;

Lípa Musica 2018

Od roku 2018 obnovujeme tradici Kruhu přátel hudby v České Lípě. Více informací najdete zde
Předplatné na celý cyklus - 900 Kč pro 1 osobu.
POZOR! Místa ve středu hlediště je možné zakoupit osobně ve festivalové pokladně v Žižkově ulici v České Lípě. 

23/1/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Kalabis Quintet

Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh
Rejcha | Haas | Arnold
20/2/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Purgatio

KCHUN: Martin Prokeš & Marek Šulc – zpěv,
Jiří Dvořák – mluvené slovo (ze záznamu), Rudolf Živec – videoart, Atila Vöros – kresba světlem
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu

20/3/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Zemlinského kvarteto

František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello
Mozart | Dvořák

24/4/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Musica Florea & Improvizace (pra)zdroj hudebního umění

Jiří Sycha – barokní housle, Eleonor Machová – barokní housle, viola a viola da gamba, Magdalena Malá – barokní housle a viola, Tomáš Reindel – perkuse, Marek Štryncl – barokní violoncello a kytara, Iva Štrynclová – varhany
Michna | Purcell | Finger | Cavalli | Falconieri ad.

22/5/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Lukáš Somme
r – kytara
autorské skladby

19/6/19h | městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)
MAJÁLES, toť jest Máj a Les
:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil

zpěv, šalmaj, fl étny, loutny a barokní kytara
Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí

23/1/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Kalabis Quintet
Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh
Rejcha | Haas | Arnold

První z avízovaných komorních setkání se uskuteční v měsíci lednu, kdy se českolipským divákům představí dechový soubor Kalabis Quintet. Ten tvoří pětice mladých muzikantek v obsazení příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh. Dechové kvintety byly už od konce 18. století oblíbeným nástrojovým obsazením pro komorní koncerty. Pro dechové kvintety, které dohromady vytváří pestrý a sytý zvuk, psali už Mozart a Haydn. Nejznámějším propagátorem tohoto nástrojového obsazení byl na přelomu 18. a 19. století Antonín Rejcha, autor první skladby repertoáru. Ten je dále rozšířen o moderní kusy z dílny Pavla Haase nebo Malcolma Arnolda, autora slavné hudby ke snímku Most přes řeku Kwai.

Regionální osobností, jíž je toto první hudební setkání příštího roku věnováno, je Bohumil Kinský (1898-1987). Tento učitel a později ředitel měšťanské školy přišel do České Lípy v roce 1924. Angažoval se jako muzejní pracovník, fotograf a autor turistických průvodců. Nadšený badatel stál u založení pobočky Klubu československých turistů, Českého muzejního spolku pro kraj českolipský a poté i Českého muzea.

20/2/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Purgatio
KCHUN: Martin Prokeš & Marek Šulc – zpěv,
Jiří Dvořák – mluvené slovo (ze záznamu), Rudolf Živec – videoart, Atila Vöros – kresba světlem
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu

Únorové komorní hudební zastavení přinese setkání se známými tvářemi, jimiž jsou Martin Prokeš a Marek Šulc, kteří dohromady tvoří pěvecké duo Kchun. Jejich program nazvaný Purgatio, tedy očistec, se nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení mluvené slovo, ale také naživo malířem Atilou Vörösem prováděné kresby světlem, uváděné do pohybu pomoci videoartu Rudolfa Živce.

Tematicky se k této světelné a obrazové výpravě koncertu hodí připomenutí odkazu Wilhelma Horna (1809-1891), jenž byl jedním z čelných průkopníků a propagátorů fotografie ve střední Evropě a byl dokonce vydavatelem prvního fotografického časopisu na světě nazvaného Photographisches Journal. Svůj první fotoateliér si českolipský rodák otevřel v Praze již v roce 1841 a zobrazovací metodou daguerrotypie zde pořídil stovky portrétů. Ke konci života se vrátil do České Lípy a i zde ve svém ateliéru v dnes neexistujícím domě na rohu ulic Děčínské a Pod Holým vrchem pokračoval ve fotografování.

20/3/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Zemlinského kvarteto
František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello
Mozart | Dvořák

Březnový koncert cyklu uvede věhlasný smyčcový soubor Zemlinského kvarteto. Jeho program bude složený z děl hudebních velikánů Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Mozartův kvartet KV 428 věnoval jeho autor Josephu Haydnovi a je jedním z jeho nejpropracovanějších kvartetů. Dvořákův smyčcový kvartet zvaný Americký rovněž představuje jeden z kompozičních vrcholů Dvořákova díla, který zde působí odpočatě, vyrovnaně a plný sil. V době svého uvedení měl tento kvartet obrovský ohlas a dodnes je jedním z nejuváděnějších kusů pro toto obsazení.

Večer věnovaný hudebním autoritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně zaštiťuje osobnost Franze Mohaupta (1854-1916), který byl místním hudebním skladatelem a pedagogem, jenž získával hudební vzdělání mimo jiné u Antonína Dvořáka, u nějž studoval kompozici. V České Lípě Franz Mohaupt vedl Mužský pěvecký sbor, který se často věnoval jeho vlastní písňové tvorbě. Složil ale také četná klavírní a orchestrální díla a několik oper.

24/4/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Musica Florea
& Improvizace (pra)zdroj hudebního umění
Jiří Sycha – barokní housle, Eleonor Machová – barokní housle, viola a viola da gamba, Magdalena Malá – barokní housle a viola, Tomáš Reindel – perkuse, Marek Štryncl – barokní violoncello a kytara, Iva Štrynclová – varhany
Michna | Purcell | Finger | Cavalli | Falconieri ad.

V měsíci dubnu obohatí program komorního koncertního cyklu soubor Musica Florea věnující se převážně poučené interpretaci barokní hudby. Na programu jsou díla Adama Václava Michny z Otradovic, Henryho Percella, Gottfrieda Fingera či Francesca Cavalliho. Musica Florea zde pod vedením svého uměleckého vedoucího a violoncellisty Marka Štryncla provede autentický barokní repertoár.

