Českolipský komorní cyklus – Královéhradecký dětský sbor Jitro / POZOR PŘELOŽENO NA 24. 11.

V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID-19 JE KONCERT PŘESUNUT NA NOVÝ TERMÍN 24. 11. 2020. VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Deo Gratias
A. Vivaldi | J. C. Vodňanský | J. Gallus | A. Platpers | J. Brahms | F. Biebl | P. Řezníček | H. Badings | P. Eben | R. Thompson | I. Hurník

Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal – sbormistr
Michal Chrobák – klavír

Skvěle fungující organismus královéhradeckého Jitra kultivuje více jak tři sta padesát dětí v šesti přípravných odděleních již téměř čtyři desítky let. Za tuto dobu prožilo na tři tisíce dětí desetitisíce zkoušek, tisíce koncertů a projelo více než milion kilometrů. Odměnou jim byly tři desítky absolutních vítězství v mezinárodních soutěžích po celém světě a ovace posluchačů v prestižních koncertních sálech od Prahy přes New York až po Hongkong.

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.