která vznikla výběrem několika částí z autorových “Liturgických zpěvů” a jejich doplněním koncertantními mezihrami. (srov. CD Antica e moderna).

www

12.10.2013 - 17:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 400/700/1000,- Kč

Dagmar Pecková - mezzosoprán, Martin Doubravský – dirigent, Severočeská filharmonie Teplice
Program: “Operní gala” - W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, C. Saint – Saëns, R. Wagner

Dagmar Pecková se předvede v celé škále operních rolí – od Cherubína z Mozartovy Figarovy svatby až po Waltrautu z Wagnerova Soumraku bohů – a představí i méně známé tituly: Čajkovského Pannu Orleánskou a Samsona a Dalilu od Saint-Saënse.

Dagmar Pecková absolvovala pražskou konzervatoř a operní studium v Drážďanech. Vystřídala angažmá v drážďanské Semperově opeře a Státní opeře v Berlíně, představila se též v řadě dalších významných světových scén (Stuttgart, Ženeva, Mnichov, San Francisco, Paříž, Barcelona aj.) včetně londýnské Královské opery Covent Garden.

V rámci své koncertní činnosti vystupuje na pódiích ve Vídni, Madridu, Londýně, Tokiu, Curychu, Montrealu, Moskvě a řadě dalších měst, zpívala též v newyorské Carnegie Hall. Vystupuje i na mezinárodních festivalech v Bregenzu, Salcburku, Praze či San Sebastianu.
Spolupracuje s České filharmonie i dirigenty (Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Richard Hickox, Libor Pešek ad.). Mezi její nejvýznamnější nahrávky patří CD s áriemi Gustava Mahlera a Wolfganga Amadea Mozarta.

V roce 1999 obdržela Pecková cenu Thálie v oboru opera za roli Carmen v inscenaci pražského Národního divadla.

www | youtube Dagmar Peckové
www | SČFT 

 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 120,- Kč

Program: “Budiž požehnáno rodiště mé”
Koncert věnovaný strážskému rodákovi F. I. Biberovi a jeho českým pokračovatelům. 

Stráž pod Ralskem má významného hudebního rodáka světového věhlasu. Heinrich Ignaz Franz Biber(1644–1704), později kapelník salcburského arcibiskupa, se proslavil jako houslový virtuos a skladatel. Program je sestaven výhradně z jeho tvorby. 

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která zároveň působí jako sólistka u významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy jako jsou Andrew Parrot, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz.

Soubor Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již čtyři jeho nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti (RRI Editor’s choice, Diapason) a J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie). Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria.

www | facebook | youtube

19.10.2013 - 17:00 | Nový Bor, Městské divadlo
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 220,- Kč 
Vstupenky jsou v prodeji v Novém Boru, nebo v České Lípě na náměstí v hudebninách.

Program: Elle

Hudba je všechno, hudba je to, co jsem,“ říká mladá, původem kamerunská zpěvačka. Nechává se inspirovat africkou a zároveň soudobou západní kulturou a vytváří autentický, okouzlující styl propojující soul, afro a jazz.

Úspěšná holandská soulová zpěvačka původem z Kamerunu přijede poprvé do ČR se svou "nujazzovou" kapelou.

www | facebook | youtube

 • koncert - ilustrační obrázek

Předprodej na tento koncert bude otevřen později.

Program: At the back of beyond

Hudba je všechno, hudba je to, co jsem,“ říká mladá, původem kamerunská zpěvačka. Nechává se inspirovat africkou a zároveň soudobou západní kulturou a vytváří autentický, okouzlující styl propojující soul, afro a jazz.

Úspěšná holandská soulová zpěvačka původem z Kamerunu přijede poprvé do ČR se svou "nujazzovou" kapelou a novým albem.
 

www | facebook | youtube

22.10.2013 - 17:00 | Česká Lípa, Kulturní dům Crystal
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 250,- Kč

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Vám ty vůbec nejkrasší hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Vaše nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však vězte, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Vám zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“!

www

 

 • koncert - ilustrační obrázek

Vstupné zdarma

Koncertem vítězů vyvrcholí první ročník dvoudenní pěvecké soutěže Lípa Cantantes pro žáky ZUŠ, vyhlášená festivalem Lípa Musica. Součástí slavnostní přehlídky nejlepších pěveckých výkonů bude i předávání všech ocenění. 

Více informací naleznete na této stránce.