Patronem z minulosti města Česká Lípa se pro tento koncert stane osoba Josefa Mauritia Elbela (1730-1798), jenž po studiích na českolipském gymnáziu vstoupil do cisterciáckého řádu a později byl zvolen opatem kláštera v Oseku. Především díky jeho přínosu a zájmu o vzdělanost vděčil osecký klášter za to, že nebyl zrušen v rámci josefínských reforem.

 

 

22/5/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Lukáš Sommer – kytara
autorské skladby

V květnu se diváci cyklu mohou těšit na kytarový koncert Lukáše Sommera, který je významným českým klasickým kytaristou mladé generace. Lukáš Sommer není ale pouze interpretem nýbrž se během koncertu uvede jako skladatel a zahraje pět vlastních skladeb nazvaných Pět preludií pro kytaru. Tento koncert je věnován postavě Jahanna Nepomuka Willomitzera (1818-1886), který byl knězem, učitelem a historikem a svůj badatelský život zasvětil dějinám České Lípy. Po dlouhá léta byl ředitelem hlavní školy a dívčí měšťanské školy a podporoval místní kulturní život. Dodnes jsou ceněny jeho historické práce o českolipských kostelech.

 

19.06.2018 - 19:00 | Městský park - Česká Lípa

19/6/19h
městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)
MAJÁLES, toť jest Máj a Les
:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil
zpěv, šalmaj, flétny, loutny a barokní kytara
Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí

Koncert se uskuteční pod záštitou Ing. Jitky Volfové, radní a statutární zástupkyně hejtmana Libereckého kraje.

Vstup na koncert je zdarma, v rámci koncertu bude probíhat sbírka na opravy kostela CČSH u parku.

Občerstvení zajistí Pivovar Cvikov.

Posledním, červnovým, zastavením komorního koncertního cyklu je program nazvaný Majáles, v němž se představí zpěvák Michael Pospíšil a jeho soubor Il:Ritornello:II. Oproti ostatním akcím konajícím se v Centru textilního tisku, bude tento program hostit městský park v České Lípě a v případě nepříznivého počasí bude přesunut do zde stojícího evangelického kostela. V souboru Michaela Pospíšila se představí historické hudební nástroje jako je šalmaj, flétny, loutny a barokní kytara. Muzikanti budou ale navíc podpořeni folklórním souborem Barunka. Program uvede česky a latinsky zpívané barokní písně a má být oslavou znovuzrozené přírody, v měsíci červnu nejsilněji bující.

Koncert se koná v parku už proto, že je zde při této příležitosti plánovaného znovuodhalení pomníku Eduardu Steffenovi (1839-1893), který byl výtvarným umělcem, jenž se silně otiskl na vzhledu města Česká Lípa v druhé polovině 19. století. Eduard Steffen se jako člen okrašlovacího spolku mimo jiné zasadil o založení městského parku, zalesnění Holého vrchu či postavení rozhledny na Špičáku.

 

24.08.2018 - 21:00 | Oybin, zřícenina kláštera

OZVĚNY Z KAMENE / prolog

Star track
B-A-C-H
Bolek i Lolek
Hoří pole lán
Glass story
Luda‘s Dance
Dark Park
Una matina
Jordan 
Bílý sníh
L'Amour
Husa divoká
Traincid
Hikari

Clarinet Factory
Jindřich Pavliš – klarinet
Luděk Boura – klarinet, basetový roh
Vojtěch Nýdl – klarinet, zpěv
Petr Valášek – basklarinet

Představte si hudební dílnu nebo laboratoř, do níž se dá trocha klarinetového umění, klasické hudební vzdělání, trocha ethna, jazzu, minimalismu a špetka elektroniky. Špičkoví umělci dodají nové technologie, inspiraci divadlem i tancem a chuť improvizovat a začnou zkoumat, tvořit, a hlavně komunikovat s posluchači. Z takového prostředí nevzniká laciný crossover, ale ryzí „hudba bez hranic“, která zarezonuje v prostoru pro ni snad přímo stvořenému, a především s vaší duší… Přijďte se zaposlouchat do novinky tohoto unikátního souboru ozdobeného prestižní Classic Prague Awards, kterou charakterizuje přirozený tah, společná rezonující barva a dynamika bez nutné „chemie na pultu“. Těšte se novinky, které v posledních letech poměrně zásadně proměnily zvuk souboru, jako třeba kontrabasový klarinet, analogové afekty a další vychytávky... těšte se na osvěženou klarinetovou továrnu na sny pod hvězdnou oblohou…

ZAHAJOVACÍ KONCERT 17. ROČNÍKU MHF LÍPA MUSICA
KONCERT PRO LIBERECKÝ KRAJ

IL GIARDINO DEGLI SOSPIRI
Magdalena Kožená – mezzosoprán
Collegium 1704 & Václav Luks
Vinci / Gasparini / Marcello / Sarri / Händel

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica vstoupí v roce 2018 do sedmnáctého roku své existence zcela výjimečným projektem. Hlavní festivalovou koncertní řadu otevře v pondělí 17. září v Městském divadle v Jablonci nad Nisou slavnostní zahajovací koncert, který bude současně i Koncertem pro Liberecký kraj. V programu s názvem Il Gardino dei Sospiri vystoupí jedna z největších hvězd současného operního světa, mezzosopranistka Magdalena Kožená společně s předním ansámblem Václava Lukse zaměřeným na starou hudbu, Collegiem 1704. Jiskřivý operní galavečer nabídne citově exaltované ukázky z italské barokní opery i z kantát Georga Fridricha Händela v podání ikony světové opery. Hluboká muzikalita a umělecké mistrovství Magdaleny Kožené si získaly obdiv již v samotném úvodu její kariéry. Dnes je Kožená vyzrálou a respektovanou pěvkyní, která patří mezi nejvýznamnější osobnosti světové opery, a její komorní i operní vystoupení jsou velmi vyhledávaná a vysoce hodnocená po celém světě. Její jablonecké festivalové vystoupení bude jedinou zastávkou tohoto unikátního projektu v Čechách.

