;

Lípa Musica 2023

17.03.2023 - 18:00 | Česká Lípa, ZUŠ

Koncert vítězů 10. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes v klasickém sólovém a komorním zpěvu

17. března 2023 v 18.00 hod
Foyer Základní umělecké školy Česká Lípa

Vstup zdarma.

Více informací o soutěži včetně podmínek a přihlášek najdete zde
Termín pro odevzdání přihlášek: 6. 3. 2023

Ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa. 

               

07.04.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

pá 7/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Passio Domini

Chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují významné momenty Svatého týdne.

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

Typickou součástí liturgie Svatého týdne jsou pašije, tj. čtení z evangelia, které líčí události okolo Kristovy smrti na kříži. Osu koncertu tvoří pašije podle evangelisty Lukáše, které budou přednášeny v nejstarší formě, jakou křesťanská bohoslužba poznala, v gregoriánském chorálu. Text pašijí je rozdělen do tří hudebně odlišených „rolí“. Jeden z lektorů přebírá funkci vypravěče, druhý přednáší v basové poloze přímou řeč Krista a třetí zpěvák či skupina zpěváků ztvárňují přímé řeči Petra, Piláta a ostatních osob, které v pašijích vystupují. Pašijový příběh je na několika místech přerušen různými zpěvy z repertoáru Svatého týdne, které přinášejí meditaci či reagují na některá místa evangelijního textu. V pašijích však nejde jen o příběh, který se udál v historickém čase, na Ježíšův kříž může každý vložit své utrpení a odváží-li se o krok dál, otevře se mu i naděje vzkříšení…

Využijte možnost nákupu zvýhodněného abonmá na celý ročník cyklu a získejte jeden koncert a autobusovou dopravu zdarma. Více informací zde.

6. ročník Českolipského komorního cyklu – abonmá na všechny koncerty

pá 7/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Passio Domini
Chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují významné momenty Svatého týdne.
Schola Gregoriana Pragensis, David Eben – umělecký vedoucí
Více informací zde.

út 25/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Alinde Quintet

F. Danzi / V. Kalabis / C. Nielsen
Více informací zde.

út 16/5/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Jakub Kydlíček & Concerto Aventino
F. Mancini, J. A. Hasse, H. Kapsberger, G. Sammartini, J. S. Bach, A. Corelli
Více informací zde.

so 10/6/17 h | usedlost Hockehof, Janovice
Čeští Němci stále žijí
duo Malíři: Måla Richard Šulko – vyprávění, sólový zpěv, Vojtěch Šulko – citera
skupina egerlandských lidových tanců Malíři
Více informací zde.

út 12/12/19 h | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Z nebe jest vyšel
Zuzana Lapčíková Kvintet & Emil Viklický
Více informací zde.

Při výběru vstupenek si vybíráte místa, která jsou shodná (řada, číslo sedadla) pro kostel Mistra Jana Husa i Jiráskovo divadlo, místa v usedlosti Hockehof jsou nečíslovaná. 

Při nákupu abonmá se, prosím, nezapomeňte přihlásit do autobusu (koncert 10. 6. Janovice), pokud máte zájem dopravu z České Lípy využít. Formulář k přihlášení najdete zde.

25.04.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

út 25/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Alinde Quintet

Franz Danzi: Dechový kvintet č . 2 g moll, op. 56
Viktor Kalabis: Divertimento pro dech. kvinteto, op. 10
Carl Nielsen: Dechový kvintet, op. 43

Alinde Quintet:
Anna Talácková – flétna, Barbora Trnčíková – hoboj, David Šimeček – klarinet, Kryštof Koska – lesní roh, Petr Sedlák – fagot

Dechový soubor Alinde Quintet byl založen roku 2019 mladými hudebníky, kteří studovali na prestižních univerzitách v Londý ně, Bruselu, Lublani, Lyonu, Praze či Brně. Již krátce po svém vzniku soubor vyhrál první cenu na Mezinárodní hudební soutěži v Bukurešti, zanedlouho také na mezinárodní soutěži ODIN a třetí cenu získal na Mezinárodní soutěži komorních souborů OPUS 2021. Členové souboru zastávají vedoucí pozice v předních českých a zahraničních orchestrech a i jako sólisté získali ocenění v mnoha mezinárodních soutěžích. Soubor zazářil i v rámci projektu Showcase mladých českých interpretů 2022 pod patronátem hornisty Radka Baboráka a úspěšně vystupuje například s renomovaným basistou Adamem Plachetkou. Pro komorní cyklus nastudoval program složený z děl raně i pozdně romantických včetně představení tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů druhé poloviny 20. století.

Využijte možnost nákupu zvýhodněného abonmá na celý ročník cyklu a získejte jeden koncert a autobusovou dopravu zdarma. Více informací zde.

16.05.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

út 16/5/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Jakub Kydlíček & Concerto Aventino

Francesco Mancini: Sonata IV in a
Johann Adolf Hasse: Cantata a fl auto solo
Hieronymus Kapsberger: Toccata sesta
Guiseppe Sammartini: Sonata in e, n. 3
Johann Sebastian Bach: Sonata in F, BWV 1035,
Toccata BWV 921 - Fuga BWV 906
Arcangelo Corelli: La Folia

Concerto Aventino: Jakub Kydlíček – zobcové flétny, Věra Kousalíková – barokní violoncello, Lukáš Vendl – cembalo, Marek Kubát – theorba, barokní kytara

Květnový projekt cyklu představí fl étnistu Jakuba Kydlíčka, vyhledávanou osobnost na scéně staré hudby a současně pedagoga Pražské konzervatoře, kde pod jeho vedením vzniklo respektované centrum studia staré hudby. V rámci cyklu se Jakub Kydlíček představí se svým souborem Concerto Aventino, který se zaměřuje na provozování evropské hudby 15.–18. století na dobové nástroje. V popředí zájmu ansámblu je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko. Českolipské zastavení souboru nabídne kontrastní program složený ze známějších děl Bacha a Corelliho v dialogu s méně často uváděnými díly Manciniho, Hasseho či Kapsbergera.

