;

Boni Pueri: Requiem

Boni Pueri: Requiem
pá 9/9/19 h Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

Český chlapecký sbor Boni Pueri
Marek Štilec – dirigent

Giulio Caccini: Ave Maria
Antonín Rejcha: Te Deum – Te Deum Laudamus
Antonín Dvořák: Mše D dur – Gloria
Georg Friedrich Händel: Mesiáš – Hallelujah
Johann Sebastian Bach: Toccata, BWV 538
Leopold Hofmann: Requiem c moll 

Další pěveckou kapitolu letošní Lípy Musicy vyzpívá světoznámý Český chlapecký sbor Boni pueri, který je pro šíři svého repertoáru i obdivuhodnou profesionalitu světovým unikátem a patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Svým názvem se hlásí ke sboru, jenž působil od 12. století při chrámu sv. Víta v Praze. Do prostor tohoto svatostánku však nenahlédneme, vydáme se o trochu dále zeměpisně i v dějinách. Navštívíme srdce císařské metropole na Dunaji, vídeňský svatoštěpánský dóm, kde v druhé polovině 18. století jako kapelník a regenschori působil jeden z nejnadanějších hudebníků své doby Leopold Hofmann. Jako neplacený „adjunkt“ mu tehdy vypomáhal i sám Wolfgang Amadeus Mozart! A právě v roce, kdy se Mozart stal Hofmannovým asistentem, zkomponoval Hofmann Requiem, vokálně velkorysou osvícenou skladbu v racionálním duchu josefínských reforem. Pozoruhodnou shodou okolností zůstává, že Mozart ve stejnou dobu začal pracovat i na svém geniálním a řadou tajemství opředeném Requiem… Že by podobnost čistě náhodná? Přijďte se přesvědčit…

Videoukázka na youtube.

toalety k dispozici