;

Lípa Musica 2020

30.04.2020 - 19:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy

Aktuální situace kolem pandemie Covid-19 zasahuje do životů všech z nás, a proto se i MHF Lípa Musica rozhodl pomoci nejen krásnou hudbou, ale také finanční sbírkou. Odpoutejte se s námi aspoň na chvíli od komplikovanosti všedních dní poznamenaných přízrakem koronaviru a prožijte s námi výjimečné hudební setkání s naším uměleckým garantem Josefem Špačkem a klavíristou Miroslavem Sekerou. Ačkoli výkonní umělci i my organizátoři to v tuto chvíli nemáme lehké, myslíme v první řadě na ty, kteří se s nákazou Covid-19 potýkají v první linii, a proto vám budeme nesmírně vděčni, pokud se s námi zapojíte do sbírky Libereckého kraje a přispějete na nákup vybavení liberecké nemocnice pro účinný boj s Covid-19.

Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír

program:
Bedřich Smetana: Z domoviny
Igor Stravinskij: Divertimento pro housle a klavír

Koncert byl streamován prostřednictvím televize RTM+ na facebookové stránce MHF Lípa Musica a dalších kanálech včetně internetové televize Mall.tv, která jej uvedla v rámci série #kulturažije. Záznam bude odvysílán v televizním vysílání RTM+ v sobotu 2. 5. od 19 hodin.

Užijte si on-line festivalový koncert houslisty Josefa Špačka a klavíristy Miroslava Sekery a přispějte s námi na veřejnou sbírku Libereckého kraje určenou na boj s Covid-19 zde: www.donio.cz/lipamusicDěkujeme! Sbírka je stále otevřená.

Za zajištění přenosu a vysílání koncertu děkujeme našemu hlavnímu mediálnímu partnerovi:

Mediální podpora:

Partnerem koncertu je Divadlo F. X. Šaldy. 

Slavnostní představení programu 19. ročníku MHF Lípa Musica 2020 proběhlo on-line formou video představení v úterý 19. května od 10.00 hodin na festivalových kanálech. Program představí a ve videoukázkách jím provede ředitel festivalu pan Martin Prokeš. Nechte se zasvětit do letošní dramaturgie, poznejte hlavní hvězdy, na které se můžete těšit, a inspirujte se k návštěvě 19. festivalové přehlídky. Předprodej vstupenek bude zahájen 3. června 2020.

 

22.05.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Taťjana Medvecká & Kapralova Quartet
Vítězslava Kaprálová: Korespondence (ed. Karla Hartl), Smyčcový kvartet op. 8
Bohuslav Martinů

Taťjana Medvecká – mluvené slovo
Kapralova Quartet: Veronika Panochová – 1. housle,
Simona Hurníková – 2. housle, Eva Krestová – viola,
Simona Hečová – violoncello

Vzpomínka a pocta jedné z nejslibnějších osobností skladatelské generace vyrůstající v období první republiky, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Osud Kaprálové bohužel vyměřil velmi krátký život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb, proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle, a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, její hudba se z koncertních pódií ozývá stále méně. Tuto zajímavou osobnost si připomeneme komponovaným programem Kaprálová Quartet ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové i ukázky z její bohaté korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, ze souborné edice korespondence, kterou vydala The Kapralova Society. 

 

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

UPOZORNĚNÍNávštěva koncertu bude možná jen za dodržení nařízených bezpečnostních opatření (stálé použití roušky, dodržování bezpečného odstupu min. 2 m, zákaz konzumace občerstvení, zákaz shromažďování – vytváření větších skupin apod.). Prosíme návštěvníky, abyste zvážili svůj aktuální zdravotní stav a pokud vykazujete příznaky, které by mohly provázet onemocnění Covid-19, návštěvu koncertu odložili. Před vstupem do koncertního prostoru bude probíhat kontrolní měření teploty a bude k dispozici dezinfekce. Koncert je přesunut do nového prostoru v zájmu dodržení příslušných bezpečnostních opatření, a tomu bude odpovídat i upravení hlediště. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, o změně místa budou návštěvníci informováni individuálně.

15.06.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Epoque Quartet & Siempre Nuevo
A. Piazzolla | M. Brunner | P. Wajsar | Š. Rak a další

Epoque Quartet:
David Pokorný – 1. housle, Vladimír Klánský – 2. housle
Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek – violoncello
Siempre Nuevo:
Matěj Freml, Patrick Vacík – kytara

Netradiční spojení kytarového dua Siempre Nuevo a předního smyčcového kvarteta Epoque Quartet přináší zvukomalebné pásmo na pomezí klasické hudby, jazzu a tanga. Epoque Quartet má pevné místo na české a evropské hudební scéně a výrazně posouvá hranice kvartetního repertoáru vstříc neklasickým žánrům. Za dobu své existence se vyprofi loval ve špičkový soubor, který je kromě sólových koncertů také často zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví muzikantské branže. Podobného kreditu se těší i kytarové duo Siempre Nuevo. Společné vystoupení této formace slibuje virtuozitu, zvukovou originalitu i hravost. Koncert bude vzpomínkou na na pět tisíc obyvatel České Lípy, kteří byli 15. června 1945 vyhnáni ze svých domovů. Během jediného dne musel jejich průvod, složený převážně z žen, dětí a starých lidí, ujít strastiplnou cestu z České Lípy až do saského Waltersdorfu. 

