;

Poděkování Martina Prokeše

Vážení a milí festivaloví přátelé,

dvaadvacátá Lípa Musica dospěla do svého závěru. Tato chvíle je pro nás organizátory vždy zvláštní a dojemná, a právě v tomto duchu bych se rád s Vámi ohlédl za uplynulým ročníkem.
 
S radostí v srdci jsem pozoroval, jak se naši věrní posluchači vracejí po obtížných a nejistých covidových letech zpět do těch magických míst, kterými jsou kostely, divadelní sály a další kulturní prostory. Není to pouze hudba, která znovu rozlévá své melodie po těchto místech, ale také radost, naděje a touha po setkání s uměním a se společenstvím. A co je pro nás organizátory největší odměnou a radostí, je to, že mnohdy se nám podařilo doslova vyprodat tato místa. Je to pro nás potvrzením, že hudba a kultura mají stále své místo v našem životě, i přes všechny výzvy, kterým jsme čelili.
 
Významným aspektem našeho letošního ročníku byla klavíristka Jitka Páleníčková Čechová, která si vzala na starost garanci této kulturní události. Její umělecký pohled a kreativita se staly klíčovými průvodními prvky naší letošní dramaturgie. Bylo zjevné, že nejenže je mimořádně schopnou klavíristkou, ale také umělkyní, která rozumí různým uměleckým rovinám.
 
Program tak nabídl posluchačům klavírní umění ve všech jeho nuancích. Od klasických skladeb starých mistrů, které zazněly v prostorách jako poselství minulosti, až po moderní skladby, které nám připomněly, že hudba se neustále vyvíjí a hledá nové cesty vyjádření.

Děkujeme všem, kteří nám přáli a podpořili nás v tomto úžasném hudebním dobrodružství. Vaše přízeň je pro nás hnacím motorem a inspirací. Doufáme, že se s Vámi opět setkáme na dalším ročníku a že hudba a umění budou i nadále zářit jako světlo v krajině severních Čech.
 
S úctou a vděčností,
Martin Prokeš,
ředitel a zakladatel festivalu Lípa Musica

--

Definitivní tečku za letošním ročníkem udělí tradiční epilog ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa – Má to smysl!, který je na programu ve dnech 2. a 3. 11. včetně workshopu pro žáky ZUŠ a letos navíc i dalším koncertem. Uměleckou osobností nominovanou za Lípu Musicu, která je letošní tváří Má to smysl!, je umělecká garantka festivalu klavíristka Jitka Čechová, která navíc v předvečer vyvrcholení společného úsilí s žáky ZUŠ představí talentovanou třináctiletou klavíristku Kláru Gibišovou, jež provede vlastní sólový recitál v prostorách ZUŠ Česká Lípa. Vstupenky na oba koncerty si můžete zajistit zde

V příštím roce festival odstartuje mimořádný koncert pro Liberecký kraj, který se uskuteční už 9. března 2024 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Jeho protagonistkou bude světová operní hvězda, široce respektovaná mezzosopranistka Joyce DiDonato, která unikátně do České republiky zavítá se svým projektem Songplay, za nějž mimo jiné získala prestižní cenu Grammy. Na tento výjimečný koncert, který bude součástí evropského turné pěvkyně po významných metropolích, jsou v prodeji poslední desítky vstupenek a můžete si je zajistit zde