POZOR: Aktuální podmínky a pravidla pro návštěvu koncertů

Dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha Usnesení vlády z 26. 7. 2021) požadujeme respektování následujících protiepidemických pravidel: 

Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu návštěvy koncertu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Při příchodu musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit ukončené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Prosíme současně o respektování pravidla dodržování rozestupů, a to ve všech vnitřních prostorách koncertních míst.