Dramatické osudy ženských hrdinek inspirovaly umělce již od starověku a příběhy plné vášně, lásky, žalu, ale i vzdoru, radosti a odhodlání se staly předmětem uměleckého ztvárnění jak v literatuře, výtvarném umění tak i v hudbě. Magdalena Kožená bude průvodkyní “Zahradou nářků” v programu sestaveném z dramatických scén slavných ženských hrdinek jako je Armida nebo Ariadna, ale i méně známých příběhů oddané lásky, jakým je příběh nymfy Ero. Hudbu italských kantát Georga Friedricha Händela doplňují díla jeho benátských a nepolských současníků a plamen italské hudby se tak prolíná se vášní nesmrtelných příběhů. / Václav Luks

Od 1. května nově v prodeji i vstupenky na stání!

foto: (c) Esther Haase, DG

21.09.2018 - 19:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých

HRAJI BEZ DOTEKU…

Maurice Ravel (1875-1937): Kaddish
Heinrich Isaac, Arr. Bartholomäus Gesius (1605): Nun Ruhen alle Wälder (1505)
Sergej RachmaninoV (1873-1943): Vokalíza, op.34/14
Johann Abraham Peter Schulz, arr. Max Reger (1905): Der Mond ist aufgegangen (1790)
Gabriel Fauré (1845-1924): Les Berceaux, op.23/1, Après un rêve 
Bartholomäus Helder: Der Tag hat sich geneiget (1646)
Christopher Tarnow: Intermezzo č. 1 (2014)
Wilhelm Henry Monk: Bleib bei mir Herr (1861)
Olivier Messiaen (1908-1992): Vocalise Etude
Johann Abraham Peter Schulz, Arr. Christopher Tarnow (2017): Der Mond ist aufgegangen (1790)
Christopher Tarnow: Sonáta pro theremin a klavír č. 1 (2013)

Carolina Eyck (SRN) – theremin
Christopher Tarnow (SRN) – klavír

Lev Sergejevič Theremin, ruský vědec, hudebník, tajný špion. Muž, bez kterého by neexistoval syntezátor. Jeho vynález neobvyklého zařízení vydávajícího tóny na principu elektromagnetického vlnění nejprve leninovská propaganda zneužila k plánu propagace elektrifikace Ruska, posléze s ním však dobyl Ameriku a celý hudební svět. Položil základy elektronické hudby. Ačkoli upadl velký vynálezce Theremin na nějaký čas v zapomnění a sovětský režim se mu odměnil vězněním v gulazích, na jeho vynález se nezapomnělo. Dnes zní theremin v kasovních filmech, jako Hitchcockův horor Rozdělená duše nebo Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem. A duo Caroliny Eyck a Christopha Tarnowa vám ukáže, že na tento nástroj připomínající zvukem lidský hlas či smyčce lze interpretovat hudbu od renesance po současnost, a to... bez jediného doteku!

22.09.2018 - 20:00 | Zahrádky, Kostel sv. Barbory

Temné hodinky / koncert při svíčkách

François Couperin (1668 - 1733):
Prélude (L’art de toucher le clavecin) 
Première Leçon à une voix (Leçons de Ténèbres)

Robert de Visée (ca 1659 - 1733?):
Suite en Ré mineur

François Couperin (1668 - 1733):
Seconde Leçon à une voix (Leçons de Ténèbres)
Première Suite pour viole de gambe et continuo (Pièces de violes avec la basse chifrée, 1728)
Troisième Leçon à deux voix (Leçons de Ténèbres)

Hana Blažíková a Barbora Kabátková – soprán 
Mélusine de Pas – viola da gamba
Monika Knoblochová – varhanní pozitiv, cembalo
Jan Krejča – theorba

Nesmírně působivé a liturgicky propracované temné hodinky jsou současnému návštěvníkovi katolických bohoslužeb neznámým pojmem. Už od 12. století se tak nicméně označovaly modlitby Svatého třídenní, tedy Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Začínaly vždy až po setmění či v noci a navíc se během hodinek postupně zhasínaly všechny svíce až na poslední, která se odnesla za oltář. Nakonec tedy byla v chrámu naprostá tma, což symbolizovalo zatmění slunce při Kristově smrti a zármutek v těchto vrcholných dnech církevního roku vůbec. Není příhodnější lokality pro provedení jednoho z nejpůsobivějších děl francouzské barokní hudby Leçons de tenèbres (Temné hodinky) Françoise Couperina, které tento duchovní základ akcentuje, ve skvostném podání mimořádných pěvkyň Hany Blažíkové a Barbory Kabátkové, než kostela sv. Barbory u Zahrádek, kde tmu zahání dodnes jen vroucí světlo svící…

 

Labyrint světa a ráj srdce

Petr Eben / Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, pro varhany a recitaci

I.          Prolog
II.         Pohled na svět: Když jsem v tom věku byl...
III.        Masky:   Když takto já přemýšlím...
IV.        Šípy Smrti: Málo pak tu byl kdo zahálivý...
V.         Sladké okovy lásky: I vede mne a přivede k ulici...
VI.        Slavnost Akademie: I řekl ke mne vůdce můj...
VII.       Nevědomost učených: A aj, jakýsi muž s papírovým žezlem...
VIII.      Kolo Štěstěny: Že pak vůdce můj vždy mne hradem Fortuny těšil...
IX.        Zločinnost lidského pokolení: Mezitím, řekl dále tlumočník...
X.         Klamný příslib zlatého věku: I řekl Všudybud: Pojďme ještě na hrad...
XI.        Marnost nad marnost: Ale po malé chvíli...
XII.       Zděšení a mdloba: Já, ani se na to dívati...
XIII.      Návrat k Bohu: To když já mluviti přestanu...
XIV.      Epilog