Využijte možnost nákupu zvýhodněného abonmá na celý ročník cyklu a získejte jeden koncert a autobusovou dopravu zdarma. Více informací zde.

10.06.2023 - 17:00 | Janovice, usedlost Hockehof

so 10/6/17 h | usedlost Hockehof, Janovice č. p. 23 / mapa

Čeští Němci stále žijí

egerlandské písně, básně, příběhy i tance

Målaboum:
duo Malíři: Måla Richard Šulko – vyprávění, sólový zpěv, Vojtěch Šulko – citera
skupina egerlandských lidových tanců Malíři

V červnu vás cyklus zavede na netradiční hudební výlet do obce Janovice, nedaleko Kravař, kde se nachází Hockehof, někdejší zemědělská usedlost, staré selské stavení odkazující na místní tradiční lidovou architekturu. To se stane dějištěm projektu připomínajícího starou sudetskou kulturu založenou na egerlandsko-chebském nářečí. Těšit se můžete na provedení egerlandských a německých písní, básní, příběhů i lidových krojovaných tanců za doprovodu pozapomenutého lidového nástroje citery. Interpretace se ujme rodinný soubor Šulkových, který se vzkříšení této zanikající kulturní tradice českých Němců, tzv. Egerlanďáků, intenzivně věnuje už tři dekády.

Koncert se uskuteční na dvoře usedlosti, v případě nepříznivého počasí ve stodole, místa jsou k sezení, ale nečíslovaná. 

K dispozici autobusová doprava v ceně 50 Kč, kterou je možné objednat zde, nebo osobně ve festivalové kanceláři. V případě zakoupení abonmá je jízdenka v ceně. Více informací k abonmá zde.

30.06.2023 - 21:00 | Oybin, zřícenina kláštera

30/6/21.00
Oybin, zřícenina gotického kostela (v případě nepříznivého počasí Horský kostel / Bergkirche, Oybin)

UPOZORNĚNÍ: Koncert Letní preludium pod hvězdami se dnes, tj. v pátek 30. 6. 2023 uskuteční od 21 hodin z důvodu nepříznivé předpovědi počasí v horském kostele Bergkirche v podhradí Oybinu. Přístup z Hauptstraße naproti turistickému centru – č. p. 15. Změna prostor si vyžádá i úpravu programu, o které budeme informovat přímo na místě. Děkujeme za pochopení!

Letní preludium pod hvězdami
prolog

Czech Brass:
Marek Zvolánek, Stanislav Masaryk, Martin Pavluš – trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk – pozouny
Pavel Debef – bastrombón
Karel Malimánek, Jan Jaroš – tuby
Andrea Mottlová Vavrušová – klavír 
Jakub Tengler – bicí

Marc Antoine Charpentier: Te Deum
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina
Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 2 b moll – Badinerie, Braniborský koncert č. 2 – Allegro assai
Georges Bizet: suita z opery Carmen
Michel Magne: Fantomas
Vladimir Cosma: Le Jouet
Michel Magne: Angélique
Vladimir Cosma: L‘Aile ou la Cuisse
Alan Silvestri: Forrest Gump
Galt MacDermot: Let The Sunshine In (Hair)
George David Weiss: What A Wonderful World
Leonard Bernstein: Mambo (West Side Story)
Claude François & Jacques Revaux: My Way

Dokážete si představit lepší hudební začátek léta než festivalové preludium pod hvězdami v populárních oybinských zdech? Na mohutném skalním masivu, jehož návrší opevnili už Páni z Lipé, a které podle pověsti Karel IV. ve snaze vyhnat duchy, jež na hradě údajně sám potkal, rozšířil o klášter, se v letošním roce můžete setkat se sedmerem vynikajících českých žesťařů. Pozůstatky klášterního kostela, zčásti vytesaného do skály, s majestátními klenutými okny tentokrát rozzáří duch barokní, romantické i fi lmové hudby. Na křídlech trubek, trombónů či tuby se zdmi oybinského svatostánku zastřešeného hvězdnou oblohou prolétnou duchové Bacha, Vejvanovského či Charpentiera, ale i Carmen, Fantomase, Angeliky nebo Forresta Gumpa… Ano, v pestré směsici možná zaslechnete i Franka Sinatru nebo Louise Armstronga a bude se vám chtít zavlnit se v rytmu bernsteinovského mamba z West Side Story. Zkrátka letošní prázdninovou sezónu odstartuje vpravdě hvězdná party!

Toalety k dispozici. 
Předpokládaná doba trvání koncert: 1:15

01.09.2023 - 19:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy

Klavírní gala: Lukáš Vondráček | zahajovací koncert / Koncert pro Liberecký kraj

pátek 1. 9. 2023 | 19:00
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

zahajovací koncert 22. ročníku / Koncert pro Liberecký kraj

Lukáš Vondráček – klavír
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Tomáš Brauner – dirigent

Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2 c moll, op. 18
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“

22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční ve znamení oslavy klavírního umění. Na festivalové pódium se po pěti letech vrací famózní Lukáš Vondráček. Na veřejnosti vystoupil poprvé jako zázračné dítě už ve svých čtyřech letech, první nahrávku vydal v jedenácti, ve třinácti letech nastoupil na univerzitu, ve čtrnácti jej pod svá křídla vzal sám Vladimir Ashkenazy… Celosvětového uznání dosáhl díky mnoha mezinárodním oceněním z prestižních světových klavírních soutěží, především vítězstvím v Soutěži královny Alžběty v Bruselu v roce 2016. Svůj fenomenální, ba nespoutaný hudební talent už ukázal na koncertních pódiích za doprovodu předních světových těles od Los Angeles po Sydney. Svými strhujícími recitály okouzlil publikum Labské filharmonie v Hamburku, lipského Gewandhausu, vídeňského Konzerthausu, Concertgebouw v Amsterdamu i renomovaných festivalů po celé Evropě. A 1. září představí své pojetí ikonického Rachmaninova Druhého klavírního koncertu i návštěvníkům festivalu Lípa Musica. Poprvé v historii navíc na festivalových prknech vystoupí světově renomovaní Pražští symfonikové pod taktovou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera. Nechte se unést unikátním uměním v současnosti snad nejúspěšnějšího českého klavíristy v zahraničí, který dokáže svůj nástroj rozeznít až symfonicky… Sám Vondráček říká, že rozezpívat klavír je to největší umění. Odborná kritika napříč světem se shoduje, že právě v tom je jednoduše mistrem…