Koncert bude vzpomínkou na pět tisíc obyvatel České Lípy, kteří byli 15. června 1945 odsunuti do Německa, hostem koncertu bude Mgr. Tomáš Cidlina, historik Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

UPOZORNĚNÍNávštěva koncertu bude možná za dodržení aktuálně platných bezpečnostních opatření.

09.09.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID-19 JE KONCERT PŘESUNUT NA NOVÝ TERMÍN 9. 9. 2020. VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Milost a pomsta
A. Stradella | A. Kühnel | G. F. Händel | G. Finger | J. S. Bach | F. A. Hugl | F. Mendelssohn-Bartholdy

Roman Hoza – baryton
Barbara Maria Willi – cembalo, varhany
Michal Raitmajer – barokní violoncello

Duchovní program inspirovaný převážně barokními skladateli vytvořený přímo pro Českolipský komorní cyklus z dílny fenomenální varhanice a cembalistky, úspěšného mladého barytonisty, navíc s doprovodem barokního violoncella, slibuje výjimečný meditativní a reflexivní hudební zážitek ve vytříbené interpretaci vynikajících sólistů.

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

12.09.2020 - 19:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy

MESIÁŠ
Koncert pro Liberecký kraj / zahajovací koncert
sobota 12. září 19.00
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

V důsledku pandemie Covid-19 a přijatých bezpečnostních opatření dochází ke změně programu koncertu. Místo původně avizovaného zahraničního souboru L'Arpeggiata a programu Teatro d'Amore vystoupí na zahajovacím koncertu ve stejném termínu, tj. 12. září od 19 hodin v Divadle F. X. Šaldy soubor Collegium 1704 a provede Händlovo oratorium Mesiáš. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení!

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Roman Hoza – bas
Collegium 1704, Collegium Vocale
Václav Luks – dirigent

Georg Friedrich Händel: Mesiáš

Hallelujah! Ikonické radostné zvolání k oslavě vzkříšení je nejen emblémovým sborem Händelova oratoria Mesiáš, dnešní doba tento výrok povýšila na toužebně očekávaný, vracející ztracenou jistotu a posilující naději… A právě proto se provedení bez nadsázky nejvýznamnějšího a nejpopulárnějšího oratoria stává náhradním, avšak neméně slavnostním a umělecky hodnotným programem zahajovacího večera a čtvrtého Koncertu pro Liberecký kraj. Dílo nebývalé duchovní hloubky a hudební působivosti přináší bez bohoslužebné zátěže jednoznačné poselství radosti, poselství, které by nebylo úplné a pravdivé, pokud by mu nepředcházela propast smutku a rozjímání mísícího se s vděkem… poselství naděje pro budoucnost, které nemůže posluchače nezasáhnout. Zvlášť když se o nastudování postará chlouba české dobově poučené interpretace vítaná od Berlína, přes Salcburk, Vídeň až po Paříž, soubor Collegium 1704 s kvartetem předních českých pěveckých hvězd… Hallelujah!

předpokládaná délka koncertu: 2 hod 45 min / toalety k dispozici

Koncert pro Liberecký kraj:

Exkluzivní partneři koncertu:

              

 

Součást projektu Spojeni hudbou:

 

12.09.2020 - 19:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy

V důsledku pandemie Covid-19 a přijatých bezpečnostních opatření dochází ke změně programu koncertu. Místo původně avizovaného zahraničního souboru L'Arpeggiata a programu Teatro d'Amore vystoupí na zahajovacím koncertu ve stejném termínu, tj. 12. září od 19 hodin v Divadle F. X. Šaldy soubor Collegium 1704 a provede Händlovo oratorium Mesiáš. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Další prodej vstupenek bude uvolněn v závislosti na přijatých bezpečnostních opatřeních. Děkujeme za pochopení! Více informací o tomto koncertu najdete ZDE.

12/9/2020/19h
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

Teatro d’Amore
Zahajovací koncert 19. ročníku MHF Lípa Musica
Koncert pro Liberecký kraj

L’Arpeggiata
Céline Scheen – soprán, Vincenzo Capezzuto – alt, Anna Dego – tanec

Doron Sherwin - cink
Judith Steenbrink - barokní housle
Margit Übellacker - psaltérium
Josep Maria Marti Duran - theorba & barokní kytara
Sergey Saprichev - perkuse
Leonardo Terrugi - kontrabas
Dani Espasa - cembalo, varhanní pozitiv
Christina Pluhar – theorba & umělecká vedoucí