Tomáš Thon – varhany
Marek Eben – umělecký přednes

Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází… tak doslova praví původní název jednoho ze stěžejních děl barokní literatury. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, nebezpečí, nástrah, lstivosti, falše a nakonec marnosti všeho počínání v obzorech světského světa je stále (více) živé a aktuální. Petr Eben se jím zabýval celý život. Prvotní improvizace nahradil kodifikovaný notový zápis, který jde ještě dál, než je obzor literární předlohy, do výšin drsných i nadpozemských, do sfér nekonečné fantazie i intimní spirituality skladatele, pro nějž se toto dílo stalo jeho labutí písní…

Svatováclavský koncert

Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinetový kvintet A dur, K.581
Johaness Brahms: Klarinetový kvintet, op. 115

Milan Řeřicha – klarinet
Energie Nove (CH, SRN)

Oslavy české státnosti naplňují každoročně jezvecký svatostánek sv. Vavřince. Slavnostnost večera umocněnou letošním republikovým výročím podtrhne volba interpretů. Běhy, trylky, zvukové kaskády... sóloklarinetista Milan Řeřicha patří k nejlepším ve svém oboru, hru na klarinet ovládá s virtuozitou kouzelníka, s velkým rozsahem nástroje si poradí s viditelnou hravostí a lehkostí, nekonečným dechem, razantní zručností prstů a s velkým muzikálním temperamentem. O tom nás tento neprávem opomíjený hudebník přesvědčil již v loňském roce společně s talenty českolipské ZUŠ. Letos přijede Řeřicha s novou energií… a to doslova. V působivých klarinetových kvintetech Mozarta a Brahmse jej doprovodí přední švýcarsko-německé kvarteto Energie Nove, nad jehož výkony se kritika setrvale jen rozplývá... 

Spirituál kvintet

Svět s náma houpá, tradicionál/Jiří Tichota
Čočoloza, tradicionál/ úprava Jiří Tichota
Byblonská věž, Jiří Cerha/ Jiří Tichota
Abel nebo Kain, tradicionál/Dušan Vančura
Za všechno může lhaní, tradicionál/ Jiří Tichota
Náprstkem sbíraná, Jiří Cerha/Dušan Vančura
Křídla holubic, Jiří Cerha/Dušan Vančura
Stvoření, tradicionál/Jiří Tichota
Zelené pláně, tradicionál/ Jiří Tichota
Žízeň, tradicionál/ Dušan Vančura
Širý proud, tradicionál/Jiří Tichota
Krásný rána, tradicionál/Jiří Tichota
Krutá válka, tradicionál/František Novotný
Ztracená, Jiří Cerha/Dušan Vančura
Řeky babylonské, tradicionál/Jiří Tichota
Hříšný svět, tradicionál/D.Vančura
Mlýny, tradicionál/D.Vančura
Kumbaya, tradicionál/Jiří Tichota
Poslední píseň, tradicionál/Jiří Tichota

Spirituál kvintet & Jiří Tichota

Nejstarší folková kapela u nás... Nesluší se sdělovat věk ženy, ale kapele Spirituál kvintet osmapadesátka sedne. Je to jako v lidském životě, vlny úžasu a entuziasmu střídaly propady, avšak naštěstí nijak fatální. Dnes je kapela složená ze starých bardů a omlazená svěží krví stále ve skvělé formě. Neustrnula na největších hitech svého repertoáru, ale stále přichází s novinkami, nikam se netlačí, ale je tu, aby potěšila písněmi, co neztrácejí myšlenku a co pohladí… Hrát osmapadesát let a stále posluchače bavit je zkrátka krásný úděl, přijďte se přesvědčit, že sedmikráska českého folku je stále v plném rozkvětu… 

Královský nástroj regionu

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium a fuga C dur BWV 547 Alle Menschen müssen sterben
Ludwig Böhner (1787-1860): Phantasia es moll
Varhanní improvizace k poctě Jména Panny Marie
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Andante religioso, Allegretto B dur
Léon Boëllmann (1862-1897): Modlitba, Toccata z Gotické suity
Varhanní improvizace: Fantazie a fuga na motiv B.A.C.H

Vladimír Roubal – varhany

Hudební historie severočeského regionu nepřekypuje zrovna výraznými mezníky, avšak najdeme i příslovečnou výjimku potvrzující pravidlo. A tím je vpravdě královský nástroj regionu, jímž se pyšní obec Mikulášovice. Nožířská obec na Šluknovsku, do jejíž historie se stejnou měrou vepsaly česká i německá linka, ukrývá hudební skvost. Jsou jím jedny z největších varhan v Čechách v místním barokním kostele sv. Mikuláše, který patří sám k největším v regionu.  Za dobu své existence vystřídal kostel několikery varhany. O Velikonocích roku 1901 se Mikulášovičtí dočkali nového nástroje, který postavila firma bratří Riegerů z Krnova. Před první světovou válkou byly údajně třetími největšími v Čechách (po varhanách v oseckém klášteře a pražském Rudolfinu). Pořízeny byly za částku 21 000 korun. Přestože se někdy uvádí, že mají více jak 3 000 píšťal, jejich skutečný počet je 2 166, což je rovněž úctyhodné. Mají dva manuály a 36 rejstříků. V období po druhé světové válce varhany notně zchátraly a přestaly fungovat. Jejich rekonstrukce za přispění zejména místních rodáků proběhla v roce 2011. Královský nástroj regionu rozezní recitál jednoho z předních českých varhaníků Vladimíra Roubala.

