Českolipský komorní cyklus – Ondřej Šindelář & Opus Elocutio

Ondřej Šindelář & Opus Elocutio
F. V. Kramář | F. L. Gassmann
klasicistní kvartety pro fagot a smyčcové trio
Ondřej Šindelář – fagot
Opus Elocutio

Pocta fagotu v jeho klasicistní podobě, tak by se dal ve stručnosti shrnout program koncertu věnovaný dvěma neprávem opomíjeným skladatelským osobnostem, které pojí podobný osud. Oba čeští rodáci dosáhli největších úspěchů ve Vídni, kde shodně působili jako nejvyšší dvorní kapelníci a skladatelé v císařských službách. Jejich svého času velmi populární a uznávaná tvorba jiskří nápaditostí, vtipem, živostí nad hlubokou uměleckou erudicí, která v sobě snoubí prvky vrcholného klasicismu s prvními nádechy romantismu. Přidáme-li umělecké mistrovství fagotisty České filharmonie a člena úspěšného Belfiata Quintetu Ondřeje Šindeláře, jenž předvede na unikátní fagot vyrobený kolem roku 1810 ve Vídni, zcela mimořádný komorní večer je na světě...

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

Předprodej vstupenek bude zahájen později v závislosti vývoji pandemické situace. Vstupenky i abonmá je však možné si již nyní rezervovat s využitím rezervačního formuláře.