Claudio Monteverdi a jeho současníci v originálních aranžích staré hudby a jazzu

Světově proslulý soubor hráčů na historické nástroje L’Arpeggiata, který založila Christina Pluhar, už několik let velmi rafinovaně čeří vody barokní hudby. 12. září 2020 se tento věhlasný soubor stane
hvězdou zahajovacího koncertu 19. ročníku festivalu a současně čtvrtého Koncertu pro Liberecký kraj. Proslulá theorbistka a harfistka původem z Rakouska, Christina Pluhar, se v rámci svých aranží nechává inspirovat folklórem, jazzem, soudobou tvorbou i mnoha jinými vlivy. A tento svůj autorský neotřelý přístup představí i v programu Teatro d’Amore, tedy Divadlo lásky v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V projektu, který byl poprvé představen na festivalu Oude Muziek v Utrechtu a poté s úspěchem nahrán, nás L‘Arpeggiata vrací k vokální a instrumentální hudbě Monteverdiho a jeho současníků ve svěží, vynalézavé a spontánní interpretaci, v níž se pojí barokní citovost se současným vkusem. Christina Pluhar říká: „Nejobdivovanější věcí na Monteverdim je ohromná rozmanitost technik kompozice, kterou skvěle ovládá a kombinuje. Modernita, která prochází jeho světskými skladbami jako nit a propůjčuje jeho hudbě nadčasovou kvalitu i ve dvacátém prvním století, je zcela zřejmá zejména v basové lince. Obdobně k využití basové linky přistupovali jazzoví muzikanti ve 20. století.“ Divadlo lásky pableskuje živoucí energií, čistotou, technickou dokonalostí a hmatatelnou radostí prýštící ze zpěvu, tance i instrumentálního doprovodu…

Koncert pro Liberecký kraj:

Exkluzivní partneři koncertu:

              

18.09.2020 - 19:00 | Zahrádky, Kostel sv. Barbory

SLADKÁ KRÁSNÁ DÁMA
koncert při svíčkách

pátek 18. září 19.00
Zahrádky, kostel sv. Barbory

i Flautisti Ensemble
Jitka Konečná, Ilona Veselovská – flétny
Filip Dvořák – cembalo
Jakub Michl – viola da gamba

Tarquinio Merula | Salamone Rossi | Henry Purcell | Georg Philipp Telemann | Johann Kaspar Kerll | Dario Castello

Sladká krásná dáma aneb kouzlo barokní hudební krásy. I tak by se dal stručně charakterizovat program, v němž se hlavní úlohy ujme flétna a který v letošním roce rozezní svitem svící ozářenou zahrádeckou svatou Barboru. Těšit se můžete na mimořádný zvukový i emocionální zážitek v paletě flétnového barokního repertoáru v podání dua mladých virtuosek, jejichž umělecké dráhy se střetly na londýnské Královské hudební akademii a které si ke spolupráci přizvaly gambistu Jakuba Michla a cembalistu Filipa Dvořáka. Koronavirová situace nám zabránila pozvat přímo flétnový konsort i Flautisti, který dvě české hráčky daly před deseti lety dohromady společně se svými zahraničními spolužačkami v Londýně. Avšak i alternativní program posílený o české instrumentalisty vás okouzlí hudbou plnou emocí, ženské vřelosti i výjimečnou muzikalitou a v plné kráse představí sladce přitažlivý zvuk krásné dámy zvané flétna…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety nejsou k dispozici

19.09.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých

ŠPAČEK HRAJE A DIRIGUJE

sobota 19. září 19.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Josef Špaček – housle, dirigent
Česká studentská filharmonie
Petr Kadlec – průvodní slovo

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur, K. 385 „Haffnerova“

Plníme (si) sny. Při tvorbě festivalového programu už tomu tak logicky bývá a nezbývá jen doufat, že sny dramaturgické budou i sny divákovy. O to větší potěšení přichází, když se podaří splnit i sny interpreta. Josef Špaček pokračuje letos ve své spanilé jízdě uměleckého garanta a ve své osobní programové linii se tentokrát nepředstaví jen jako sólista či komorní hráč, ale rovněž a premiérově (!) jako dirigent. Symbolicky se prvními Špačkovými ovečkami, jež povede svým gestem, stanou jeho mladší kolegové z České fi lharmonie. Studentská filharmonie je tělesem složeným ze členů a absolventů Orchestrální akademie České filharmonie. Díky této bohulibé myšlence, jejímž otcem byl bývalý šéfdirigent Jiří Bělohlávek, si tak náš první orchestr vychovává novou generaci hudebníků, která své zkušenosti sbírá v rámci koncertní a zájezdové činnosti „áčkového týmu“ České filharmonie a postupně do něj dorůstá. O tom, že Česká studentská filharmonie není žádné „béčko“, ale mladistvou energií a talenty nabité kompaktní a kvalitní fi lharmonické těleso, vás společně s Josefem Špačkem s houslemi i taktovkou v ruce přesvědčí v ikonických dílech klasického symfonického repertoáru. Večerem vás v dialogu s Josefem Špačkem provede ostřílený filharmonický moderátor Petr Kadlec.