03.10.2018 - 19:00 | Großschönau - Evangelicko - luteránský kostel

Papá Haydn a zrod symfonie

G. F. Händel: Concerto Grosso D dur pro varhany, smyčce a b.c., op.3 č.6, HWV 317 
J. Haydn: Koncert D dur pro lesní roh a orchestr, č.1, Hob.VIId:3. 
W. A. Mozart: Divertimento č. 1 D dur “Salcburská symfonie č. 1" KV136 (K. 125a)  
J. Haydn: Symfonie A dur č.59 “Oheň", Hob.I:59  

Přemysl Vojta – lesní roh
Haydn Ensemble
Martin Petrák – dirigent

Franz Joseph Haydn je skladatel, který více než kterýkoli jiný přesně vystihuje cíle a úspěchy klasické éry. Jeho snad nejdůležitějším úspěchem bylo, že rozvinul nespočet jemných způsobů nejvlivnějšího strukturálního principu v dějinách hudby: jeho dokonalost formy zvané sonáta měla epochální dopad. Ve stovkách instrumentálních sonát, smyčcových kvartetů a symfonií Haydn položil nový základ a poskytl trvalé modely. Byl skutečně jedním z tvůrců základních žánrů klasické hudby a čerpali z něj další velikáni, Beethovena, Schuberta či Brahmse nevyjímaje. Nebyl to však patrně prostý a skromný „papá“, jak jej dlouho historie vykreslovala, ale velmi ambiciózní, cílevědomý, vzdělaný člověk, který si byl plně vědom svých předností a hodnot a dokázal si pomalu, ale jistě vybudovat nezávislé a silné postavení, na rozdíl o překotného a radikálního Mozarta… Nejen jeho díla, ale i odkaz Händela a Koželuha, představí novotou vonící Haydn Ensemble Praha fagotisty Martina Petráka. 

Večer se skladatelem Milošem Bokem

Setkání s výjimečnou skladatelskou osobností, které nabídne pohled do jeho života, úvah a kompozice za doprovodu klavírních ukázek v autorském provedení.​

Miloš Bok – skladatel, klavírista

Miloš Bok, enfant terrible soudobé české hudby, dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog se silným vztahem k severočeskému regionu. Poslední žák Josefa Páleníčka ve studiích kompozice pokračoval až po pádu minulého režimu. Jeho první dokončené dílo, Missa Solemnis, patří mezi nejhranější velká vokálně instrumentální soudobá díla, která se dočkala uvedení i v newyorské Carnegie Hall. Vrchol jeho tvorby tvoří rozsáhlá oratorní trilogie: Skřítkové z Křinického údolí, Svatá Zdislava a Apokalypsa v Kamenické stráni, která je zcela novým, moderním druhem duchovní kompozice. Důležitým aspektem jeho tvorby je vztah k duchovnímu a kulturnímu místopisu severních a západních Čech, dramaticky poznamenaných dějinnými událostmi, jimž věnoval řadu originálních duchovních skladeb. Nepřehlédnutelná je i Bokova hudební tvorba pro fi lmy režiséra Jiřího Stracha (např. Anděl Páně, Ďáblova lest, Svatojánský věneček ad.). Bok vzhledem ke svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím hodnotám působí v ofi ciálním hudebním establishmentu sporadicky, jako skladatel a dirigent je však současnými interprety a publikem velmi respektován a uznáván.

Koncert lesních rohů

Domenico Gabrielli (1659-1690): Canzon
Samuel Scheidt (1587-1654): Altes Jahr
Miloš Bok (1968): De Profundis
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Romance
Anton Bruckner (1824-1896): Symfonie č. 9, 1. věta Feierlich, misterioso (d moll) v úpravě M. Boka

Radek Baborák a Český hornový sbor
Aleš Bárta – varhany
Miloš Bok – dirigent

Český hornový sbor vznikl před deseti lety, aby navázal na třísetletou tradici vyhlášené české hornové školy. Ta v celosvětovém kontextu vyniká svou výraznou a ojedinělou technikou hry, především pak dýcháním, měkkým a zpěvným tónem nástroje s trochou vibrata. „Osobně musím vzpomenout na metodu svého prvního učitele pana Karla Křenka, který při vyučování kladl důraz na tyto tři zásady: na hornu se musí zpívat, protože je to nástroj nejpodobnější možnostem lidského hlasu, horna musí znít vždy kultivovaně, nesmí řvát, ale zároveň výrazně – molto espressivo,“ říká Radek Baborák, umělecký garant festivalu a vedoucí souboru. Program koncertu lesních rohů bude prezentovat celý záběr repertoáru souboru od hudby renesančních mistrů a tradiční lovecké hudby až po úpravy sborových skladeb a originální soudobé kompozice včetně osobnosti skladatele spjatého s letošním ročníkem festivalu, Miloše Boka. Poznejte, jak zní celý les horen v největší žitavské katedrále…

Cimbálovka ve skanzenu

Lidové písně světské i duchovní ze sbírek Sušilových a Bartošových.

Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic–Mistřína
prim – Pavel Varmuža
terc – Petr Varmuža
viol. kontra – Jiří Varmuža
kontrabas – Libor Vacenovský
cimbál – Jiří Martykán
zpěv – Kateřina Martykánová (roz. Varmužová)  

Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic–Mistřína v nejmladším českém skanzenu v klínu kopců Českého středohoří slibuje pestrý folklórní dialog česko–moravský i světsko–duchovní. Nenechte si ujít setkání s úspěšným souborem, který rozvíjí rodinnou tradici již přes půl století a autenticky interpretuje písně a tance malebné rodné kyjovské oblasti, ale nevyhýbá se ani folklórní hudbě z dalších oblastí Moravy, Čech, Slovenska, Maďarska či Rumunska. Vydejte se s námi procesím ze zubrnické rychty k Sv. Máří Magdaleně, kde Varmužovci zahrají a zazpívají nejen veselé písně z Kyjovska, ale i duchovní zpěvy ze Sušilovy a Bartošovy sbírky. Varmužova cimbálová muzika patří mezi přední moravské muziky a její něžný i bohatýrský, lehký i temperamentní projev potěší a osvěží stejně jako moravské bílé a červené. Rovněž čerstvě napečené koláčky, nemohou chybět...

