#alighieri700 / prolog

#alighieri700 / prolog

27/8/21.00
Oybin, zřícenina gotického kostela

Kchun: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Vladimír Javorský – umělecký přednes
Atila Vörös – živ. kresba světlem
Rudolf Živec – videoart

Purgatio

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a videoartu.

„Tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy…,“ tak zní poslední verš Pekla, první části Božské komedie, který je východiskem pro následující Očistec – Purgatio. A stejně tak by mohlo znít i motto tradičního festivalového oybinského prologu v roce, kdy mnohé z nás svírá peklo epidemické. Symbolicky se o dvacetinách vracíme k ojedinělému audiovizuálnímu projektu Purgatio, jenž je bytostně s festivalem spjatý a důmyslně spojuje v jeden kompaktní celek gregoriánský chorál a renesanční polyfonii v podání pěveckého dua Kchun spolu s mluveným slovem a kresbou světlem. Jeho uvedení s živou recitací v podání výtečného herce Vladimíra Javorského a s živou světelnou kresbou v místě s pulsujícím geniem loci nabídne nový rozměr nesmrtelnému tématu v jubilejním dantovském roce sedmistého výročí jeho úmrtí. Tak vyjděme a spatřeme společně zase hvězdy na nebeské kopuli, jež je střechou klášterního kostela v saském Oybině, a začněme slavit 20. festivalové narozeniny společně s Dantem Alighierim…

Koncert je součástí projektu: 

předpokládaná délka: 70 minut / toalety k dispozici