Poezie lidové písně

Musica Bohemica: Poezie lidové písně

17/9/19.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Anna Hlavenková – soprán
Martin Prokeš – tenor
Jaroslav Krček – umělecký vedoucí, dirigent
David Švec – dirigent

foto: Lukáš Marhoul Photography