Českolipský komorní cyklus – abonmá 2021

Předprodej vstupenek bude zahájen později v závislosti vývoji pandemické situace. Vstupenky i abonmá je však možné si již nyní rezervovat s využitím rezervačního formuláře. 

Zvýhodněné předplatné na všechny koncerty cyklu:

23/3/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Deo Gratias

A. Vivaldi | J. C. Vodňanský | J. Gallus | A. Platpers | J. Brahms | F. Biebl ad.
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal – sbormistr, Michal Chrobák – klavír

22/4/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Ondřej Šindelář & Opus Elocutio

F. V. Kramář | F. L. Gassmann
klasicistní kvartety pro fagot a smyčcové trio
Ondřej Šindelář – fagot
Opus Elocutio

11/5/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Pavel Steidl & Lukáš Sommer

J. K. Mertz | C. Domeniconi | P. Steidl | L. Sommer*
*premiéra skladby pro Českolipský komorní cyklus
Pavel Steidl, Lukáš Sommer – kytara

15/6/19h
Česká Lípa, Městský park (v případě nepřízně počasí v kostele Mistra Jana Husa)
Bardolino
Cesta kolem světa za 80 minut

Pavel Fischer – housle, zpěv
Margit Koláčková – violoncello, zpěv
Jana Procházková – zpěv, perkuse
Jakub Jedlinský – akordeon, zpěv

16/11/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Irena Chřibková
Napříč světem… napříč staletími…

A. Guilmant | L. Boëllmann | J. Bonnet | G. Young
G. Böhm | J. S. Bach | Z. Pololáník | L. Mozart | S. Karg-Elert
Irena Chřibková – varhany

7/12/2020/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Ensemble FLAIR & Jan Rokyta
Čas rozjímání, čas radosti...

Klára Blažková – zpěv,
Jan Rokyta – umělecký vedoucí, cimbál, zpěv
Petr Vala – housle, Jiří Pospěch – viola
Jiří Pivovarčík – klarinet, Lukáš Švajda – kontrabas

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.