Otvírání studánek nově v prodeji

Jedním z dalších našich příspěvků k oslavám letošního Roku české hudby bude provedení kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů v podání libereckého dětského sboru ZUŠ Severáček, které se uskuteční v úterý 23. září v Jiráskově divadle v České Lípě. Představení (pouze od 10.30 hod.) původně určené pouze pro mateřské a základní školy nyní otevíráme do volného prodeje pro všechny zájemce. Vstupenky jsou k dostání ve festivalové kanceláři.

Krásné dětské hlasy, vysoká umělecká úroveň a především úsměv a radost ze zpěvu - tím vším už padesát let obdarovává své posluchače doma i za hranicemi Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ. Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou „sborovou rodinu“ - ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvěstěsedmdesát děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let. Za pět desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích. V programové linii věnované nejmenším posluchačům zazní v podání tohoto tělesa a barytonisty Jiřího Kubíka ryze český sborový program – poetická kantáta Otvírání studánek Bohuslava Martinů, Kdyby tu nic nebylo od Petra Ebena a úpravy lidových písní z pera zakladatele sboru Milana Uherka. Role vypravěče se ujme populární český herec Pavel Soukup. Více informací najdete zde.