Lukáš Vondráček a jeho vítězný výkon v Rachmaninově koncertu na Soutěži Královny Alžběty:

 

předpokládaná délka koncertu: 2 hodiny / toalety k dispozici

Partnery koncertu jsou:

 

 

08.09.2023 - 19:00 | Zahrádky, Kostel sv. Barbory

8/9/19.00
Zahrádky kostel sv. Barbory

Cachua serranita
koncert při svíčkách

Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flétny
Vojtěch Semerád – barokní housle, barokní viola, zpěv, perkuse
Jiří Sycha – barokní housle, charango, zpěv
Marcel Comendant – cimbál, perkuse
Ján Prievoznik – G violon

Anonym: Hanacpachap cussicuinin
P. Kristian Gottfried Hirschmentzel: Moravica, Bohemicus saltus
píseň Šla panenka smutně
Anonym: Aria Hanacco
Georg Philipp Telemann: Hanaquoise
Jan Josef Ignác Brentner: Concerto da camera in D minor, Brk 92
Anonym: „Zuipaqui“ / „Ad Mariam“
Jan Josef Ignác Brentner: Concerto g moll, Brk 96 – Bourrée & Capriccio
píseň Vyletěla holubička ze skály
Martin Schmid: Pastoreta Ychepe Flauta Taye jueves Santo
Georg Philipp Telemann: Ouvertura E dur, TWV 55:E1 – Hanasky
Peruvian Folk Songs
písně Na svatém Kopečku, Když jsem já šel na svatý kopeček
Anonym: Cachua serranita

Hudba, tanec a Panna Maria na odvrácené straně světa. Tak zní podtitul koncertu, za kterým se letos můžete vypravit do vroucím světlem svící ozářené zahrádecké sv. Barbory, skrývající se uprostřed polí před rychlým tepem dnešní civilizace. Na hudební pouť do „barbarských“ zemí Nového světa vás zve Collegium Marianum se svým novým projektem pohybujícím se na ose Morava – Peru – Bolívie. Když se jezuité v 17. a 18. století chystali na dlouhou misijní cestu do Jižní Ameriky, mnozí do svých zavazadel přidali noty a hudební nástroje. Dobře věděli, že se hudba dotýká samého srdce člověka a je tím nejsnazším jazykem dorozumění. Jihoamerickou džunglí i horami se tak společně s tradiční hudbou bolívijských a peruánských indiánů rozezněla ke chvále Boha a Panny Marie i díla evropských skladatelů. Táž hudba okořeněná nefalšovanou krásou hanáckého a slezského folklóru, která opěvovala Stvořitele a Matku Boží, zněla v barokních chrámech a vesnických kostelících na Moravě, v samém srdci Evropy. A o pár století později zazní se stejnou vášní a radostí při svíčkách v unikátním kostele v Zahrádkách…

 

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15 
Toalety nejsou k dispozici.

15.09.2023 - 19:00 | Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

15/9/19.00
Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje 

Cesty 

Josef Špaček – housle
Tomáš Jamník – violoncello

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého povídky „Kreutzerova sonáta“, úprava pro housle a violoncello
Johann Sebastin Bach: výběr ze suity č. 6 D dur, BWV 1012: Preludium - Allemande - Courante
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Johann Sebastin Bach: Ciaccona z Partity č. 2 d moll, BWV 1004 pro sólové housle
Erwin Schulhoff : Duo pro housle a violoncello 

Cesty… kde se cesty kříží a kde rozcházejí, jaké si sami vybíráme a jaké jsou osudové a nevyhnutelné… to je prizma, kterým se houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník dívají na díla Leoše Janáčka, Gideona Kleina a Erwina Schulhoffa, napsaná v rozmezí pouhých pětatřiceti let 20. století. Jejich společným jmenovatelem je pohyb, cesty, po kterých autoři putovali… Janáček i Schulhoff toužili ve jménu slovanské vzájemnosti po Rusi, Gideona Kleina fascinovala Itálie. Ačkoli jejich osudy vesměs poznamenaly tragické dějinné události, pro všechny skladatele je společné jedno. I přes životní neštěstí dokázali do svých skladeb promítnout také kus optimismu a potvrdit exupéryovské tvrzení, že „Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli.“ Hluboký, virtuózní, autentický večer balancující na hraně technických možností obou nástrojů je cestou, která má více než cenu… zvlášť pokud průvodci budou fenomenální hudebníci vracející se opět na Lípu Musicu!

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

 

16.09.2023 - 19:00 | Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého

16/9/19.00
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Lucile Richardot zpívá Vivaldiho

Lucile Richardot – mezzosoprán
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Antonio Vivaldi:
Sinfonia „Arsilda Regina di Ponto“, RV 700
Stabat Mater RV 621
Concerto in g per archi, RV 157
Nisi Dominus RV 608

Antonio Vivaldi se stal součástí světové popkultury zvláště pro notoricky užívané melodie jeho „Čtveráků“, které nerozumné zacházení připravilo o nesporný lesk. To o všem nelze říct o celé řadě dalších děl il Prete Rosso, tedy „zrzavého abbé“ z Benátek. A právě do méně známých vod jeho odkazu nás zavede respektovaný soubor Collegium 1704, který opět mezi své „štace“ vedle Salcburku, Vídně, Berlína či Londýna zařadil festivalový Liberec. Když před lety soubor objevil kouzlo Vivaldiho opery Arsilda a přetavil jej v živé zrcadlo dneška, byla to událost. V Liberci jej soubor připomene v důmyslném kontrastu společně s duchovními opusy. Kantáta Stabat Mater mistrovsky zachycující Mariiny úzkosti z Ježíšova utrpení a Nisi Dominus, překrásné hudební uchopení 126. žalmu, zazní v mimořádné interpretaci okouzlující a vážené francouzské mezzosopranistky Lucile Richardot, jejíž hlas výjimečně konvenuje právě s vivaldiovským repertoárem a připomíná dobu, kdy se těchto úloh ujímali kontratenoři… Zvonivý hlas pěvkyně, spolupracující se světovými ansámbly číslo jedna jako Les Arts Florissants, Ensemble intercomporain nebo sbor Monteverdi, zazáří v prostorách libereckého sv. Antonína Velikého, do nějž se festival po letech vrací…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety nejsou k dispozici.

