;

Českolipský komorní cyklus – Hudba mezi nebem a zemí

Pozor změna programu: Z důvodu zdravotní indispozice sopranistky Anny Hlavenkové dochází ke změně programu a soubor se představí v ryze instrumentální podobě s houslistkou Jiřinou Štrynclovou. Na programu zazní skladby Capricorna, Fingera, Rossiho, Buonamenta, Rosenmüllera a dalších autorů. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, zbylé jsou v prodeji online či ve festivalovém předprodeji v České Lípě. Děkujeme za pochopení. 

út 24/5/19 h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Hudba mezi nebem a zemí

E. Radesca di Foggia / F. Turini / G. Finger / H. I. F. Biber / N. Vallet

Ad vocem: Anna Hlavenková – soprán, Marek Špelina – flétny, Jakub Michl – viola da gamba, Přemysl Vacek – theorba

České země se během rudolfínského období staly rušnou hudební křižovatkou raně novověké Evropy. Nejmodernější trendy přicházející především ze severní Itálie se v pražské císařské rezidenci střetávaly s francouzskými, německými, anglickými či dokonce orientálními vlivy kontaminujícími přetrvávající renesanční stile antico. Na intenzivní spolupráci mezi evropskými hudebními centry bylo možné navázat až po skončení Třicetileté války, kdy se ve druhé polovině 17. století na naše území pomalu navracel život. Především šlechtické kapely, formující se v tomto období, přinesly české hudbě nejen propojení s okolním světem, ale také „vychovaly“ řadu vynikajících skladatelů a virtuózů, kteří nepřehlédnutelným způsobem spoluvytvářeli evropskou barokní kulturu. Objevte skladby neprávem opomíjených a pozapomenutých autorů, obdivuhodný poklad, který z prachu archivů a sbírek ve snaze přiblížení se zvukové podobě staré hudby a odkrytí její původní krásy a smyslu s citem oživuje Vackův unikátní soubor Ad vocem.

Využijte možnost uplatnit hromadnou slevu při nákupu vstupenek na tří a více koncertů cyklu ve výši 20 % jako náhradu za abonmá. Sleva platí při jednorázovém nákupu ve festivalové pokladně. V případě zájmu o uplatnění hromadné slevy online, prosíme, vytvořte rezervaci míst dle Vašeho výběru a kontaktujte nás na info@lipamusica.cz. Slevu zapracujeme a nákup poté dokončíte po přihlášení ve Vašem účtu.