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

#beethoven250

neděle 20. září 17.00
Česká Lípa, Biberova kaple

Jan Bartoš – klavír
Ludwig van Beethoven: Sonáty a bagately

Ročníkovým tématem 19. Lípy Musicy jsou housle, ale stejně tak by jím letos mohlo být i připomenutí génia Ludwiga van Beethovena, neboť celým hudebním světem rezonují oslavy 250. výročí jeho narození. Svojí tvorbou, osobitostí hudebního vyjadřování, silným důrazem na myšlenkový, etický ideál díla představoval Beethoven ve své době nové pojetí umělce coby svobodného, nezávislého tvůrce, který se prosazuje zcela samostatně. V jeho díle se dokonale završuje epocha vrcholného vídeňského klasicismu a současně svým subjektivním, silně citovým přístupem předjímá vyjadřování budoucích romantiků. V reprezentativním klavírním průřezu od prvního po poslední Beethovenův opus je dokonale otištěn skladatelův vývoj i jednota. Plnou a mnohovrstevnatou beethovenovskou škálu od mladické radostné energie, přes bouřlivost až k smířlivým tónům plným životního poznání vykreslí festivalový debutant Jan Bartoš. Kritiky i kolegy ceněný nevšední typ hudebníka, u něhož se neokázalá virtuozita rafi novaně snoubí s hlubokým přemýšlivým muzikantstvím, skutečná osobnost právem náležící k evropské klavírní elitě…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 20 min / toalety k dispozici

22.09.2020 - 17:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

WORKSHOP s Ivou Bittovou

úterý 22. září 17.00
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Koncert Nezapomeň... doplní doprovodný workshop Ivy Bittové v rámci programu Žingora určený pro všechny příznivce zpěvu bez ohledu na věk a pěvecké vzdělání, který rozvíjí hlas jako svobodný nástroj k vyjádření nejhlubších lidských potřeb, emocí a přání.

Kapacita 15 osob, předpokládaná doba trvání 150 minut.
Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

23.09.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

NEZAPOMEŇ...
benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna

Koncert je náhradním termínem pro původně plánovaný benefiční koncert NF Ozvěna, který se měl uskutečnit 9. dubna 2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

středa 23. září 19.00
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Iva Bittová – housle, zpěv
Martin Prokeš – zpěv
David Mašek – klavír

autorské skladby a písně

… na zpěv ptáků, větru ve větvích stromů, šumění lesa, vzrušující zážitky z dětství i slzy nejhlubšího smutku nad odchodem blízkých… tak zní zpěv duše jedné z nejvýraznějších osobností naší alternativní hudební scény, Ivy Bittové, která se na festivalová prkna vrací s novou niternou kompozicí „Nezabudka“ a v inspiracích evropskou lidovou hudbou a poezií. Drobné klenoty Janáčka či Bartóka, lidové tvořivosti, ale i všední život a absolutní ticho jsou nevyčerpatelnou studnicí inspirace pro umělkyni, která svou tvorbou vdechuje život magickým emocím krásy, lásky i smutku. „Tvůrčí hudební proces přináší životodárnou energii planetě,“ praví sama Bittová. Její festivalový návrat, na němž bude mimo jiné spolupracovat i s Martinem Prokešem, coby tenoristou, přinese tentokrát energii Nadačnímu fondu Ozvěna. A společně se tak budeme moci přesvědčit, že hudba mnohdy znamená více než jen energii pro náš svět, ale že může otevírat nebe…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici
Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Doprovodným programem koncertu bude workshop s Ivou Bittovou, který proběhne 22. září. Více informací najdete zde.

Za laskavou podporu a poskytnutí ubytování pro interpretku děkujeme Penzionu U Madony. 

23.09.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

!!! POZOR ZMĚNA !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 A PŘIJATÝMI BEZPEČNOSTNÍMI OPATŘENÍMI NEMOHL BÝT KONCERT USKUTEČNĚN V PŮVODNĚ PLÁNOVANÉM TERMÍMU A JE PŘESUNUT NA 23. 9. ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. KONCERT SE USKUTEČNÍ V RÁMCI MHF LÍPA MUSICA. 

benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna
Iva Bittová, zpěv a housle
host Martin Prokeš, zpěv
David Mašek, klavír

Benefiční koncert pro OZVĚNU, další z řady tradičních benefičních koncertů, které podporují činnost nadačního fondu Ozvěna, který pomáhá již šestým rokem dětem a rodinám kterým vstoupilo do života sluchové postižení, Pozvání přijala patronka nadačního fondu Iva Bittová, hostem koncertu bude Martin Prokeš.
Za laskavé podpory Města Česká Lípa. 