18.09.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

18/9/19.00
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Janoska Ensemble: The Big B’s

Janoska Ensemble:
Ondrej Janoska – housle
Roman Janoska – housle
František Janoska – klavír
Július Darvas – kontrabas

Johannes Brahms (1833–1897), arr. Janoska Ensemble: Uherský tanec č. 1 g moll, WoO 1
František Janoska (1986): Souvenir pour Elise (inspirováno Bagatelou a moll „Pro Elišku“ Ludwiga van Beethovena)
Roman Janoska (1989): iBuenos Dias, Marco! For my youngest son
Béla Bartók (1881–1945): Rumunské lidové tance ve stylu Janoska (inspirováno dílem Bély Bartóka)
Jocul cu bâta / Braul / Pe loc / Buciumeana / Poarga româneasca / Marunfel
František Janoska: 9 Symphonies in 9 Minutes, parafráze na devět symfonií Ludwiga van Beethovena
Dave Brubeck (1920–2012): Blue Rondo à la Turk
Johann Sebastian Bach (1685–1750), arr. Janoska Ensemble: Koncert pro dvoje housle, smyčce a continuo d moll, BWV 1043

Až do doby Johannese Brahmse byla hudební improvizace, tedy spontánní výkon bez přípravy, nejen nespornou značkou velkých mistrů, ale i dovedností, kterou musel ovládat každý dobrý muzikant. Dnes je kladen důraz především na preciznost výkonu a možná mnohým chybí k improvizaci odvaha… To však rozhodně není případ fenomenálního souboru Janoska Ensemble, který se letos vrací na Lípu Musicu, a to s mimořádným úkolem přispět ke slavnostnímu znovuotevření českolipského Jiráskova divadla po rekonstrukci. A nebude to žádná „improvizace“, ale Improvizace s velkým I! Rodina Janošků si tentokrát vzala na mušku skutečné mistry improvizace od Bacha přes Beethovena k Bartókovi až po Bernsteina a představí je svým osobitým a ceněným „Janoška stylem“. Těšit se můžete na novou vzrušující hudební vizi, společné dílo skladatelů a interpretů mixující rafinovaně klasickou hudbu, jazz, pop i další stylové prvky. Každé hudební číslo je jedinečné, zrozené z kouzla okamžiku, výjimečné virtuozity a vzrušující kreativity. Zažijte sváteční i neobyčejně osvěžující hudební večer v novém Jiráskově divadle!

Předpokládaná doba trvání koncertu: 2:00 (s přestávkou).
Toalety k dispozici.

 

22.09.2023 - 19:00 | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

22/9/19.00
Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

Západovýchodní díván

Anima Şirvani:
Deniz Mahir Kartal – kaval, duduk (balaban) 
Tural Ismayilov – starý francouzský pozoun sackbut
David Budai – viola da gamba
Peter Kuhnsch – perkuse
Pedro Alcàcer Doria – loutna, theorba 

Ludwig Senfl: Was wird es doch des Wunders noch
anatolský makam „Rast“
Johann Staden: Ballett XXIII
ázerbájdžánský mugam Bayati-Shiraz
Diego Ortiz: O felic‘ occhi miei
„∂hs∂ni“, lidový tanec ze severní Persie (jižního Ázerbajdžánu)
„Çarkhe p∂ncom“, Hrůzy třicetileté války
Balthasar Resinarius: Verleih uns Frieden
perský mugam „Segah“
svatební tanec Mirz∂yi
Samuel Scheidt: Galliard Ludi Musici
lidová píseň Sari G∂lin
Johann Hieronymus Kapsberger: Toccata seconda
„Novruz“ ohnivý tanec
Fikret Amirov: Kor ∂r∂b, píseň o slepém Arabovi
Michael Praetorius: Nun bitten wir den heiligen Geist Le Canarie
ázerbájdžánská lidová píseň Gдncд
perská poezie a Západovýchodní díván Johanna Wolfganga von Goethe 

Západovýchodní díván, jeden z vrcholů básnické tvorby Johanna Wolfganga von Goethe inspirovaný tvorbou perského básníka Háfize, je selamem, pozdravem, který Západ vysílá Východu, neboť se nabažil svého zimomřivého vyhublého spiritualismu a rád by se osvěžil zdravým tělesným světem Orientu. Tak charakterizoval Goethovo dílo německý romantik Heinrich Heine okouzlený úchvatným pocitem životní rozkoše, kterou Goethe musel prožívat, když stvořil verše tak lehké, tak blažené, tak nadýchané a vzdušné, že se člověk nad nimi v údivu zarazí a sám sebe se ptá, jak něco takového bylo v němčině vůbec možné… Jedno z nejintimnějších děl o vztahu Okcidentu a Orientu inspirovalo od svého vzniku řadu umělců všech možných oborů. Hudebníci souboru Anima Şirvani interpretují Goethův Díván ze svého osobního, bohatě pluralitního pohledu pramenícího v zázemí v historickém regionu Širván, kde velká hedvábná stezka spojovala Západ a Východ po tisíc let… Západní hudbu kombinují s mugamem, improvizovanou hudbou podle specifických pravidel, kterou si již od středověku předávají generace hudebníků na pomezí Evropy a Asie. Poznejte nefalšovanou hudební vůni a chuť orientu v dialogu se západní křesťanskou kulturou…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

