;

Cesty

15/9/19.00
Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje 

Cesty 

Josef Špaček – housle
Tomáš Jamník – violoncello

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého povídky „Kreutzerova sonáta“, úprava pro housle a violoncello
Johann Sebastin Bach: výběr ze suity č. 6 D dur, BWV 1012: Preludium - Allemande - Courante
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Johann Sebastin Bach: Ciaccona z Partity č. 2 d moll, BWV 1004 pro sólové housle
Erwin Schulhoff : Duo pro housle a violoncello 

Cesty… kde se cesty kříží a kde rozcházejí, jaké si sami vybíráme a jaké jsou osudové a nevyhnutelné… to je prizma, kterým se houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník dívají na díla Leoše Janáčka, Gideona Kleina a Erwina Schulhoffa, napsaná v rozmezí pouhých pětatřiceti let 20. století. Jejich společným jmenovatelem je pohyb, cesty, po kterých autoři putovali… Janáček i Schulhoff toužili ve jménu slovanské vzájemnosti po Rusi, Gideona Kleina fascinovala Itálie. Ačkoli jejich osudy vesměs poznamenaly tragické dějinné události, pro všechny skladatele je společné jedno. I přes životní neštěstí dokázali do svých skladeb promítnout také kus optimismu a potvrdit exupéryovské tvrzení, že „Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli.“ Hluboký, virtuózní, autentický večer balancující na hraně technických možností obou nástrojů je cestou, která má více než cenu… zvlášť pokud průvodci budou fenomenální hudebníci vracející se opět na Lípu Musicu!

Předpokládaná doba trvání koncertu: 1:15
Toalety k dispozici.