;

Pátá Lípa Cantantes ocenila pěvecké naděje regionu

Mimořádná spolupráce Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a Základní umělecké školy Česká Lípa se již pátým rokem úročí ve společném úsilí podpořit malé a mladé zpěváky navštěvující základní umělecké školy v Libereckém a Ústeckém kraji. Možnost poměřit své schopnosti se svými vrstevníky v sólovém a komorním zpěvu využilo v letošním roce na čtyři desítky účastníků od Mostu až po Turnov, kteří se přihlásili do pátého ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes. Ta se na půdě českolipské základní umělecké školy uskutečnila v pátek 13. dubna. Porota, kterou od počátku vede výjimečná osobnost českého operního světa, profesorka působící v Praze i Berlíně, Magdalena Hajossyová, neměla v letošním roce snadný úkol, neboť úroveň účastníků byla velmi vysoká. Ocenění si odneslo na čtrnáct zpěváků a pěveckých ansámblů. Absolutní vítězkou se stala Lucie Kovářová z Jablonce nad Nisou.

V porotě v letošním roce kromě tradičních členů, kterými jsou již zmíněná předsedkyně či ředitel MHF Lípa Musica, Martin Prokeš, zasedla dvojice profesionálních pěvkyň Anna Hlavenková a Kamila Zbořilová. Město Česká Lípa, které je partnerem soutěže, reprezentovala jeho místostarostka Alena Šafránková. Porota hodnotila pěvecké výkony v kategoriích sólový a komorní zpěv dělených dále podle věku. Celodennní soutěžní klání pak završil koncert vítězů, na němž se představili ocenění za doprovodu svých korepetitorů. S přihlédnutím na náročnou doprovazečskou práci přistoupila ZUŠ Česká Lípa i k jejich ocenění, kdy si zvláštní cenu odnesla Elena Kadlas.

V kategorii nejmenších zpěváků do devíti let porotu zaujali Štěpán Vlček ze Cvikova, Kristýna Lišková z Mostu a vítězkou se stala Amálie Novotná z České Lípy, jejíž roztomilé podání vtipné Hurníkovy písně Bleška si vychutnalo i publikum koncertu vítězů. V kategorii deset až dvanáct let porotu zaujalo trio malých zpěvaček z České Lípy, Tanvaldu a Turnova, z nichž prvenství získala Eva Studničková. Ve třetí kategorii do patnácti let dominovala Lucie Kovářová z Jablonce nad Nisou, která přítomné nadchla provedením lidové písně Muzikanti, co děláte či Zastavte muziky od Bohuslava Martinů. V kategorii do osmnácti let bylo příjemné slyšet nejen navrátivší se Terezu Glosovou s Hurníkovou Jablonečkou, ale i staronovou vítězku Marii Magdalenu Jiřenovou, která představila Slavického Šohajku s modrýma očima. V komorních kategoriích pak zaujala dua z Jablonce a Liberce a prvenství si odneslo pěvecké trio a kvarteto z Liberce.

Ceny v dílčích kategoriích doplňují tradičně tři zvláštní ceny. Cenu ZUŠ udílenou za mimořádnou interpretaci české lidové písně si letos odnesl nadějný Jan Fiala disponující krásným hlasem sametového zabarvení. Cenu Pavly Šimkové za muzikální projev v komorním zpěvu si odneslo Trio z Liberce, které završilo laureátský večer jiskrnou písní Irwina Berlina. Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutní vítězku ziskala Lucie Kovářová z Jablonce, která porotu i posluchače zaujala svým čistým sopránem, který lehce ovládá v lyricky jemných partech i razantnějším lidovém projevu.

Smyslem soutěže je podpořit zájem začínajících mladých zpěváků o interpretaci písní českých i světových autorů, vytvářet příležitost pro talentované žáky a rozvíjet jejich zájmu o klasický zpěv s možností porovnání jejich talentu a dovedností v širším měřítku. Letošní ročník byl dokladem toho, že zájem o zpěv u mladé generace nepolevuje a severočeské školy mají, co nabídnout. Setkání s roztomilými dětskými zpěváčky i mladistvými, jimž nechybí nadšení, muzikalita ani výjimečný hlasový potenciál, který je v nejednom případě nemalým příslibem do budoucna, se i v letošním roce stalo osvěžující předzvěstí festivalu Lípa Musica a potvrzením osvícenosti Základní umělecké školy Česká Lípa. Ceny do soutěže věnovala sklárna TGK. Blahopřejeme všem vítězům i zúčastněným a přejeme mnoho dalších úspěchů!