Více informaci na www.ozvena.org.
Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

SNĚ

neděle 27. září 17.00
Česká Lípa, Centrum textilního tisku

Beata Hlavenková – klavír, zpěv
Oskar Török – trubka
Patrick Karpentski – kytara
Miloš Peter Klápště – basová kytara

autorské skladby a písně

„Vždy mě fascinovalo dodávat melodii textu, který je už nositelem nějaké emoce, rytmu, někdy i harmonické nálady. Naopak mi není blízké vkládání slov do už hotové melodie,“ říká úspěšná zpívající klavíristka, skladatelka a držitelka ceny Anděl Beata Hlavenková. A tak vznikly Sně, tedy báSně, píSně a Snění s jasně rozpoznatelným autorským rukopisem a citlivou a soustředěnou interpretací. Originální písně refl ektující poezii Petra Borkovce a Bohuslava Reynka, jimž nechybí osobitá odvaha experimentovat, hledat nekonvenční harmonie i aranžmá, žánrová svoboda oscilující mezi jazzem, moderní klasikou a popem, a které jdou vstříc současnému nadžánrovému písničkářství… A ve středu toho všeho je jiskrná muzika, která pohladí vnitřní krásou, lidskostí, ale i zasáhne životní naléhavostí, obrysem bolesti a uhrančivou muzikalitou…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

Součást projektu Spojeni hudbou:

28.09.2020 - 19:00 | Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba st.

Ó SVĚTLO ZROZENÉ
svatováclavský koncert

pondělí 28. září 19.00
Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba st.

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Thomas Tallis | William Byrd | John Tavener | John Sheppard | Robert White

Po všech stránkách renesanční večer je připraven pro první letošní novou lokalitu, děkanský kostel sv. Jakuba staršího v České Kamenici. Trojlodní chrám goticko-renesančního rázu je nejen vizuální dominantou města, ale i místem, kde na varhany hrával sám Antonín Dvořák, když navštěvoval zdejší německou školu a na praxi pobýval v jednom místním řeznictví… Odkaz českého velikána však pro tentokrát necháme spát a vrátíme se do časů úsvitu novověku, do tudorovské Anglie zmítané boji mezi anglikánskou a katolickou církví, jejímž světlem se stala panenská královna Alžběta I. a s ní přicházející zlatý věk všeobecného rozkvětu. Stranou nezůstala ani anglická hudba, které vévodili Tallis a Byrd, mistři duchovní polyfonie. Jejich odkaz komorní vokalisté Cappelly Mariana postaví do kontrastu s italským bardem a capella zpěvu Palestrinou. Českokamenická premiéra je příslibem dobového renesančního zážitku v celé své kráse… 

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici

Součást projektu Spojeni hudbou:

 

02.10.2020 - 19:00 | Kamenický Šenov, kino Hvězda

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

POZOR: Poslední vstupenky jsou ještě v prodeji v IC na Panské skále!

pátek 2. října 19.00
Kamenický Šenov, kino Hvězda

americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 20. století

… aneb Sladká Sue a Královny synkop v pánském vydání… také vám repertoár amerických šlágrů z dob, kdy Spojenými státy otřásala prohibice a vládla jim tvrdá gangsterská ruka, evokuje kultovní filmový snímek Někdo to rád horké? Originální pražský synkopický orchestr je přední český profesionální orchestr zabývající se autentickou interpretací raného amerického jazzu, blues a taneční hudby 20. let minulého století. Díky použití dobových nástrojů, originálních technik hraní a sofi stikovaných aranžmá je tento orchestr, úspěšně pokračující v tradici založené plnokrevným hudebníkem Pavlem Klikarem, považován za jeden ze stylově nejvěrnějších. A můžete si být jistí, že hraje o dost lépe než průměrná kapela ukrývající legendární smolaře, kterou v hudební komedii Billyho Wildera krášlila jen sladká Marilyn… Letošní kamenickošenovský večer v kině Hvězda slibuje oddechový stylový večer kořeněný špetkou humoru.

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

03.10.2020 - 19:00 | Děčín, Knihovní sál zámku

LÍPA MUSICA SEPTET

sobota 3. října 19.00
Děčín, zámek Knihovní sál

Josef Špaček – housle
Pavel Nikl – viola
Václav Petr – violoncello
Adam Honzírek – kontrabas
Radek Baborák – lesní roh
Ondřej Roskovec – fagot
Tomáš Kopáček – klarinet

Richard Strauss | Ludwig van Beethoven

Na výjimečný projekt současného uměleckého garanta houslisty Josefa Špačka, který si v roce 2019 k premiérové festivalové sextetní spolupráci přizval mimořádné umělecké osobnosti mladší generace převážně z Německa, naváže v letošním roce projekt pro sedmero instrumentalistů z České republiky. Špaček se tentokráte na jednom pódiu setká s minulým garantem a světově proslulým hornistou Radkem Baborákem, violistou spolupracujícím s nejúspěšnějším českým kvartem Pavla Haase, Pavlem Niklem či svými fi lharmonickými kolegy v čele s koncertním mistrem violoncellové sekce Václavem Petrem, kontrabasistou Adamem Honzírkem a dechaři Ondřejem Roskovcem a Tomášem Kopáčkem. Nově vzniklé komorní těleso s ambicí dalšího koncertního působení, jehož rodištěm však navždy zůstane Lípa Musica, přispěje k beethovenovským oslavám zařazením jeho mladistvou energií nabitého Septetu s blyštivými instrumentálními sóly. Vedle toho zazní Straussův ohňostroj, postavou legendárního lidového šprýmaře inspirovaný opus Enšpíglova šibalství. Sečteno a podtrženo: loni sextet, letos septet, Špačkovo šibalství pokračuje…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

