;

Českolipský komorní cyklus – Zázračný akordeon

22/11/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Zázračný akordeon

K. Jenkins: Palladio
F. X. Brixi: Fuga C dur
J. S. Bach: Preludium a fuga Cis dur
F. Angelis: Amalgame
M. Laštovičková: Koncertní kus
A. Piazzolla: Oblivion
A  Piazzolla: Adios Nonino
M. Laštovičková:Tango Melancolico (3)
V. Stocker: Vichřice
V  Dikusarov: Scherzo
M. Laštovičková: Acco Dance
G. Hermosa: Brehme

Duo Absoluto: Martin Kot a Viktor Stocker – akordeon

Podzimní část otevře cyklus setkáním se zázračnými mladými hudebníky a nástrojem, jenž přes mnohdy používané hanlivé označení zednický klavír či dokonce dršťky, odkazující na jeho „tango-šansonový“ lidový původ v barech, kabaretech a jiných zábavních podnicích, zažívá renesanci a proniká stále častěji do koncertních sálů. O jeho širokých možnostech a svébytné kráse vás v průřezovém programu světovou hudební literaturou přesvědčí mladý akordeonista Martin Kot (19) a Viktor Stocker (13), držitelé prestižního ocenění Zlatý oříšek a řady dalších cen z mezinárodních klání, kteří dnes již navzdory útlému věku patří ve svém oboru bez nadsázky ke světové špičce.