;

Cesty ke zbožnosti / POZOR ZMĚNA PROGRAMU!

!! POZOR ZMĚNA PROGRAMU: Z důvodu zdravotní indispozice německého basisty a loutnisty Joela Frederiksena dochází ke kompletní změně programu nadcházejícího koncertu 21. ročníku MHF Lípa Musica. V pátek 7. října nebude v Oblastní galerii v Liberci uveden projekt Cesty ke zbožnosti, který Frederiksen připravil ve spolupráci se syrským hudebníkem Rebalem Alkhodarim a německým varhaníkem Michaelem Eberthem. Lípa Musica jako náhradu uvede projekt přední české mezzosopranistky Markéty Cukrové věnovaný italskému baroku a zejména představení tvorby pozapomenutých barokních skladatelek s názvem Ty spíš, duše moje. Za doprovodu theorbisty Jana Krejči zazní niterný program složený z děl Monteverdiho, Cacciniho, Picciniho, Kapspergra či Barbary Strozzi nebo Francescy Caccini. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, zbylé jsou k dostání ve festivalovém předprodeji. MHF Lípa Musica děkujeme za pochopení návštěvníkům a za pohotovost a vstřícnost Markétě Cukrové a Janu Krejčovi.

Tu dormi, anima mea / Ty spíš, duše moje
pá 7/10/19 h Liberec, Oblastní galerie Liberec

Markéta Cukrová – mezzosoprán
Jan Krejča – theorba

Francesco del Nicolino (1. polovina 17. století): Tu dormi, anima mia
Giulio Caccini (1551-1618): Se ridete gioiose / Když se radostně usmíváte
Claudio Monteverdi: Dolci miei sospiri / Mé sladké vzdechy
Belerofonte Castaldi (1580-1649): Tasteggio soave, solo theorba
Settimia Caccini (1591-cca 1638): Due luci ridenti / Pár rozzářených očí
Francesca Caccini (1587-1641): Lasciatemi qui solo / Nechte mne zemřít
Alessandro Piccinini (1566-1638): Aria francese detta l'Alemana, solo theorba
Claudio Monteverdi (1567-1643): Ecco di dolci raggi/Io che armato sin hor // Hle sladké paprsky / Já ledem pokrytý
Anonym: Amor crudo, fior tiranno / Krutá lásko, mučivý květe
Barbara Strozzi (1619-1677): Udite, udite! / Slyšte, slyšte!
Giovanni Girolamo Kapsperger (cca 1580-1677): Toccata 2nda Arpeggiata, solo harfa
Giulio Caccini: Amarili, mia bella /Amarili, má krásko
Tarquinio Merula (1595-1665): Canzonetta spirituale sopra la Nanna / Duchovní ukolébavka

Itálie první půlky 17. století byla zemí zaslíbenou vokální hudbě. Renesance se právě přerodila v nový styl, který vyžadoval pěvce sólistu, ovládajícího virtuózní techniku a veškeré nové a originální „cituplné figury“. Z ansámblových zpěváků se stali sólisté, performeři, objevili se první učitelé pěvecké techniky, první soupisy cvičení, první metodiky. O této době můžeme mluvit jako o počátku moderního artového / klasického zpěvu, jako o počátku opery. Bylo obvyklé, že zpěváci se sami uměli doprovodit na harfu, loutnu či theorbu. Během populárních večerů pořádaných šlechtici v salónech jejich paláců zaznívaly skutečné skvosty vytříbené muzikality, nové poetiky a uvolněné, až exaltované citovosti. V rodinách bohatých šlechticů nebyly výjimkou ani ženské skladatelky a může nám být líto, že jejich talent musel s vrcholným barokem na několik staletí umlknout.

toalety k dispozici