Předprodej vstupenek zahájen!

Předprodej vstupenek na 20. ročník MHF Lípa Musica probáhá od pondělí 24. května. Do prodeje je v tuto chvílí s ohledem na nastavení balíčků uvolňování protiepidemických opatření v kultuře uvolněno 80 % celkové kapacity vstupenek, tj. 4000 vstupenek. K případnému dalšímu navýšení kapacity dojde v závislosti na dalším vývoji pandemické situace a přijatých restrikcích. Zakoupené vstupenky budou v letošním roce opatřeny pořadovými čísly. V případě přijetí přísnějších protiepidemických opatření a nutnosti omezení kapacity koncertů budou do sálu vpuštěni návštěvníci do příslušného pořadového čísla rovnajícího se maximální povolené kapacitě sálu.

Vstupenky je možné zakoupit online, ale rovněž už i osobně ve festivalové pokladně v Žižkově ulici č. 528/6 v České Lípě. 

Otevírací doba do prázdnin:
po a st 15.00–17.00 hod.
út a čt 14.00–16.00 hod. 

Prosíme o dodržování povinnosti nosit v uzavřených prostorách respirátory.  Další podrobnosti k předprodeji vstupenek najdete zde.