;

Českolipský komorní cyklus – Passio Domini

pá 7/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Passio Domini

Chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují významné momenty Svatého týdne.

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

Typickou součástí liturgie Svatého týdne jsou pašije, tj. čtení z evangelia, které líčí události okolo Kristovy smrti na kříži. Osu koncertu tvoří pašije podle evangelisty Lukáše, které budou přednášeny v nejstarší formě, jakou křesťanská bohoslužba poznala, v gregoriánském chorálu. Text pašijí je rozdělen do tří hudebně odlišených „rolí“. Jeden z lektorů přebírá funkci vypravěče, druhý přednáší v basové poloze přímou řeč Krista a třetí zpěvák či skupina zpěváků ztvárňují přímé řeči Petra, Piláta a ostatních osob, které v pašijích vystupují. Pašijový příběh je na několika místech přerušen různými zpěvy z repertoáru Svatého týdne, které přinášejí meditaci či reagují na některá místa evangelijního textu. V pašijích však nejde jen o příběh, který se udál v historickém čase, na Ježíšův kříž může každý vložit své utrpení a odváží-li se o krok dál, otevře se mu i naděje vzkříšení…

Využijte možnost nákupu zvýhodněného abonmá na celý ročník cyklu a získejte jeden koncert a autobusovou dopravu zdarma. Více informací zde.