;

Českolipský komorní cyklus – Vánoční koncert souboru Musica Florea

13/12/19h
Česká Lípa, kostel Narození Panny Marie

Vánoční koncert souboru Musica Florea

Anonym (17. Stol.): Sonata a 3
Gregor Joseph Werner (1693-1766): Pastorella il Natale del nostro Signore
Carl Rosier (1640-1725): Sonata I
Guiseppe Sammartini (1693-1751): Concerto grosso – Vánoční koncert Nr. 6 op.5
Antonio Vivaldi (1678-1741): Koncert pro dvě příčné flétny a smyčce, RV 533
Joh. Sebastian Bach (1685 - 1750) : Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51

Alena Hellerová – soprán / z důvodu onemocnění vystoupí Pavla Radostová
Musica Florea
Marek Štryncl – umělecký vedoucí

Závěrečný koncert cyklu tradičně nabídne program věnovaný tematice adventní doby a vánočních svátků. Po folklórně zaměřených vánočních koncertech se tentokrát můžete těšit na slavnostní barokní program složený z vánočních a pastorálních děl v podání renomovaného souboru zaměřeného na autentickou interpretaci staré hudby. Barokní doba a jej velký příklon k víře a zbožnosti dovedly oslavy Vánoc k duchovní velkoleposti a dokonalosti. Barokní hudba se stala výjimečným nositelem a šiřitelem duchovního poselství, které k nám dodnes promlouvá radostí, nadějí, světlem a povzbuzením. Zastavte se v době adventní a nechte na sebe dýchnout posvátné kouzlo „il Natale del nostro Signore“, jak zní titul Wernerovy pastorely…

Upozornění: Kostel není vytápěn.