;

Český filharmonický sbor Brno

Český filharmonický sbor Brno
závěrečný koncert
so 15/10/19 h Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Pavlína Švestková – soprán
Jaroslav Březina – tenor
Vítězslav Šlahař – umělecký přednes
Hana Hána – flétna
Pavla Kopecká – harfa
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – dirigent 

Bohuslav M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus
Anton Bruckner: výběr duchovních motet
Henryk Górecki: Totus tuus – k uctění památky papeže Jana Pavla II.
Petr Fiala: Křest sv. Ludmily – oratorium na text Zuzany Novákové-Renčové pro soprán sólo, recitátora, smíšený sbor, flétnu a varhany
Leoš Janáček: Otčenáš

„Český filharmonický sbor Brno má takové množství úžasných kvalit, že každý pokus o jejich popsání je předem odsouzen k neúspěchu…,“ tak se nad umem našeho elitního pěveckého souboru rozplývá zahraniční kritika. Těleso bezpochyby náležící k nejužší světové špičce v oblasti klasické hudby a sborového zpěvu vždy dokáže posluchače uchvátit mimořádným hudebním cítěním a takřka dokonalým souzněním hlasů. Jak jinak by tedy měl být završen ročník věnovaný oslavě krás lidského hlasu, než setkáním s brilantním vokálním souborem, který je již více než tři dekády chloubou české kultury! Ryze duchovní program slibuje slavnostní chvíle zamyšlení a usebrání pod dojmem zásadních zpěvů Brucknera, Góreckého či svatoludmilského oratoria sbormistra Petra Fialy ve velkolepém pěveckém podání. Symbolickým završením slavnostního koncertu i celého ročníku bude Janáčkova dramatická kantáta Otčenáš věnovaná Ženské útulně pečující o sociálně slabé děti, kterou skladatel podporoval. Pokrokový Janáček dal dílu co nejmenší idealistický a náboženský obsah, Otčenáš se mu stal pouhým odrazištěm, aby projevil hluboké sociální smýšlení a přesunul těžiště svého pojetí hudby od boha k člověku, k lidem. Soucit s poníženými, ubohými a sociálně slabými tu vystoupil do popředí. Nadechněme se a nechme naše srdce zpívat upřímnou a bezelstnou píseň pro lepší svět…

Videoukázka na youtube.

toalety k dispozici