Českolipský komorní cyklus – Musica Bohemica & Jaroslav Krček

Vánoce s Musicou Bohemicou
Jaroslav Krček: Vánoční mše
Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
barokní evropské vánoční zpěvy v úpravách J. Krčka,
vánoční koledy české a moravské

Anna Hlavenková, Karel Jakubů – zpěv
Jaroslav Krček – průvodní slovo, umělecký vedoucí
Martin Šandera, Jan Marek – housle, Jan Žádník – viola
Jan Krček – violoncello, Jiří Rubeš – kontrabas, Jakub
Hrdlička – klarinet, Kateřina Jansová – flétna,
Gabriela Krčková – hoboj

V adventní době cyklus nabídne setkání s populární Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem. Tento komorní soubor je fenoménem na poli interpretace lidové hudby a folklóru, jemuž se věnuje i badatelsky, a proslavil se díky tomu po Evropě i v zámoří. Originální Krčkovy kompozice jsou oblíbené pro svou živost a spontánnost a posluchačům přinášejí uspokojení a duchovní povznesení, a stejně tak i svěží interpretace barokních vánočních zpěvů.

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.