04.10.2020 - 17:00 | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

SEDM POSLEDNÍCH SLOV…

neděle 4. října 17.00
Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

Markéta Cukrová – mezzosoprán
Zemlinsky Quartet:
František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello

Joseph Haydn: Sedm posledních slov Vykupitele na kříži

Nejenže v Haydnově odkazu jde o jednu z nejzajímavějších kompozic, i skladatel ji sám směle řadil ke svým nejlepším, ale v obecném kontextu duchovně zaměřené umělecké tvorby vůbec jde o zcela výjimečné dílo, jež jako málokteré vypovídá s takovou přesvědčivostí o ukřižování Ježíše Krista a jeho posledních pozemských okamžicích. Ztišený výraz plný vnitřní dramatičnosti, ale zároveň až dojemné spoluúčasti, nám dává možnost nahlédnout na smysl oběti Božího Syna i na nejvyšší stupeň projevené lásky, která se jeho smrtí stává naším vykoupením. Je to vpravdě dílo duchovní, které vrcholnou uměleckou formou odpovídá na otázky po smyslu žití a ukazuje jedinou možnou cestu naplnění života, cestu lásky… Pojďme se na tuto pravou cestu vydat spolu s prvotřídními interprety, kteří tento výjimečný hudební skvost v úpravě pro kvarteto a ženský hlas nastudovali na objednávku festivalu.

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici

Součást projektu Spojeni hudbou:

POZOR: V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. října 2020 a přijetím krizového opatření v důsledku pandemie SARS-CoV-2 dochází k následujícím změnám v programu 19. ročníku MHF Lípa Musica. Koncert s názvem Musica Bohemica: Poezie lidové písně plánovaný na úterý 6. října do Bartholomeus Gallery&Café v Teplicích se ruší. Náhradní termín tohoto koncertu bude patrně stanoven až na rok 2021.

Zakoupené vstupenky budou vráceny v místě nákupu, tj. hotovostní prodeje na festivalové pokladně v Žižkově ulici č. 528/6, příp. v Turistickém centru VisitTeplice či přes ColosseumTicket. Vrácení přímo na pobočkách Colosseum Ticket bohužel není možné, je nutné vyplnit tento formulář: https://www.colosseumticket.cz/cs/formular-pro-vraceni-vstupneho. V případě bezhotovostních plateb budou vstupenky stornovány rovněž přes výše formulář a vstupné bude následně vráceno na účty návštěvníků. Zakoupené e-vstupenky budou automaticky stornovány a částky vráceny na účty návštěvníků.

MUSICA BOHEMICA: POEZIE LIDOVÉ PÍSNĚ

úterý 6. října 19.00
Teplice, Bartholomeus Gallery Café

Anna Hlavenková – soprán
Martin Prokeš – tenor
Musica Bohemica
Jaroslav Krček – um. vedoucí
David Švec – dirigent

moravská a česká lidová inspirace v úpravách Jaroslava Krčka

Lidová píseň se pomalu vytrácí z našich životů, avšak jedním z bardů, který se hrdě bije za její uchování a se svým souborem už bezmála půlstoletí přináší svým posluchačům radost, krásu a poezii, v lidové písni vrchovatě obsaženou, je Jaroslav Krček. Dirigent, skladatel, hráč na bezpočet hudebních nástrojů, zpěvák, hudební režisér a dokonce i výrobce nástrojů. Umělec více než renesanční je i za hranicí osmé dekády svého života studnicí nezdolné životní energie, optimismu, neutuchající touhy po muzikantské dokonalosti a nikdy nevysychajícím pramenem hudebních nápadů. Jedním z takových je i nový projekt, který vzdává hold lidové písni v úpravách, které jí vtiskli již dříve klasičtí hudební skladatelé Bohuslav Martinů a Leoš Janáček a nyní Krček sám. Bez akademické strnulosti, spontánně a s vřelým citem a přitom vytříbeně, jak je Krčkovi vlastní. V sólových partech se představí nejen členka Krčkova ansámblu, ale i z jiných operních a koncertních pódií ostřílená teplická sopranistka Anna Hlavenková a ředitel festivalu, zkušený tenorista a teplický rodák Martin Prokeš.

Pro studenty konzervatoře vstupné 100,- Kč. 

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

 

POZOR: S ohledem na avizované přijetí dalších přísnějších protiepidemických opatření jsme nuceni přistoupit ke změně termínu konání koncertu plánovaného na 17. 10. do Heřmanic v Podještědí a varhanicí Kattou. V zájmu zachování tohoto projektu dochází k jeho přesunu na sobotu 10. 10. od 20 hodin. Koncert proběhne v původně plánovaném prostoru, tj. kostele sv. Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí. 