23.09.2023 - 19:00 | Kamenický Šenov, kino Hvězda

23/9/19.00
Kamenický Šenov kino Hvězda

Misterio del Ángel

Escualo Quintet:
Jakub Jedlinský – akordeon, bandoneon
Pavel Kudelásek – housle
Petr Beneš – elektrická kytara
Ivan Vokáč – klavír
Jan Prokop – kontrabas 
Gabriela Vermelho – zpěv
Tangonexion: Patricie Poráková, Javier Antar – choreografie, tanec
 

Misterio Del Ángel - Tango Argentino:

Ástor Piazzolla: Michelangelo 70
Ángel Villoldo: El choclo 
Ástor Piazzolla: Maria de Buenos Aires 
Carlos Gardel: Por una cabeza
Juan Carlos Cobián: Los Mareados 
Ástor Piazzolla: Resurrección del Ángel Verano porteno
Armando Pontier: Que falta que mé háces
Ástor Piazzolla: Chiquilín de bachín 
Juan Carlos Cobián: Nostalgias
Ástor Piazzolla: Libertango
Cacho Castaña: Garganta con arena 
Lalo Schifrin: Tango del atardecer
Ástor Piazzolla: Che tango che 
Ástor Piazzolla: Escualo

Tango. Fenomén, který prošel závratnou proměnou od své nejsyrovější podoby zrozené ve špinavých putykách a vykřičených domech Buenos Aires a Montevidea po virtuózní, a přesto tak čistý styl „nového tanga“ jeho krále Ástora Piazzolly. Na svém triumfálním tažení pokořilo tango nejen svět hudebníků a tanečníků. Stalo se inspirací tvůrcům z rozmanitých oborů a odvážně překračuje hranice světa umění. Pro své vyznavače je to životní styl, filozofie, stav mysli, který na okamžik odkrývá lidské hloubky, vášně i slabiny, aby je elegantním gestem znovu zahalilo rafinovaným závojem spředeným z rytmu, napjatých váhavých tónů a pohybů. Prožijte ojedinělou tangovou show, která v příběhu anděla odkrývá tajemství naší duše. Hudebně-taneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem vás prostřednictvím fenoménu tanga zavedou do vlastního nitra. V jednom okamžiku budete obklopeni láskou, něhou a smyslností a v dalším svíráni nejkrutější bolestí a steskem… To vše nabídne charismatické taneční duo Tangonexion a autentický Escualo Quintet, který je svým nástrojovým obsazením identický s kvintetem právě legendárního Ástora Piazzolly.

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

27.09.2023 - 19:00 | Liberec, Nová synagoga

27/9/19.00
Liberec Nová synagoga

POZOR: na tento koncert není vypraven autobus

Alter Ego

David Orlowsky – klarinet
David Bergmüller – loutna

David Bergmüller, David Orlowsky: Eileen
David Bergmüller: Napoli Sketch 2
Henry Purcell: Lamento královny Dido
Thomas Preston: La Mi Re
John Dowland: Flow My Tears
David Bergmüller, David Orlowsky: Zeitfaltung
Henry Purcell: Mighty Powers
David Bergmüller, David Orlowsky: Serendipity
David Orlowsky: Ada Henry Purcell: Music for a While
Henry Purcell: Cold Song
Johannes Hieronymus Kapsberger: Toccata Arpeggiata

Dvě těla, jeden dech, druhé já… Tak by se ve zkratce dal charakterizovat ojedinělý projekt klarinetisty Davida Orlowského a loutnisty Davida Bergmüllera, který svádí dohromady různé hudební tradice a dva nástroje, které dosud nikdo nespojil. Společně se vydávají na cestu do neprobádaných zvukových světů. Klarinet je hlasem zašlých časů, zatímco loutna se připojuje a vytváří rytmické struktury umožňující novým i starým časům plynout společně v jejich originálních minimalistických skladbách. Orlowským jako by se klarinet proměnil v lidskou bytost, když zpívá písně Johna Dowlanda nebo Purcellovu lamentaci královny Dido. Neotřelý zvukový svět, kdy se oba nástroje citlivě pojí v jeden oduševnělý organismus, vás hypnotizuje svojí lyrikou, křehkostí, něhou i drsností. A právě v ten okamžik možná zatoužíte být v tlumeně osvětleném klubu nebo malém baru, v dobách, kdy se ještě kouřilo, pít whisky a poslouchat až bolestně intimní projev těchto dvou mladých hudebníků… Ale nebojte se, do zakouřeného klubu vás nevezmeme, nabídneme vám pozvání do unikátní nové liberecké židovské synagogy, která je pro stylově nevázané hudební ozvěny alter ega, v němž se ozývá i klezmer, doslova jako stvořená…

Upozornění: Je vyžadováno, aby muži při návštěvě synagogy měli pokrývku hlavy. Na místě je případně možné zapůjčit jarmulku. 
Výhled z ochozu je ztížený v důsledku laťkové konstrukce, viz fotografie zde.

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

 

28.09.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

UPOZORNĚNÍ: Svatováclavský koncert, který se měl původně konat 28. 9. od 19 hodin v Městském divadle v Novém Boru, se z technických důvodů přesouvá do Jiráskova divadla v České Lípě (vstup z ulice Panská 219). Vstupenky zůstávají v platnosti, na místě budou návštěvníci usazeni dle dispozic Jiráskova divadla. Začátek koncertu je v 19 hodin, prosíme o shovívavost s možným zpožděním. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

28/9/19.00
Nový Bor, Městské divadlo Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Svatováclavský koncert
koncertní řada umělecké garantky Jitky Čechové

Jitka Čechová – klavír
Jiří Houdek – trubka
Jan Páleníček – violoncello

Komorní filharmonie Pardubice 
Jan Talich – housle, dirigent 

Jan Václav Hugo Voříšek: Grand Rondeau Concertant pro klavírní trio a orchestr, op. 25
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1, op. 35
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Dvojkoncert pro housle, klavír a komorní orchestr d moll 

