Českolipský komorní cyklus – Královéhradecký dětský sbor Jitro

Upozornění: Tento koncert se s ohledem na uvolnění protiepidemických opatření uskuteční s přítomností publika. Prosíme o respektování platných protiepidemických opatření – předložení platného dokladu o negativním testu či ukončeném očkování a nošení respirátoru FFP2.

Deo Gratias
A. Vivaldi | J. C. Vodňanský | J. Gallus | A. Platpers | J. Brahms | F. Biebl | P. Řezníček | H. Badings | P. Eben | R. Thompson | I. Hurník

Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal – sbormistr
Michal Chrobák – klavír

Skvěle fungující organismus královéhradeckého Jitra kultivuje více jak tři sta padesát dětí v šesti přípravných odděleních již téměř čtyři desítky let. Za tuto dobu prožilo na tři tisíce dětí desetitisíce zkoušek, tisíce koncertů a projelo více než milion kilometrů. Odměnou jim byly tři desítky absolutních vítězství v mezinárodních soutěžích po celém světě a ovace posluchačů v prestižních koncertních sálech od Prahy přes New York až po Hongkong.

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

Upozornění: V případě nemožnosti uskutečnit koncerty naživo bude držitelům vstupenek umožněno jejich sledování online.