26.10.2013 - 17:00 | Děčín, Knihovní sál zámku
 • koncert - ilustrační obrázek

Cena vstupenky: 290/250,- Kč

Závěrečný koncert festivalu
Koncert proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

Severočeská filharmonie Teplice,  Josef Špaček – housle, Ondřej Kukal – dirigent
Program: W. A. Mozart – Kouzelná flétna – předehra k opeře
                  W. A. Mozart - Symfonie č.38 D dur „Pražská“
                  A. Dvořák – Houslový koncert a moll 

Závěr festivalu nabízí kombinaci slavných orchestrálních skladeb. Jednu z vrcholných Mozartových symfonií napsanou pro Prahu a originální předehru k opeře Kouzelná flétna vystřídá jediný houslový koncert Antonína Dvořáka v podání koncertního mistra České filharmonie.

Josef špaček
Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec Josef Špaček je violoncellistou České filharmonie, mladší bratr Petr Špaček je rovněž violoncellistou.Hře na housle se věnuje od svých šesti let. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl, na Pražské konzervatoři pak Jaroslav Foltýn.Již po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Philadelphii, kde studoval v letech 2004–2009 u prof. Idy Kavafiana, v letech 2004–2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007–2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška. Od září 2009 pokračoval ve svých studiích na Juilliard School v New Yorku ve třídě Itzhaka Perlmana, která dokončil v květnu 2011. V červnu 2011 nastoupil do České filharmonie na post koncertního mistra.

Ondřej Kukal
Jde o neobyčejně všestranného hudebníka a výraznou osobnost své umělecké generace, působí jako dirigent, skladatel a houslista. Absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha a kompozici u Jindřicha Felda, završil provedením svého houslového koncertu, studium kompozice u Jindřicha Felda a dirigování ukončil uvedením vlastní skladby Danse symphonique pro velký orchestr. V letech 1985–1995 byl členem Nového Vlachova kvarteta (pozdější Vlachovo kvarteto). V letech 1991-1996 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. V období 1996–1999 Ondřej Kukal působil jako stálý dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, s nímž pravidelně spolupracuje dosud. Byl koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta (1996–2003), se kterým vystoupil mimo jiné v newyorském Lincoln Center, v Teatro Colón v Buenos Aires a ve vídeňském Musikvereinu. Během své dosavadní kariéry stanul u dirigentského pultu mnoha orchestrů, mj. České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Českého komorního orchestru a dalších. Od roku 2002 působí jako šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové.
Hostuje také v zahraničí, např. Slovenská filharmonie, Státní filharmonie Košice, řídil BBC Symphony Orchestra. Když v roce 2006 s úspěchem zahájil s rozhlasovými symfoniky Pražské jaro, kritika jeho výkon srovnávala s provedením Mé vlasti pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Realizoval řadu CD i rozhlasových nahrávek.

Severočeská filharmonie Teplice 
První zmínky o konání koncertů teplického orchestru pocházejí již z roku 1828, ovšem za datum jejího oficiálního založení se považuje 14. duben 1838, kdy litoměřický hejtman na popud Zemského prezídia v Praze adresuje teplickému magistrátu úřední dopis s pevným statutem a podmínkami existence stálého orchestru v Teplicích. Tím se teplická filharmonie řadí mezi nejstarší orchestry v Evropě i ve světě. V průběhu dalších let se umělecká úroveň orchestru pozvedla natolik, že již od roku 1874, kdy bylo v Teplicích otevřeno nové divadlo s kapacitou více jak tisíce míst, pořádá pravidelné abonentní koncerty a na přelomu 19. a 20. století mohl orchestr již doprovázet vynikající sólisty té doby jakými byli například Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislaw Huberman, Fritz Kreisler, Henri Marteau, David Popper, Eugen d´Albert, Ferruccio Busoni a mnoho dalších. Orchestr dirigovali např. i Richard Strauss, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky nebo Felix von Weingartner a jeho velikost dosahovala až počtu 90 hudebníků. Činnost orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla.

V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Josef Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie a zasloužil se především o výstavbu nového koncertního sálu se špičkovými akustickými parametry. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. V červenci 1997 přichází na jeho místo mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, který je v současné době zván na prestižní koncertní pódia po celém světě, diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získal 1. cenu v dirigentské soutěži Pražského jara. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku absolvují tepličtí filharmonikové více jak 140 koncertů, z toho kolem 50 v zahraničí, např. v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulous, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Pravidelně též hostuje na koncertních pódiích v Praze a dalších velkých městech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou např. Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz aj. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům. 

www | facebook SČFT
www | facebook Josef Špaček
wiki Ondřej Kukal