Klavírní zaměření letošního festivalového ročníku naplno rozkvete prvním vystoupením umělecké garantky Jitky Čechové na slavnostním svatováclavském koncertu. Tato vynikající česká klavíristka je za své interpretační kvality ověnčená celou řadou ocenění na českém i mezinárodním poli. Těžiště jejího repertoáru představují díla českých autorů, její inaugurační koncert však bude pestřejší. Nabídne totiž hned tři podoby klavíru jako sólového nástroje, a to v klavírním triu, duu s houslemi či trubkou. Rozkošné dílo Beethovenova současníka Voříška zazní ve společnosti mladistvého kusu romantika Mendelssohna-Bartholdyho a vtipného raného opusu modernisty Dmitrije Šostakoviče. Jitka Čechová pro tento večer přizvala navíc svůj dvorní ansámbl – Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, které patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti a s nímž Čechová v posledních letech pravidelně sbírá ta nejvyšší mezinárodní uznání. Svatováclavský klavírní koktejl namíchaný společně s pardubickými filharmoniky překvapí svou pikantní pestrostí a potěší svým půvabem, a tedy bude mít bezpochyby svých pět pé…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:40
Toalety k dispozici.

 

03.10.2023 - 19:00 | Großschönau - Evangelicko - luteránský kostel

3/10/19.00
Großschönau, evangelicko-lutheránský kostel

Arvo Pärt: Passio

Daniela Valtová Kosinová – varhany
Jan Fišer – housle
Lukáš Pospíšil – violoncello
Vladislav Borovka – hoboj
Martin Petrák – fagot
Jiří Brückler: Ježíš – baryton
Václav Čížek: Pilát – tenor
Alena Hellerová: evangelista – soprán
Kamila Mazalová: evangelista – alt
Matúš Šimko: evangelista – tenor
Martin Vacula: evangelista – bas
Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr, dirigent

Novodobý protějšek Bachových Janových pašijí je jedním ze zásadních děl soudobého estonského skladatele Arvo Pärta. Kontemplativně vyprávěný Ježíšův příběh rozeznívá jeho nejhlubší podstatu a září v srdci Pärtovy hudby neobyčejným jasem. Pärt neobléká svá náboženská díla do okázalého hávu a i zde zvolil přísný a úsporný minimalistický styl spartánsky opřený jen o tři tóniny a nejzákladnější hudební prostředky, kterými však dosahuje výjimečné vznešené efektnosti. Úctu vzbuzující dílo je prakticky statické, téměř hypnotické svou harmonickou pomalostí a starobylou rituální náladou. A pak vás náhle zasáhne… na samém konci, kdy je Kristus na kříži a má zemřít, se najednou čtyři evangelisté spojí v jeden unisono tón, a pak nastává ticho… smrt… duch odchází. A poté nastane další mimořádný okamžik, sborový akord vám projede celým tělem a s ním i mráz po zádech! Je to jako ten nejbohatší Brahms, jakého jste kdy slyšeli, a vy si uvědomíte, že právě teď, po smrti, přichází naděje a život věčný… Jeden z nejúžasnějších hudebních momentů, jaký si můžete přát slyšet…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

07.10.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

7/10/19.00
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Esence romantismu
koncertní řada umělecké garantky Jitky Čechové

Martin Prokeš – tenor
Jitka Čechová – klavír

Franz Schubert: Der Lindenbaum D. 911 č. 5, Winterreise
Erste Verlust, D. 226
Frühlingstraum D. 911 č. 11, Winterreise
Impromtu As dur Op. 90/4
Robert Schumann: Widmung, Op. 25/1, Myrthen
Clara Schumann: Geheimes Flüstern hier und dort, Op. 23, Sechs Leider aus Jucunde
Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir, Fünf Lieder, Op. 105/1
Bei dir sind meine Gedanken Op. 95/2,
Sieben Lieder Intermezzo a moll Op. 118/2
Gustav Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen, Rückert Lieder č. 3
Alma Mahler: Kennst du meine Nächte
Alexander von Zemlinsky: Vöglein Schwermut, Ehentanzlied und andere Gesänge, Op. 10
Claude Debussy: L‘Isle joyeuse L. 106
Ernest Chausson: Sept mélodies, op. 2

Zemřel jsem světskému ruchu,
a odpočívám v tiché končině.
Žiji sám ve svém nebi,
ve své lásce, ve své písni!

Verš básníka Friedricha Rückerta uvozuje jeden ze šperků koncertní řady letošního festivalového ročníku. Bude jím niterný dialog klavíru a lidského hlasu dotýkající se hlubin lidské duše a srdce, vyprávějící příběhy touhy, lásky, žalu i nenaplnění. Opomíjený, zatracovaný i milovaný formát „Liederabendu“, tedy písňového večera, se zrodil v období romantismu. Tehdy se umělci a milovníci hudby nejčastěji scházeli v domácím prostředí a společně pro potěšení muzicírovali a zpívali písně. Později se z recitálů stala salónní záležitost a pomalu se pod klamavou elitářskou nálepkou začal vytrácet jejich prapůvodní duch. Pojďme se vrátit k vlastní esenci písní, k dokonalé syntéze, která nastává mezi slovy a hudbou v mistrovských kusech Schumanna, Schumannové, Brahmse, Mahlera i Mahlerové, Debussyho či Chaussona. V dílech, jež spojují osudové milostné trojúhelníky i tajemné a zraňující femmes fatales, se jedinečně snoubí krása lidského hlasu i zpěv klavíru v dokonalou esenci romantismu vonící pestrou škálou nejniternějších emocí…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.

