POZOR: Aktuální podmínky a pravidla pro návštěvu koncertů

Dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021 (plné znění zde) požadujeme respektování následujících protiepidemických pravidel: 

Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu návštěvy koncertu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Při příchodu musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • ​děti mezi 12 a 18 lety mohou doložit bezinfekčnost negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin, stejným způsobem se prokazují lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují.

Děti do 12 let jsou od dokládání bezinfekčnosti osvobozeny.
Aktuálně tedy není možné prokázat se AG ani PCR testem, tudíž ani samotestování na místě. 

Dalaší informace o aktuálních opatření najdete zde.

Prosíme současně o respektování pravidla dodržování rozestupů, a to ve všech vnitřních prostorách koncertních míst. 

Děkujeme za pochopení!