07.10.2018 - 17:00 | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

Hlasy ženské duše

Martin Luther (1524), Kempten (um 1000), arr.: Susanne Blache (*1962):
Veni Creator Spiritus nach podle hymnu »Veni Creator Spiritus« z Hrabanus Maurus 809
Johannes Zwick (1496-1542), Simon Wawer (*1979): Morgengesang
Pietro Ferrario (*1967): Jubilate Deo
Arvo Pärt (*1935): Peace upon you, Jerusalem
Simon Wawer (*1979): Ave Maria
EG 371, Arr. David Timm (*1969): Gib dich zufrieden
Ēriks Ešenvalds (*1977): O salutaris hostia
Martin Buber (1878-1965), Volker Bräutigam (*1939): Preisung CXLVIII (148. Žalm)
Mariánská antifona kolem r. 1100, arr. Josef Unterhofer: Ave Regina Coelorum
Hildegard von Bingen, Ola Gjeilo (*1978): Ave Generosa
Mariánská antifona, Litany of Coventry (1958), Martin Luther (1529), Gregor Meyer (*1979): Da pacem Domine
Hugo Distler (1908-1942): Nun bitten wir den heiligen Geistaus dem Jahrkreis Opus 5

Sjaella (SRN):
Viola Blache – soprán, Helene Erben – alt, Marie Charlotte Seidl – mezzosoprán, Marie Fenske – sopran, Franziska Eberhardt – sopran, Luisa Klose – alt

Jednotná i individuální, lehká i svérázná, přesná i svobodná – to je mnohotvárnost, která je tolik přiléhavá k ženské duši a činí i soubor Sjaella (v překladu duše) a jeho zvuk zcela výjimečným. Šest zpěvaček se před lety vydalo společnou cestou, která se postupem času dále rozvětvila vstříc nebývalé žánrové pestrosti. Jsou otevřené novým vlivům, milují hudební rozmanitost a mají odvahu neustále rozšiřovat své hranice. Jejich repertoár sahá od renesance až po hudbu soudobou, a to nejen klasickou. Tato všestrannost a otevřenost k publiku vydláždila Sjaelle cestu na pódia renomovaných hudebních festivalů v Německu i v zahraničí, k vystoupením v rozhlase a televizi i k vítězstvím na mezinárodních soutěžích ve vokální hudbě. Vydejte se s námi na duchovní pouť zákoutími ženské duše, na kterých se setkáme s Martinem Lutherem, Hildegardou von Bingen, ale i Arvo Pärtem nebo Ēriksem Ešenvaldsem.

 

Osobité propojení lidové romské hudby s folkem, jazzem a popem.

Mário Bihári – zpěv, klarinet, akordeon a klávesy

Mário Bihári ztělesňuje spojení romského hudebního cítění s klasickou, folkovou i moderní elektronickou hudbou, popem a jazzem.  Zcela ojedinělým zážitkem je jeho sólové vystoupení. Pokaždé trochu jiné, vždy však strhující. Virtuózní skladby střídají variace na romská témata i klidnější polohy autorské tvorby. Hudební projev Mária Biháriho je nezaměnitelný, originální a zasahuje široké spektrum posluchačů. Jako fenomenálního akordeonisty a pianisty si ho jako první všimla Zuzana Navarová a objevila v něm také výjimečný skladatelský talent. Po její smrti se začal věnovat sólové dráze a založil romskou kapelu Bachtale Apsa (Slzy štěstí), se kterou vydal dvě desky a odehrál přes dvě stě koncertů doma i ve světě. V rámci letošního ročníku k nim přidá i koncert českolipský. Nechte se okouzlit poetikou jeho písní a okuste s námi další folklórní barvy…

benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna

Vivaldi | Bach | Gabrielli | Torelli | Widor | Friedman | Eben

Vilém a Walter Hofbauerovi – trubka
Petr Čech – varhany

Devatenáctiletý a čtyřiadvacetiletý trumpetisté z Třeště, Vilém a Walter Hofbauerovi, už stačili svými vynikajícími uměleckými výkony ohromit odbornou hudební veřejnost a dosáhnout mimořádných výsledků a uznání. Oba mají a svém kontě bezpočet úspěchů. Mladší Vilém získal první cenu v mezinárodní soutěži Concertino Praga 2014, navíc se ve svých čtrnácti letech stal historicky nejmladším laureátem této soutěže v oboru trubka. Starší Walter již jako posluchač druhého ročníku hrál první trubku v orchestru Pražské konzervatoře na zahajovacím koncertu Pražského jara – pod taktovkou šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka, který si ho doslova zamilovala přijal jej do Akademie při České filharmonii. Vilémova hudební interpretace se vyznačuje výrazným a citlivým hudebním projevem, podloženým nekompromisní technickou přípravou. Podobně jako u Waltra, u kterého se snoubí talent, píle a výrazný zájem o hudbu. Výjimečné bratrské trumpetové duo zahraje na benefici pro Nadační fond Ozvěna.