 

12.10.2023 - 19:00 | Teplice, zámek, Rokokový sál

12/10/19.00
Teplice zámek, Rokokový sál

Goldbergovy variace

Mahan Esfahani – cembalo

Dietrich Buxtehude: Aria: La Capricciosa, variace pro cembalo G dur, BuxWV 250
Johann Sebastian Bach: Goldbergovy variace pro cembalo, BWV 988

„Slyšel jsem čelné představitele cembalového světa hrát recitály, které zněly, jako kdyby právě někdo zemřel…,“ pronesl kdysi cembalista Mahan Esfahani, poslední žák legendární Zuzany Růžičkové, světově respektovaný virtuos i provokativní umělec, který na sebe umí strhnout pozornost médií a vzbudit vášnivé emoce. A právem, protože pod jeho prsty zní cembalo naprosto jinak… Boří mýty o tom, že je cembalo instrumentem s omezenými možnostmi, Esfahani jím dokáže říci vše, co chce… Dokladem toho je i jeho interpretace ikonických Bachových Goldbergových variací, díla, které je nejen potvrzením naprosté kompoziční originality svého tvůrce, ale i nezvratným mezníkem v hudebních dějinách. Esfahani se ve svém pojetí odklání od dobře známých ozdob a graciézních tónů, jak je známe od velmistra Glenna Goulda i řady dalších interpretů, jeho cembalo zpívá a dosahuje nekonečných zvukových proměn. Intimní vzrušující svět tohoto mistrovského díla rozkrývá Esfahani nejen brilantně, ale i hluboce podnětně. Kritici po celém světě se vzácně shodují, že jeho intepretace je prostě jedna z nejlepších… Proč? Jednoduše proto, že ve všech ohledech plně odhaluje velikost Bachova opusu magnum.

Předpokládaná doba trvání koncertu: 2:00 s přestávkou
Toalety k dispozici.

14.10.2023 - 19:00 | Seifhennersdorf, C. Bechstein VielHarmonie

14/10/19.00
Seifhennersdorf, C. Bechstein Vielharmonie – koncertní sál

Recitál v srdci klavírů Bechstein
koncertní řada umělecké garantky Jitky Čechové

Jitka Čechová – klavír

Vítězslav Novák: Vzpomínky, op. 6
Josef Páleníček: Sonáta pro klavír
Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“
Jaroslav Ježek: Toccata
Josef Suk: Jaro, op. 22a 

Vyvrcholením letošní koncertní řady umělecké garantky Jitky Čechové nemůže být nic menšího než sólový recitál plně odrážející virtuózní umění přední české klavíristky. Těžiště jejího repertoáru se protíná v dílech českých autorů. Za svou kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany získala množství ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí. Pro svůj festivalový koncert však Čechová zvolila představení postromantického a expresionistického ducha 20. století v dílech Nováka, Suka, Janáčka, Ježka a Páleníčka, v nichž nachází největší emocionální náboj blízký své povaze. „Čeští velikáni nám zanechali skvosty, na které máme být právem hrdi,“ říká Čechová a za to, abychom neustrnuli a krásná česká klavírní díla nezmizela potichu z pódií, se bije doslova jako lvice. A bude i v samém klavírním srdci, moderním koncertním sálu vzniklém při světoznámé klavírní manufaktuře C. Bechstein. Ta je synonymem pro ručně vyráběná mistrovská díla s tradicí od roku 1853 již šestou generací rodiny Bechstein v příhraničním Seifhennersdorfu.

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:30 (s přestávkou).
Toalety k dispozici.

18.10.2023 - 19:00 | Děčín, Městské divadlo

18/10/19.00
Děčín, Městské divadlo

Den se Suzanne, pocta Leonardu Cohenovi

Joel Frederiksen – bas, loutna, umělecký vedoucí
Ensemble Phoenix Munich
Emma-Lisa Roux – loutna, zpěv
Hille Perl, Giovana Baviera – viola da gamba 

Orlando di Lasso: Susanne un jour / Leonard Cohen: Suzanne / Pierre Guédron: Un jour l’amoureuse Sylvie / Leonard Cohen: A Thousand Kisses Deep / Josquin des Prez: Adieu mes amours / Leonard Cohen: Hey, That’s No Way to Say Good-Bye, Famous Blue Raincoat / Pierre Attaingnant: Prelude und Pavane (Blondeau) / Leonard Cohen: Dance Me to The End of Love / Pierre Attaingnant: Galliarde / Anonym: Devil the Care / Anonym: La Rosignoll / Leonard Cohen: Bird on the Wire / Anonym: The Tuneful Nightingale / De Vincent: Le Phoenix / Leonard Cohen: So Long, Marianne / Thomas Créquillon: Quand me souvient de ma triste fortune / Leonard Cohen: You Want It Darker, Hallelujah / Henry Purcell: Hallelujah von The Evening Hymn

Kanadský písničkář Leonard Cohen byl svého druhu potulný zpěvák, novodobý trubadúr. Jeho melancholické, poetické písně procestovaly celý svět a staly se inspirací pro mnoho dalších umělců včetně Joela Frederiksena a Ensemble Phoenix Munich. Ti stvořili jedinečnou cohenovskou poctu, která navazuje intimní spojení mezi Cohenovými písněmi, šansonem francouzské renesance a starou anglickou hudbou. Cohenova tvorba se zabývá existenciálními otázkami nad tématy jako láska, přátelství, smysl života, lidské utrpení, smrt a spiritualita. Tato životně fi lozofi cká témata se ostatně zrcadlí i v renesančních písních a literárních dílech. Spojení Cohenových písní se šansony Orlanda di Lassa, Pierra Guédrona, Josquina des Prez nebo dokonce s Henrym Purcellem je stejně jedinečné jako geniální. „Chtěl jsem, aby písně přecházely jedna v druhou jako dvě řeky, jako voda protékající oběma texty, a spojily je v něco nového. Jako zpěvák svého nástroje, jako cestovatel s písní, která chce být slyšet, jsem hluboce spjat s tradicí a osudem Cohenů tohoto světa, šansoniérů a trubadúrů,“ říká Joel Frederiksen. A výsledkem je něco kongeniálního, vzrušujícím způsobem nového, úžasného…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15 
Toalety k dispozici. 


