POZOR: Aktuální podmínky a pravidla pro návštěvu koncertů

Dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021 (plné znění zde) požadujeme respektování následujících protiepidemických pravidel: 

Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu návštěvy koncertu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Při příchodu musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Prosíme současně o respektování pravidla dodržování rozestupů, a to ve všech vnitřních prostorách koncertních míst. 

Děti do 12 let jsou od dokládání bezinfekčnosti osvobozeny.

Děkujeme za pochopení!