VENI SANCTE SPIRITUS

z termínu sobota 17. října 19.00 přesunuto na sobotu 10. října 20.00
Heřmanice v Podještědí, kostel sv. Antonína Paduánského

Katta – varhany a zpěv

Johann Sebastian Bach | Arvo Pärt | Olivier Messiaen | Katta

Chcete-li poznat nové hudební světy, přijměte pozvání na netradiční varhanní recitál do další premiérové lokality, novotou zářícího kostela svatého Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí. Novogotický fi liální kostel dominikánské farnosti z Jablonného v Podještědí rozezní unikátní bílé varhany. Marně byste je však hledali v mobiliáři kostela, přiveze je s sebou andělsky éterická i zemitě živelná varhanice, která si říká Katta. Nepřehlédnutelná osobnost české hudební scény, jež se originálně pohybuje nejen na poli klasické hudby, ale ráda autorsky její hranice překračuje varhanní hrou i zemitým zpěvem, nás vezme na duchovní hudební pouť od Bacha, Pärta či Messiaena až k vlastním originálním skladbám. Těšit se můžete na energií a vzrušením nabitý večer ve společnosti uhrančivé umělkyně, která je svá až do morku kostí…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min

11.10.2020 - 17:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých

POZOR: V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. října 2020 a přijetím krizového opatření v důsledku pandemie SARS-CoV-2 dochází ke změně programu tohoto koncertu. V důsledku přijatých mimořádných opatření a zákazu pořádání pěveckých koncertů nevystoupí původně avizovaný Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a sólisty. Místo sborového koncertu festival zařazuje varhanní recitál vynikajícího českého varhaníka Vladimíra Roubala. Program koncertu bude upřesněn. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, vstupné se s ohledem na vyhrazenou změnu programu nevrací.

nový program:

neděle 11. října 17.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Vladimír Roubal – varhany
Miroslav Kejmar – trubka

původní program:

CHVALME PÁNA

Český filharmonický sbor Brno
Jana Melišková – soprán
Pavel Drápal – tenor
Petr Nouzovský – violoncello
Martin Jakubíček – varhany
Petr Fiala – dirigent

Bohuslav Matěj Černohorský | Zdeněk Fibich | Henryk Górecki | Petr Fiala | Anton Bruckner

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici

16.10.2020 - 19:00 | Liberec, Oblastní galerie

POZOR: koncert proběhne pouze v on-line podobě formou streamu pro držitele zakoupených vstupenek, kteří informaci obdrželi e-mailem. Pokud máte vstupenku a informaci jste od nás zatím do e-mailu nedostali, prosím, kontaktujte nás na info@lipamusica.cz

SÓLO PRO JOSEFA ŠPAČKA

pátek 16. října 19.00
Liberec, Oblastní galerie Liberec

Josef Špaček – housle

Johann Sebastian Bach | Eugène-Auguste Ysaÿe

Vyvrcholením festivalové umělecké garance Josefa Špačka bude jeho očekávaný sólový recitál, který zasazujeme do v pořadí třetí nové lokality, budovy bývalých libereckých městských lázní, dnes obývaných Oblastní galerií. Průzračná architektonická čistota tohoto prostoru doslova vybízí ke splynutí s brilantně křišťálovým tónem LeBrun Bouthillard, mimořádně cenného mistrovského nástroje od Guarneriho del Gesù, na nějž bez nadsázky fenomenální Josef Špaček hraje. Sympatický, nenucený a vždy usměvavý mladý houslista je typem umělce, který si bez laciného vnějškového efektu poctivým uměním a uvolněnou přirozeností podmaňuje publikum se závratnou lehkostí kdykoli a kdekoli. Jeho krásně utvářený čistý tón lahodí uchu, technická jistota se zdá být zcela mimovolná a nenamáhavá a na svůj stále mladý věk dokáže učarovat jemností, expresivitou i hloubkou výrazu. Nadto zůstává příjemným a pokorným umělcem, kterému nechybí mladistvá noblesa, charisma, ale, a to především, lidskost. Nezbývá než si brilantní večer do posledního okamžiku plnými doušky vychutnat a přát si, ať Josef Špaček zůstane svůj a opět po čase se na festival vrátí…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

POZOR: V důsledku přijatých protiepidemických opatření a jejich dalšího zpřísňování dochází ke zrušení tohoto koncertu. Vstupné bude vráceno dle níže uvedených pokynů.

Vstupné za zakoupené vstupenky na zrušené koncerty bude v případě hotovostního nákupu na festivalové pokladně v Žižkově ulici č. 528/6 vraceno tamtéž v provozní době pokladny, tj. po a st: 15.00–17.00, út a čt: 14.00–16.00. V případě bezhotovostního nákupu bez ohledu na místo nákupu (platba kartou na pokladně, online na www.lipamusica.cz či v síti Colosseum Ticket) je pro vrácení nutné vyplnit tento formulář na webových stránkách Colosseumticket: https://www.colosseumticket.cz/cs/formular-pro-vraceni-vstupneho. Vstupné bude následně vráceno na účty návštěvníků. Nárok na vrácení vstupného je uplatnitelný do 30. října 2020.