Partner koncertu:

21.10.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých

21/10/19.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Moteta pro královnu / závěrečný koncert

Andreas Scholl – kontratenor
Romana Kružíková, Pavla Radostová – soprán
Ondřej Holub – tenor
Jiří Miroslav Procházka – bas
Tereza Válková – sbormistr
Czech Ensemble Baroque
Roman Válek – dirigent

František Ignác Tůma:
Moteta pro královnu Kristýnu
Te Deum 1745
Motettum De Tempore 1750
Motetto De S. Joanne Baptista 1743
Sinfonia A 4
Motetto Per Ogni Tempo
Dixit Dominus 1743

Závěrečný koncert 22. ročníku MHF Lípa Musica nabídne výjimečné spojení novodobé světové premiéry motet „českého Bacha“ a údajně nejkultivovanějšího kontratenorového hlasu na světě. Kapelnické angažmá na dvoře královny Alžběty Kristýny Brunšvické, matky Marie Terezie, bylo zlatým obdobím v tvorbě fenomenálního českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy, kapelníka vídeňské královské kaple. Jeho virtuózní Velká moteta pro sólový alt komponovaná ve vídeňském stylu se nyní dostávají do zorného úhlu celosvětové hudební veřejnosti, a to i díky unikátní interpretaci hvězdným německým kontratenoristou Andreasem Schollem. Tento všestranný umělec, jehož síla spočívá v kráse a intimitě jeho hlasu i strhujícím výrazu, se stal prvním kontratenoristou na světě, který byl pozván na The Last Night of the Proms v Londýně. Zdánlivě nicotný kamínek v mozaice Schollovy kariéry je dokladem toho, že to byl právě on, kdo jako první povýšil kontratenorový hlas na mezinárodní úroveň operních superstar. Dnes je na světě více vynikajících kontratenorů než kdykoli předtím, ale jen jeden z nich vyniká nad všechny ostatní: Andreas Scholl… A právě ten udělá královskou tečku za letošní Lípou Musicou.

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:30
Toalety k dispozici.

02.11.2023 - 19:00 | Česká Lípa, ZUŠ

2/11/19.00
Česká Lípa, Základní umělecká škola

Zázračná Klára

Klára Gibišová – klavír

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga E dur BWW 854 z I.dílu Temperovaného klavíru
Ludwig van Beethoven: Šest variací na píseň Nel cor piu non mi sento, WoO 70
Robert Schumann: Arabeska C dur, op. 18
Bedřich Smetana: Jiřinková polka, Louisina polka, Lístek do památníku op. 2 č. 2, Chanson 
Moritz Moszkowski: Etincelles, op. 36 č. 6 
Fryderyk Chopin: Impromptu As dur, op. 29
Antonín Dvořák: Poetické nálady, op. 85, Rej skřítků 
Francis Poulenc: Trois Novelettes - č. 1 a 2

Klavírní linku letošní Lípy Musicy doplní vystoupení reprezentantky talentovaného mládí. Jitka Čechová vybrala nadějnou klavíristku Kláru Gibišovou. Ta už v necelých třech letech doprovázela své sestry na klavír a sama začala hrát dětské písničky a koledy. Následně se jí ujala paní profesorka Taťána Vejvodová na ZUŠ Ilji Hurníka. K jedné hodině týdně postupně přidávala další a další soukromé lekce a výuku směřovala k prvním koncertům a soutěžím. Po prvních úspěších v tuzemsku záhy excelovala i na mezinárodní soutěžní scéně v Římě, Bernu, Bruselu, Paříži či newyorské Carnegie Hall. Klára Gibišová dnes koncertuje po celé Evropě a je jednou z tváří klavírní značky Petrof. A malý dovětek závěrem pro inspiraci, Klára se narodila v roce 2010…

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:10
Toalety k dispozici.

Pro žáky ZUŠ Česká Lípa vstup zdarma.

03.11.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

3/11/19.00
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Má to smysl! / epilog
koncertní řada umělecké garantky Jitky Čechové

žáci ZUŠ Česká Lípa
Jitka Čechová – klavír 

Populární společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě „Má to smysl!“ nemůže na programu festivalu chybět ani v letošním roce. I tentokrát bude uměleckou osobností, se kterou se mladé naděje našeho regionu tříbící svůj talent právě na českolipské ZUŠ budou moci setkat na mistrovských kurzech i jednom pódiu, letošní umělecká garantka festivalu, vynikající klavírista Jitka Čechová. Tato výjimečná energická žena, která mistrovsky ovládá svůj nástroj, okouzluje publikum svojí empatií, precizností přístupu ke skladbám, vynikající technikou a zejména silným emočním nasazením a temperamentem. Nadto je i nadšenou a neúnavnou propagátorkou české hudby. A právě tyto své devízy jistě s přehledem a úsměvem na rtech uplatní při kontaktu s českolipským mládím k potěšení všech návštěvníků společného vystoupení… A to prostě má smysl!

Předpokládaná doba trvání koncertu: 2:00
Toalety k dispozici.

Pro žáky ZUŠ Česká Lípa vstup zdarma.

Mistrovské kurzy 
2/11/ Česká Lípa, Základní umělecká škola

12.12.2023 - 19:00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

út 12/12/19 h | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Z nebe jest vyšel

adventní moravské lidové písně v jazzových aranžích – skladby z alba Marija Panna přečistá – Písně adventu a Vánoc z Moravy

Zuzana Lapčíková Kvintet & Emil Viklický 
Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál, Štěpán Flagar – saxofon, Jožka Mikulka – kontrabas, Stanislav Mácha – klavír, Otto Hejnic – perkuse, bicí,
Emil Viklický – klavír, jako host

Krásný vánoční čas plný očekávání a naděje v letošním roce zpestří společný projekt cimbalistky, zpěvačky a skladatelky Zuzany Lapčíkové, jejího kvinteta a fenomenálního jazzového klavíristy Emila Viklického. Z nepřeberně bohaté studnice moravských lidových písní zaznamenaných v historických zpěvnících či Komenského Kancionálu, ale i vlastní folklorem ovlivněné tvorby v rafinovaném propojení s jazzem vykouzlí výjimeční muzikanti v novotou zářícím divadle tu pravou vánoční poetiku…