Českolipský komorní cyklus – Taťjana Medvecká & Kaprálová Quartet / KONCERT JE PŘESUNUT DO JIRÁSKOVA DIVADLA!

Taťjana Medvecká & Kapralova Quartet
Vítězslava Kaprálová: Korespondence (ed. Karla Hartl), Smyčcový kvartet op. 8
Bohuslav Martinů

Taťjana Medvecká – mluvené slovo
Kapralova Quartet: Veronika Panochová – 1. housle,
Simona Hurníková – 2. housle, Eva Krestová – viola,
Simona Hečová – violoncello

Vzpomínka a pocta jedné z nejslibnějších osobností skladatelské generace vyrůstající v období první republiky, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Osud Kaprálové bohužel vyměřil velmi krátký život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb, proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle, a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, její hudba se z koncertních pódií ozývá stále méně. Tuto zajímavou osobnost si připomeneme komponovaným programem Kaprálová Quartet ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové i ukázky z její bohaté korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, ze souborné edice korespondence, kterou vydala The Kapralova Society. 

 

Českolipským komorním cyklem vás provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava. Zavede vás nejen do tajů a souvislostí skladatelských a historických, ale zprostředkuje vám také nevšední setkání s umělci formou dialogu.

UPOZORNĚNÍNávštěva koncertu bude možná jen za dodržení nařízených bezpečnostních opatření (stálé použití roušky, dodržování bezpečného odstupu min. 2 m, zákaz konzumace občerstvení, zákaz shromažďování – vytváření větších skupin apod.). Prosíme návštěvníky, abyste zvážili svůj aktuální zdravotní stav a pokud vykazujete příznaky, které by mohly provázet onemocnění Covid-19, návštěvu koncertu odložili. Před vstupem do koncertního prostoru bude probíhat kontrolní měření teploty a bude k dispozici dezinfekce. Koncert je přesunut do nového prostoru v zájmu dodržení příslušných bezpečnostních opatření, a tomu bude odpovídat i upravení hlediště. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, o změně místa budou návštěvníci informováni individuálně.