JURKOVIČOVY UKOLÉBAVKY

pondělí 19. října 19.00
Doksy, zámek, Rytířský sál

Hana Blažíková – soprán
Jana Semerádová – barokní flétny
Mélusine Srovnal – viola da gamba
Jan Krejča – theorba
Jiřina Dvořáková Marešová – varhanní pozitiv

Pavel Jurkovič | Adam Michna z Otradovic | Johannes Hieronymus Kapsberger

Že by lapidární nevinné dětské zpívánky měly patřit na festivalový program? Ano! Poznejte s námi barevný svět ukolébavek Pavla Jurkoviče – zpěváka, hudebníka a učitele, kterému několik generací skvělých mladých hudebníků v čele se sopranistkou Hanou Blažíkovou vděčí za láskyplné uvedení do kouzelného světa hudby. Neodolatelné kouzlo a něhu jejího hlasu doplní celá řada vynikajících muzikantů pod vedením éterické fl étnistky Jany Semerádové. V ukolébavkách se nezapře Jurkovičova láska k moravské lidové písni ani jeho znalost barokních kancionálů, a proto také poetické aranže písní vycházejí především z barokního a lidového instrumentáře. Niternou krásu těchto drobných drahokamů představili umělci nedávno na supraphonské nahrávce, koncertně ji na festivalovou nabídku poprvé provedou na dokském zámku. Nenechte si ujít tuto mimořádnou líbeznou premiéru a přijďte si vybrat svou nejkrásnější ukolébavku i vy…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 30 min / toalety k dispozici

Součást projektu Spojeni hudbou:

08.12.2020 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

POZOR: Následkem prodloužení nouzového stavu a přijatých vládních protiepidemických opatření ruší spolek ARBOR zbývající letošní koncerty Českolipského komorního cyklu včetně tohoto koncertu. Vstupné za zakoupené vstupenky bude návštěvníkům vráceno převodem na bankovní účet, a to pouze na základě vyplnění on-line žádosti o vrácení, která je dostupná zde. Pro další informace nás kontaktujte na info@lipamusica.cz či telefonu +420 608 917 973. Festivalová pokladna je do odvolání uzavřena. 

Vánoce s Musicou Bohemicou
Jaroslav Krček: Vánoční mše
Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
barokní evropské vánoční zpěvy v úpravách J. Krčka,
vánoční koledy české a moravské

Anna Hlavenková, Karel Jakubů – zpěv
Jaroslav Krček – průvodní slovo, umělecký vedoucí
Martin Šandera, Jan Marek – housle, Jan Žádník – viola
Jan Krček – violoncello, Jiří Rubeš – kontrabas, Jakub
Hrdlička – klarinet, Kateřina Jansová – flétna,
Gabriela Krčková – hoboj

V adventní době cyklus nabídne setkání s populární Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem. Tento komorní soubor je fenoménem na poli interpretace lidové hudby a folklóru, jemuž se věnuje i badatelsky, a proslavil se díky tomu po Evropě i v zámoří. Originální Krčkovy kompozice jsou oblíbené pro svou živost a spontánnost a posluchačům přinášejí uspokojení a duchovní povznesení, a stejně tak i svěží interpretace barokních vánočních zpěvů.

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

Vánoce s Musicou Bohemicou
Jaroslav Krček: Vánoční mše
barokní evropské vánoční zpěvy v úpravách J. Krčka,
vánoční koledy české a moravské

Musica Bohemica:
Anna Hlavenková, Karel Jakubů – zpěv
Martin Šandera, Jan Marek – housle, Jan Žádník – viola
Jan Krček – violoncello, Jiří Rubeš – kontrabas, Jakub
Hrdlička – klarinet, Kateřina Jansová – flétna,
Gabriela Krčková – hoboj
Jaroslav Krček – průvodní slovo, umělecký vedoucí

V adventní době Českolipský komorní cyklus nabídne setkání s populární Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem alespoň v online streamované video podobě, a to díky spolupráci s televizí RTM+. Komorní soubor Musica Bohemica Jaroslava Krčka je fenoménem na poli interpretace lidové hudby a folklóru, jemuž se věnuje i badatelsky, a proslavil se díky tomu po Evropě i v zámoří. Originální Krčkovy kompozice jsou oblíbené pro svou živost a spontánnost a posluchačům přinášejí uspokojení a duchovní povznesení, tolik potřebné zvlášět v dnešní době. Virtuální koncert nabídne svěží interpretace barokních vánočních zpěvů z Čech, Moravy i dalších koutů Evropy a chybět nebude ani Vánoční mše, kterou zkomponoval sám Jaroslav Krček. Pojďte si s námi alespoň touto cestou zpříjemnit posvátný adventní čas. Koncertem vás provede Pavel Ryjáček.

Koncert se uskuteční formou online video streamu ze zámku v Lomnici nad Popelkou, který budete moci sledovat přes kanál youtube. Odkaz ke zhlédnutí vám bude zaslán na základě zakoupené evstupenky nejpozději den před vlastním koncertem. Prodej vstupenek probíhá od 5. listopadu pouze online.