POZOR ZMĚNA PROGRAMU – 7. října v Liberci

Z důvodu zdravotní indispozice německého basisty a loutnisty Joela Frederiksena dochází ke kompletní změně programu nadcházejícího koncertu 21. ročníku MHF Lípa Musica. V pátek 7. října nebude v Oblastní galerii v Liberci uveden projekt Cesty ke zbožnosti, který Frederiksen připravil ve spolupráci se syrským hudebníkem Rebalem Alkhodarim a německým varhaníkem Michaelem Eberthem. Lípa Musica jako náhradu uvede projekt přední české mezzosopranistky Markéty Cukrové věnovaný italskému baroku a zejména představení tvorby pozapomenutých barokních skladatelek s názvem Ty spíš, duše moje. Za doprovodu theorbisty Jana Krejči zazní niterný program složený z děl Monteverdiho, Cacciniho, Picciniho, Kapspergra či Barbary Strozzi nebo Francescy Caccini. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, zbylé jsou k dostání ve festivalovém předprodeji. MHF Lípa Musica děkuje za pochopení návštěvníkům a za pohotovost a vstřícnost Markétě Cukrové a Janu Krejčovi.

Itálie první půlky 17. století byla zemí zaslíbenou vokální hudbě. Renesance se právě přerodila v nový styl, který vyžadoval pěvce sólistu, ovládajícího virtuózní techniku a veškeré nové a originální „cituplné figury“. Z ansámblových zpěváků se stali sólisté, performeři, objevili se první učitelé pěvecké techniky, první soupisy cvičení, první metodiky. O této době můžeme mluvit jako o počátku moderního artového / klasického zpěvu, jako o počátku opery. Bylo obvyklé, že zpěváci se sami uměli doprovodit na harfu, loutnu či theorbu. Během populárních večerů pořádaných šlechtici v salónech jejich paláců zaznívaly skutečné skvosty vytříbené muzikality, nové poetiky a uvolněné, až exaltované citovosti. V rodinách bohatých šlechticů nebyly výjimkou ani ženské skladatelky a může nám být líto, že jejich talent musel s vrcholným barokem na několik staletí umlknout. A právě této epoše se ve svém projektu s názvem Tu dormi, anima mea / Ty spíš, duše moje věnuje mezzosopranistka Markéta Cukrová společně s theorbistou Janem Krejčou.

Více informací a možnost rezervovat vstupenky najdete zde.