Bombardino

Johann Christoph Pezel (1639-1694): Suita in C
Gottfried Finger (1660-1730): Sonáta in D
Claudio Monteverdi (1567-1643): Adoramus te Christe
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Jesus bleibet meine Freude
Caesar Franck (1822-1890): Panis Angelicus
Antonín Dvořák (1841-1904): Tři duchovní zpěvy
Edvard Grieg (1843-1907): Ave Maris Stella
Enrique Crespo (*1941): Bruckner Etude
Ivan Zelenka (*1941): O rozjímání
Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742): Regina Coeli

Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie:
Robert Kozánek, Břetislav Kotrba, Lukáš Moťka, Jaroslav Tachovský, Karel Kučera, Karel Malimánek – pozoun, tuba

Lahodný alpský drink nebo hudba hlubokých žesťů, do níž patří i bombardon? Možná obojí… Sdružení hlubokých žesťů je sestaveno z prvotřídních hráčů pozounové a tubové sekce České filharmonie. A jelikož jde o nejdružnější skupinu tělesa, která se spontánně schází i mimo filharmonii, rozhodli se její členové v roce 2004 na jednom ze zájezdů do Japonska, že si společně zamuzicírují i nad rámec pracovních povinností a budou tak kultivovat své interpretační umění v sestavách, jejichž interpretační nároky se blíží komorní hře. Ve světě nejsou podobné soubory neobvyklé. Lahodný, sametový souzvuk a hlavně vyhraněně specifický výraz společné hry několika pozounů a tuby vás však zahřeje podobně jako vaječný likér s brandy zvaný bombardino…​

Viva Italia!

Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto in a
Francesco Onofrio Manfredini (1684-1762): Sinfonia IV
Leonardo Leo (1694-1744): Sonata in g
Antonio Vivaldi: Concerto in D „Il Cardellino“
Francesco Barbella (1692-1732): Sonata II in Do
Nicola Fiorenza (1700-1764): Concerto in a
Domenico Natale Sarro (1679-1744): Concerto in a

Concerto Aventino
Jakub Kydlíček – barokní zobcové flétny

Jiří Sycha, Veronika Manová – barokní housle
Jana Vavřínková – barokní viola
Věra Kousalíková – barokní cello
Jan Krejča – theorba & barokní kytara
Lukáš Vendl – cembalo

Concerto Aventino je soubor zaměřující se na provozování evropské hudby 15. - 18. století na dobové nástroje s téměř desetiletou tradicí. V popředí zájmu ansámblu je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko. Od roku 2009 vytvořil soubor Concerto Aventino řadu projektů, zaměřených na klíčové momenty vývoje evropského baroka a renesance. Jedním z nich je i projekt „Concerti da Napoli, Venezia e Parma“ představující elegantní italské flétnové koncerty a sinfonie z dílny Vivaldiho, Manfrediniho, Lea, Barbarelly, Fiorenza či Sarra. Italský esprit, slunce, lehkost a svěžest, to vše nabídne flétnista Jakub Kydlíček a jeho ansámbl v programu Viva Italia!

17.10.2018 - 19:00 | Děčín, Městské divadlo

POZOR ZMĚNA PROGRAMU!

Srbský národní soubor představí místo Moji Reji program s názvem Perly lužickosrbských svateb "Naša Hanka w' wěncu steji“. V důsledku mnohačetných zdravotních absencí na straně Srbského národního souboru bude místo původně avizovaného programu uvedena 17. října v Děčíně programová novinka souboru. Těšit se můžete na hudebně-taneční projekt, který v bohatém jevištním programu představí lužickosrbský svátek svátků – svatbu. Hudebníci, zpěváci a tanečníci představí pestré tance, zpěvy a další zvyky, které provázejí tradiční svatební veselí v Srbské Lužici, jež má hned čtyři různé krajové podoby. V programu zazní lidové písně i skladby renomovaných lužických autorů, jakými jsou Detlef Kobjela, Korla Awgust Kocor nebo Jan Paul Nagel. V taneční části se můžete těšit na choreografie Juraje Kubánky, Mii Facchinelli a Jana Kozelnického. Program bude obohacen o mluvené slovo. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a v případě, že vstupenky na tento unikátní večer ještě nemáte, můžete si je stále zakoupit ve festivalovém předprodeji. Děkujeme za pochopení!

Moja Reja! Poklady Srbské Lužice

hudba: Jan Bulank, Jan Chlebniček, Juij Winar, Jan, Cyź u.a.
choreografie: Juraj Kubanka
balet, sbor, orchestr Srbského národního souboru a moderace     

Lužické hory tvoří už více než šest set let starou zemskou hranici Čech. Na jejich severních svazích se nachází území historické země, která dala našim horám své jméno – Lužice. Tato slovanská zem byla v minulosti jednou z vedlejších zemí Koruny České a později byla připojena k Sasku a Prusku. Spolu s Němci zde dodnes žije nepočetný národ Lužických Srbů, jehož jedinečná, pestrá, ale menšinová kultura pozvolna slábne. Jejím významným nositelem je však Srbský národní orchestr, který dodnes zachovává a rozvíjí kulturní tradice Srbů ve třech profesionálních odvětvích – baletu, sborovém zpěvu a orchestrální hře. „A nikdy jsem nebyla tak šťastná“ zpívá se na samém počátku impozantního folklorního programu, což zcela přesně vystihuje vášnivost celého představení. Kromě vzrušující hudby jsou obzvlášť inspirativní všudypřítomné tance, které pocházejí od bývalého hlavního choreografa souboru Juraje Kubańky. Už názvy jako „Dwuskokowa“ nebo „Třepotata“ dávají tušit intenzitu s rychlými kroky, silnými skoky a stylovým zvedačkami. Celé spektrum bohatých srbských zvyků v kombinaci s profesionálními umělci dělá tento program skutečně jedinečným.    

Pro členy KPH Děčín cena 100 Kč, pro předplatitele Městského divadla Děčín sleva 50 %. 

Bach-Beethoven-Baborák

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Braniborský koncert č. 3 G dur
Edvard Hagerup Grieg (1843-1907): Z časů Holbergových, suita op. 40
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Smyčcový kvintet C dur, op. 29

Pražští komorní sólisté
Radek Baborák – dirigent

Další z koncertních vystoupení uměleckého garanta letošního ročníku festivalu hornisty Radka Baboráka bude návrat do Budyšína, kam náš přední i světový hornista přiveze svůj orchestr Pražští komorní sólisté. Neumannovskou tradicí prosycený smyčcový komorní orchestr patnácti výjimečných muzikantských osobností, které spojuje nadšení, interpretační zralost, úcta k tradicím české smyčcové školy, vášeň pro komorní hudbu, zvídavost při objevování nových skladeb, spontánní radost ze společně sdílených zážitků  a především přátelství a kolegialita, jež se vytvářejí  od dob  studií a společným  působením v dalších souborech a orchestrech, se již v loňském roce úspěšně představil na slavnostním závěrečném koncertu po boku Adama Plachetky. Pro letošní rok Radek Baborák s tímto tělesem připravil dopolední komentovaný program pro žáky základních škol, i večerní koncertní setkání s Bachem, Griegem a Beethovenem.

