#beethoven250

#beethoven250

neděle 20. září 17.00
Česká Lípa, Biberova kaple

Jan Bartoš – klavír
Ludwig van Beethoven: Sonáty a bagately

Ročníkovým tématem 19. Lípy Musicy jsou housle, ale stejně tak by jím letos mohlo být i připomenutí génia Ludwiga van Beethovena, neboť celým hudebním světem rezonují oslavy 250. výročí jeho narození. Svojí tvorbou, osobitostí hudebního vyjadřování, silným důrazem na myšlenkový, etický ideál díla představoval Beethoven ve své době nové pojetí umělce coby svobodného, nezávislého tvůrce, který se prosazuje zcela samostatně. V jeho díle se dokonale završuje epocha vrcholného vídeňského klasicismu a současně svým subjektivním, silně citovým přístupem předjímá vyjadřování budoucích romantiků. V reprezentativním klavírním průřezu od prvního po poslední Beethovenův opus je dokonale otištěn skladatelův vývoj i jednota. Plnou a mnohovrstevnatou beethovenovskou škálu od mladické radostné energie, přes bouřlivost až k smířlivým tónům plným životního poznání vykreslí festivalový debutant Jan Bartoš. Kritiky i kolegy ceněný nevšední typ hudebníka, u něhož se neokázalá virtuozita rafi novaně snoubí s hlubokým přemýšlivým muzikantstvím, skutečná osobnost právem náležící k evropské klavírní elitě…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 20 min / toalety k dispozici