Cachua serranita / koncert při svíčkách

8/9/19.00
Zahrádky kostel sv. Barbory

Cachua serranita
koncert při svíčkách

Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flétny
Vojtěch Semerád – barokní housle, barokní viola, zpěv, perkuse
Jiří Sycha – barokní housle, charango, zpěv
Marcel Comendant – cimbál, perkuse
Ján Prievoznik – G violon

Anonym: Hanacpachap cussicuinin
P. Kristian Gottfried Hirschmentzel: Moravica, Bohemicus saltus
píseň Šla panenka smutně
Anonym: Aria Hanacco
Georg Philipp Telemann: Hanaquoise
Jan Josef Ignác Brentner: Concerto da camera in D minor, Brk 92
Anonym: „Zuipaqui“ / „Ad Mariam“
Jan Josef Ignác Brentner: Concerto g moll, Brk 96 – Bourrée & Capriccio
píseň Vyletěla holubička ze skály
Martin Schmid: Pastoreta Ychepe Flauta Taye jueves Santo
Georg Philipp Telemann: Ouvertura E dur, TWV 55:E1 – Hanasky
Peruvian Folk Songs
písně Na svatém Kopečku, Když jsem já šel na svatý kopeček
Anonym: Cachua serranita

Hudba, tanec a Panna Maria na odvrácené straně světa. Tak zní podtitul koncertu, za kterým se letos můžete vypravit do vroucím světlem svící ozářené zahrádecké sv. Barbory, skrývající se uprostřed polí před rychlým tepem dnešní civilizace. Na hudební pouť do „barbarských“ zemí Nového světa vás zve Collegium Marianum se svým novým projektem pohybujícím se na ose Morava – Peru – Bolívie. Když se jezuité v 17. a 18. století chystali na dlouhou misijní cestu do Jižní Ameriky, mnozí do svých zavazadel přidali noty a hudební nástroje. Dobře věděli, že se hudba dotýká samého srdce člověka a je tím nejsnazším jazykem dorozumění. Jihoamerickou džunglí i horami se tak společně s tradiční hudbou bolívijských a peruánských indiánů rozezněla ke chvále Boha a Panny Marie i díla evropských skladatelů. Táž hudba okořeněná nefalšovanou krásou hanáckého a slezského folklóru, která opěvovala Stvořitele a Matku Boží, zněla v barokních chrámech a vesnických kostelících na Moravě, v samém srdci Evropy. A o pár století později zazní se stejnou vášní a radostí při svíčkách v unikátním kostele v Zahrádkách…

 

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15 
Toalety nejsou k dispozici.