POZOR! Koncert se koná v sále Srbského národního souboru na adrese Äußere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen, nikoli v Německo-srbském lidovém divadle! 
 

ČESKÉ SNY

Bedřich Smetana (1824-1884): Macbeth a čarodějnice
Poetické polky op. 8
Poklad melodií
Sny                                                                      

Jitka Čechová – klavír

Akcent zásadní historické události, která dala základ moderním dějinám našeho státu a vtiskla mu jeho nezávislost, nemůže v dramaturgii letošního ročníku chybět. V předvečer stého výročí založení naší republiky, při příležitosti výstavy Vlastivědného muzea v České Lípě věnované tomuto tématu, splatí festival alespoň částečně dluh, který má současnost ke svému hudebnímu velikánu Bedřichu Smetanovi. Na exkurz do klavírní tvorby tohoto neprávem upozaďovaného génia, jehož vnímání se v posledních letech zredukovalo jen na Mou vlast, nás vezme smetanovská specialistka Jitka Čechová, která má a svém kontě vysoce ceněný rozsáhlý komplet mistrových klavírních děl. „Jeho drobnější skladby jsem měla na repertoáru už na hudební škole. Je mým průvodcem životem. Byla bych velice potěšena, kdyby se mi podařilo v duchu posledních let, kdy jsem pracovala na propagaci a zviditelnění klavírního Smetanova díla, pokračovat dál,“ říká první dáma českého klavíru Jitka Čechová a dodává: „Smetana napsal celou řadu úchvatných skladeb, bohatých na celé gejzíry fantastických pianistických efektů, jeho klavírní svět je náročný, avšak neuvěřitelně pestrý a nádherný...“

28.10.2018 - 19:00 | Nový Bor, Městské divadlo

100 let republiky / závěrečný koncert

Antonín Dvořák (1841-1904):
Klavírní kvintet č. 2, op. 81         
Smyčcový kvintet Es dur, op. 97                                         

Lukáš Vondráček – klavír
Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel – housle
Jiří Kabát – viola, Pavel Nikl – viola, jako host
Peter Jarůšek – violoncello

Vyvrcholením sedmnáctého festivalového ročníku a korunovací oslav 100. výročí založení Československé republiky bude tradiční sváteční koncert v Novém Boru, který bude v letošním roce hostit mimořádné osobnosti české klasické hudební scény – bez nadsázky našeho nejúspěšnějšího klavíristu a smyčcový kvartet současnosti. Oslavy tohoto klíčového mezníku našich národních dějin svedou v premiéře na novoborské pódium klavíristu Lukáše Vondráčka a Pavel Haas Quartet. Vondráček dosáhl mimořádného úspěchu vítězstvím na nejnáročnější klavírní soutěži Queen Elisabeth Competition 2016. Zařadil se po bok takovým slavným vítězům jako byli Emil Gilels, Leon Fleischer, Boris Giltburg nebo Vladimír Ashkenazy. Ten o něm prohlásil, že takový klavírista se rodí jednou za třicet let… A není divu, vždyť tento výjimečný klavírista poprvé koncertoval ve čtyřech letech, jako desetiletý absolvoval turné po USA, v jedenácti letech mu vyšlo první CD a o rok později se stal posluchačem univerzity. Dnes coby absolvent prestižní New England Conservatory v Bostonu sklízí úspěchy na koncertních i soutěžních pódiích po celém světě. Vondráčka doprovodí festivalovému publiku důvěrně známý a neméně úspěšný Pavel Haas Quartet, jehož interpretace jsou považovány za nejvíce vzrušující na celém světě… vzrušující oslavy české státnosti si zkrátka nemůžete nechat ujít!

09.11.2018 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Mistrovské kurzy & Má to smysl!
s Radkem Baborákem

žáci ZUŠ Česká Lípa
Radek Baborák – lesní roh, dirigent
Hana Baboráková – violoncello
Martina Bačová – housle
Karel Untermüller – viola

Společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě s léty potvrzujícím se názvem „Má to smysl!“ nemůže na programu festivalu chybět ani letos. Osobností, se kterou se mladí talenti našeho regionu, kteří svůj talent tříbí právě na této škole, budou moci setkat, a to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, nemůže být v letošním roce nikdo jiný než hornista a dirigent Radek Baborák. Tato významná osobnost, která svým uměleckým rozletem přesáhla výrazně hranice naší země, vtiskla tvář tímto projektem uplynulým dvěma festivalovým letům a tímto projektem se loučí... Nemůže být však lepšího vzoru a inspirace pro nastupující generace mladých hudebníků, než špičkový hráč, jehož kariéru zdobí cena Grammy, angažmá v nejlepších filharmoniích světa – České, Mnichovské i Berlínské, bezpočet sólových i komorních úspěchů, a to i s vlastními tělesy, a především skromnost, nenucenost a lidská vřelost…​

Mistrovské kurzy se budou konat ve spolupráci se ZUŠ Ceská Lípa v pátek 8. 11. - více na www.zuscl.cz.

 

17.11.2018 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Big Band CL a jako host Alenka Průchová – zpěv
moderuje Marek Šulc

17. listopadu, 19.00 | Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Vstupenky v ceně 150 Kč je možné zakoupit ve festivalovém předprodeji.

Více na www.ozvena.org